Pieniądze

Jeden z najprostszych podatków. Kto może z niego skorzystać?

Pieniądze

[object Object]
Indywidualny rachunek podatkowy. Opłacimy PIT, CIT i VATpodatki.gov.pl
wideo 2/5

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Poniżej wyjaśniamy, kto i kiedy może z niej skorzystać, a także jakie w tym przypadku obowiązki i prawa ma podatnik.

Karta podatkowa - co to jest?

Karta podatkowa to - jak już wspomnieliśmy wyżej - forma opodatkowania, której jedną z zalet jest to, że nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ponadto, podatnicy opłacają stałą kwotę podatku, niezależną od przychodów - liczy się rodzaj i wielkość prowadzonej działalności.

Przy czym, wysokość podatku zależy od:

- rodzaju prowadzonej działalności,

- liczby mieszkańców gminy, w której prowadzona działalność,

- liczby pracowników.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Z karty podatkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

- nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

- małżonek przedsiębiorcy nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie,

- nie korzystają z usług osób przez siebie zatrudnionych,

- nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych akcyzą,

- prowadzą działalność w Polsce.

Co więcej, przedsiębiorcy muszą prowadzić działalność w jednym z 12 działów:

- działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa,

- handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami (bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.),

- handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi (bez paliw silnikowych, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników rolniczych i motocykli oraz objętych koncesjonowaniem),

- gastronomia (bez sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.),

- usługi transportowe przy użyciu jednego pojazdu,

- usługi rozrywkowe,

- sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach,

- wolne zawody świadczone w zakresie ochrony zdrowia - np. lekarz, pielęgniarka,

- wolne zawody - usługi weterynaryjne,

- opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi,

- usługi edukacyjne - udzielanie lekcji na godziny,

- usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy.

Jak zacząć korzystać z karty podatkowej?

By skorzystać z karty podatkowej należy przesłać fiskusowi formularz PIT-16. Trzeba to zrobić do 20 stycznia. W kolejnym roku nie trzeba już tego potwierdzać, chyba że przedsiębiorca będzie chciał zmienić formę opodatkowania - wtedy trzeba zawiadomić o tym skarbówkę.

W przypadku rozpoczęcia działalności w ciągu roku, skorzystanie z karty podatkowej wymaga zgłoszenia w formularzu CEIDG-1.

Karta podatkowa - rozliczanie podatku

Podatek należy odprowadzać co miesiąc - do 7 dnia danego miesiąca za ubiegły miesiąc. W grudniu - do 28 grudnia danego roku podatkowego.

Natomiast po zakończeniu roku podatkowego do 31 stycznia trzeba przekazać fiskusowi deklarację PIT-16A (formularz składa się z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od podatku u osób korzystających z karty podatkowej).

STAWKI KARTY PODATKOWEJ W 2020 ROKU >

Karta podatkowa - jako można ją stracić?

Prawo do karty podatkowej można utracić, gdy:

- we wniosku podano nieprawdziwe dane, przez co podatek płacony jest w niewłaściwej kwocie i formie,

- nie jest prowadzona ewidencja zatrudnienia lub nie jest rzetelna,

- nie powiadomiono fiskusa w ciągu 7 dni o istotnych zmianach, które wpływają na kwotę i formę podatku,

- faktura lub rachunek wystawione przez podatnika są nierzetelne (niezgodny ze stanem faktycznym).

Jeśli podatnik utraci prawo do karty podatkowej, to musi założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz zapłacić podatek dochodowy za cały rok na zasadach ogólnych.

Zalety i wady karty podatkowej

Korzystający z karty podatkowej nie muszą prowadzić księgowości, ani składać tradycyjnej deklaracji PIT.

Problemem pojawia się jednak, gdy firma nie przyniesie zysku lub poniesie stratę, a i tak trzeba zapłacić podatek. Co więcej, straty nie można rozliczyć w kolejnych latach.

Kolejny problem pojawia się przy zaciąganiu kredytu - bank ma kłopot z oceny zdolności kredytowej, bo nie zna dochodu przedsiębiorcy.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości