Prawie dwa miliardy złotych straty. Bank rozważa sprzedaż aktywów

Pieniądze

Pięć opłat bankowych, o których możesz nie wiedziećtvn24bis.pl
wideo 2/8

Grupa Idea Banku potrzebuje pozyskać 1,3 miliarda złotych - poinformował prezes Jerzy Pruski. Podstawowy plan wypełniania luki kapitałowej zakłada pozyskanie inwestora. Jeśli się nie powiedzie lub proces będzie się przedłużał, bank zamierza sprzedać część aktywów i skoncentrować się na działalności leasingowej.

- Jesteśmy w procesie inwestorskim. Zaczęliśmy szukać inwestora w grudniu zeszłego roku. Na ten proces nałożyła się publikacja raportów finansowych za 2018 rok, co miało swoje znaczenie. Robimy wszystko, żeby ramy czasowe, w których pozyskamy inwestora, były tak krótkie, jak to tylko możliwe - powiedział prezes Idea Banku na konferencji podsumowującej wyniki za 2018 rok.

W raporcie finansowym Idea Bank poinformował, że zanotował na koniec 2018 roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,892 mld zł. Z dokumentu wynika, że współczynnik wypłacalności banku w ciągu roku spadł z 12,9 do 4,1 proc.

Plan naprawczy

Zgodnie z realizowanym przez bank od września zeszłego roku planem naprawczym program dokapitalizowania banku miał być gotowy do 26 kwietnia. Obecnie Idea, w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego, przygotowuje aktualizację planu.

- Proces poszukiwania inwestora wkroczył w kolejną fazę. W lutym potencjalni inwestorzy rozpoczęli badanie due diligence w oparciu o wyniki za trzeci kwartał zeszłego roku, teraz badanie trwa już w oparciu o wyniki za cały rok - poinformował Pruski. Dodał, że realne jest zakończenie procesu pozyskiwania inwestora w maju-czerwcu.

Taki termin podał na zeszłotygodniowej konferencji prasowej prezes Getin Noble Banku, Artur Klimczak. GNB i Idea należą do grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego, w przeszłości jednego z najbogatszych Polaków. Także GNB realizuje program naprawczy. W styczniu banki poinformowały, że uzgodniły plan połączenia, co miało być jednym z elementów programu naprawczego. Do połączenia dotychczas nie doszło, a obydwaj prezesi banków, nie wykluczyli żadnej z opcji - ani pozyskania inwestora dla połączonych instytucji, ani dla każdej z osobna.

- Będziemy się starali wykorzystać każdą opcję do podwyższenia kapitału - zadeklarował Pruski. Kapitały własne grupy spadły z 1,8 mld zł na koniec września, do 0,3 mld zł na koniec grudnia 2018 roku.

Plan alternatywny

Opracowany przez zarząd Idea Banku plan alternatywny, który zostanie wdrożony, jeśli nie uda się pozyskać inwestora lub proces ten będzie się przeciągał, zakłada sprzedaż części aktywów i koncentrację na biznesie leasingowym.

- Stworzyliśmy ramy do samodzielnego funkcjonowania banku. Zakładamy skokową redukcję RWA (aktywa ważone ryzykiem - red.), co pozwoli na skokową poprawę wskaźników kapitałowych. Działalność leasingowa jest bardzo rentowna, temu modelowi towarzyszyłaby znaczna redukcja kosztów - powiedział Pruski.

Jednocześnie, jak podkreślał na konferencji prezes, istotnie poprawiła się sytuacja płynnościowa banku. - Z punktu widzenia płynnościowego, po kryzysie z listopada zeszłego roku, mamy bezpieczną pozycję - powiedział prezes Pruski.

Po wybuchu afery taśmowej w listopadzie zeszłego roku (Leszek Czarnecki nagrał w marcu 2018 roku byłego przewodniczącego KNF Marka Chrzanowskiego, który miał mu składać propozycję korupcyjną w zamian za przychylność nadzoru wobec jego banków), z Idea Banku klienci wypłacili 1,2 mld zł. By utrzymać płynność bank pożyczył z NBP 1,05 mld zł. Pieniądze bank zwrócił w styczniu. Wartość depozytów wyniosła na koniec grudnia 15,2 mld zł, wobec 16,6 mld zł kwartał wcześniej.

Skutkiem ubocznym opanowania kryzysu płynnościowego było zwiększenie kosztów finansowania banku.

Kurs akcji Idea Banku spadał we wtorek o niemal 20 procent.

Notowania Idea Bankstooq.pl

Największe banki w Polsce

Idea Bank to jedenasty największy bank w Polsce, z sumą aktywów na koniec 2018 roku w wysokości ponad 20 mld 571 mln zł.

Zdecydowanie największe aktywa zgromadził PKO Bank Polski - 300 mld 413 mln zł. Jest to niezmienny lider pod tym względem.

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Pekao z aktywami na poziomie 184 mld 347 mln zł. Trzecie miejsce pod względem sumy aktywów przypadło Santander Bank Polska, który zgromadził na koniec ubiegłego roku ponad 183 mld 38 mln zł.

Autor: kris/mmh / Źródło: PAP