Pieniądze

Od 2 do powyżej 60 tysięcy złotych miesięcznie. Raport GUS o pensjach w Polsce

Pieniądze

Minimalne wynagrodzenie 2020. Ile wynosi?
tvn24Minimalne wynagrodzenie 2020. Ile wynosi?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w październiku 2018 roku wynosiło trochę ponad 5 tysięcy złotych brutto, a przeciętne wynagrodzenie godzinowe blisko 28 złotych brutto - wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. W tym czasie mężczyźni zarabiali średnio o około 900 złotych więcej od kobiet.

Co dwa lata GUS publikuje raport pokazujący strukturę wynagrodzeń Polaków. Badanie dotyczy ponad 8,4 mln zatrudnionych, w firmach zatrudniających powyżej 9 osób (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych), którzy przepracowali cały październik 2018 roku. Z tej grupy pracownicy sektora publicznego stanowili 30,8 proc., a sektora prywatnego - 69,2 proc. zatrudnionych.

Przeciętna pensja

Jak wynika z opracowania GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w październiku 2018 roku wyniosło 5003,78 zł.

Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,9 proc. wyższe od średniego (wyższe o 443,46 zł), a kobiety - niższe o 9,2 proc. (niższe o 460,42 zł). Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9 proc. (o 903,88 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet - informuje urząd statystyczny.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło w październiku 2018 roku 27,79 zł.

Pensje powyżej średniej krajowej otrzymują pracownicy zatrudnieni w zawodach należących do następujących "wielkich" grup: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz specjaliści (w obydwu sektorach własności).

Ponadto przeciętnie wyżej od średniego zarabiali technicy i inny średni personel (tylko w sektorze prywatnym).

Indywidualne miesięczne wynagrodzenia

W październiku 2018 roku połowa zatrudnionych pracowników otrzymała wynagrodzenie do 4094,98 zł (mediana). W tej grupie więcej było kobiet - 54,1 proc.

10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 2224,17 zł. Wśród najniżej zarabiających w gospodarce narodowej przeważali mężczyźni - 54,7 proc. oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym - 96,9 proc.

Natomiast 10 proc. najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 8239,84 zł. Wśród najwyżej zarabiających także przeważali mężczyźni, którzy stanowili 67,9 proc. oraz zatrudnieni w sektorze prywatnym – 72,6 proc.

Najczęstsze miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto otrzymywane przez pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej (dominanta) wynosiło 2379,66 zł.

W tym czasie gwarantowana ustawowo pensja minimalna wynosiła 2250 zł.

Analiza GUS pokazuje także, że w październiku 2018 roku miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 60 tys. zł i więcej zarabiało niewiele ponad 0,04 proc. zatrudnionych (ok. 3,4 tys. osób), od poziomu 50 tys. zł - 0,06 proc. (ok. 5 tys. osób), od 40 tys. zł - 0,12 proc. (10,1 tys. osób), od 30 tys. zł - 0,30 proc. (ok. 25,2 tys. osób), od 20 tys. zł – 0,94 proc. (ok. 79,1 tys. osób), od 10 tys. zł – 6,23 proc. (ok. 505 tys. osób).

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości