Łatwa w założeniu, łatwa w prowadzeniu. Plusy i minusy spółki cywilnej

Pieniądze

Pakiet dla przedsiębiorców - prosty PITtvn24
wideo 2/2

Spółka cywilna to popularna forma działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Co jest potrzebne do jej utworzenia? Jakie ma zalety, a jakie wady? Wyjaśniamy.

Spółka cywilna - co to jest?

Spółka cywilna jest formą działalności gospodarczej. Jest wybierana na ogół z powodu niskich kosztów. Jest to też jedną z najprostszych sposobów założenia firmy. Do utworzenia spółki cywilnej trzeba tylko sporządzić umowę i ją zarejestrować. Nie trzeba też wnosić kapitału założycielskiego.

Jak założyć spółkę cywilną?

W umowie założenia spółki cywilnej muszą znaleźć się trzy rzeczy: strony umowy, cel gospodarczy oraz sposób działań.

By wspólnicy zabezpieczyli i uregulowali swoje interesy, powinni w umowie zawrzeć: zasady podziału zysku i pokrycia strat, procedury wyjścia ze spółki, wkład pracy wspólników, zasady podziału majątku w razie rozwiązania spółki, zakaz konkurencji między wspólnikami.

By założyć spółkę cywilną potrzebnych jest przynajmniej dwoje wspólników.

Jak zarejestrować spółkę cywilną?

Kolejnym krokiem jest rejestracja spółki cywilnej. Najpierw w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następnie w Głównym Urzędzie Statystycznym (przyznawany jest wtedy numer REGON), a później w urzędzie skarbowy (przyznawany jest numer NIP).

Wspólnicy mają na to 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki cywilnej.

Zalety spółki cywilnej

Prostota jest niewątpliwą zaletą spółki cywilnej. Umowę zawiera się co prawda w formie pisemnej, ale rejestracja jest dość łatwa. Tylko jeśli wkładem jest nieruchomość, to umowa musi być w formie aktu notarialnego. Dość prostym rozwiązaniem jest też założenie spółki jawnej, ale w tym przypadku firmę trzeba zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZALETY I WADY SPÓŁKI JAWNEJ >

Łatwo też prowadzić działalność gospodarczą - spółka cywilna nie musi nawet stosować uproszczonej księgowości. Pełna lub uproszczona księgowość spółek cywilnych jest wymogiem tylko po przekroczeniu limitu 1,2 mln euro przychodów netto.

Plusem jest również to, że spółka cywilna nie opłaca podatku CIT. Podatnikami są wspólnicy, którzy objęci są podatkiem dochodowym od osób fizycznych i mogą wybrać najlepszą dla siebie formę rozliczania się z fiskusem.

Przepisy nie określają minimalnej wartości wkładów - zależy to wyłącznie od wspólników. Mogą oni nie wnosić żadnego wkładu pieniężnego, a zamiast tego np. tylko wkład niepieniężny w postaci świadczenia usług na rzecz spółki.

Poza tym, oprócz tego, że spółkę cywilną łatwo założyć, to równie łatwo ją rozwiązać - nie trzeba przeprowadzać formalnego postępowania likwidacyjnego.

Wady spółki cywilnej

Spółka cywilna nie jest osobnym podmiotem prawnym. Oznacza to, że spółka nie może zaciągać kredytów, ani zawierać umów. Wszystko to leży w gestii wspólników, którzy też ponoszą za to pełną odpowiedzialność.

Uproszczona forma działalności ma swoje minusy. Spore problemy pojawiają się zwłaszcza przy rozszerzaniu zakresu działalności. Każda umowa musi być zawierana ze wszystkimi wspólnikami spółki cywilnej, a do tego wspólnicy mogą mieć problemy z zaciąganiem zobowiązań.

Jeśli już mowa o kredytach, to dużą wadą jest to, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem - zarówno obecnym, jak i przyszłym. Jest to odpowiedzialność solidarna, czyli jeśli jeden ze wspólników zaciągnie dług w związku z działalnością w spółce, to pozostali będą musieli spłacić go z własnego majątku.

Ponieważ nie ma osobowości prawnej, spółka cywilna nie może być administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. Wspólnicy wspólnie ustalają, jak przetwarzać dane osobowe i są ich współadministratorami.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock