Pieniądze

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Pieniądze

[object Object]
Prezes NBP Adam Glapiński o inflacjiNBP
wideo 2/5

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna, referencyjna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosić będzie nadal 1,50 procent w skali rocznej.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 punktów bazowych. Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 procent, lombardowa 2,50 procent, depozytowa 0,50 procent, zaś redyskonta weksli 1,75 procent.

Wzrost PKB

Dynamika PKB w Polsce w 2020 roku może spać w okolice 3-3,6 procent, ze względu na spowolnienia w Europie Zachodniej - poinformował prezes NBP Adam Glapiński.

- Ze względu na zahamowanie w Europie Zachodniej, w szczególności w Niemczech, to tempo (PKB w Polsce - red.) z pewnym opóźnieniem spadło. Spadło z 5 procent w okolice być może 3-3,5 procent, 3,6 procent. Mówię o tym roku - powiedział prezes NBP podczas konferencji po posiedzeniu RPP.

RPP uważa, że koniunktura w Polsce pozostaje dobra mimo obniżania się tempa wzrostu gospodarczego.

"Pozytywnie na wzrost PKB oddziałuje systematyczny - choć wolniejszy niż wcześniej - wzrost konsumpcji, wspierany przez korzystną sytuację na rynku pracy, dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń społecznych. Jednocześnie napływające informacje sygnalizują dalszy wzrost inwestycji i eksportu" - czytamy w komunikacie po posiedzeniu RPP. Główny Urząd Statystyczny podał w szacunku, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2019 roku o 4,0 procent, po wzroście o 5,1 procent w 2018 roku. Rada podtrzymała w komunikacie ocenę, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż w poprzednich latach. Ponadto RPP podkreśliła, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Inflacja

Rada Polityki Pieniężnej podała w komunikacie po posiedzeniu, że "bieżące prognozy wskazują, że w najbliższych miesiącach inflacja może przekroczyć górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego". Od początku 2004 roku ciągły cel inflacyjny wynosi 2,5 procent, z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół. "Do przejściowego wzrostu dynamiki cen przyczynią się czynniki o charakterze podażowym i regulacyjnym, a więc pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej" - dodano. Rada oceniła, że wraz z wygaśnięciem tych czynników oraz oczekiwanym osłabieniem tempa wzrostu PKB inflacja będzie się obniżać. Zgodnie z prognozami będzie się ona kształtować w pobliżu celu inflacyjnego.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości