Pieniądze

Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2020 roku?

Pieniądze

[object Object]
Kolibski o podwyższeniu kwoty wolnej od podatkuTVN24 BiS
wideo 2/4

Kwota wolna od podatku to wysokość dochodu, od której nie trzeba odprowadzać podatku. Sprawdź, ile ona wynosi w 2020 roku i jak obliczać kwotę zmniejszającą podatek.

Ile wynosi kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku jest ustalana ustawowo i sukcesywnie rośnie. Przed kilkoma laty wynosiła ona zaledwie 3091 zł, w 2018 roku była już na poziomie 6 600 zł (chociaż nie dla wszystkich, o czym niżej), w 2019 roku wzrosła do 8 000 zł (również nie dla wszystkich).

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane wg skali podatkowej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że nawet jeśli nie została ona przekroczona i w danym roku dochody były niższe, to podatnik nie jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Czym jest kwota obniżająca podatek?

To pochodna kwoty wolnej od podatku. Stosuje się ją do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem ulg (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej - związanej z pracą za granicą).

Innymi słowy - dzięki kwocie wolnej od podatku, możemy obniżyć nasz podatek o kwotę ją zmniejszającą.

Czym jest dochód?

Dochód to przychód minus koszty uzyskania przychodu. Po obliczeniu dochodu podatnicy odejmują ulgi (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, termomodernizacyjną, darowizny, internet), a po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wyliczany jest podatek należny.

Ta zaokrąglona kwota to podstawa opodatkowania. Od niej zależy jaką stopę podatku trzeba zastosować oraz jaką kwotę zmniejszającą można odjąć od wyliczonego podatku.

Kwota wolna od podatku jest ściśle powiązana z kwotą obniżającą podatek - po prostu od wielkości kwoty wolnej od podatku zależna jest też kwota zmniejszająca podatek.

Jak wyliczyć kwotę wolną od podatku w 2020 roku?

Osoby, które w całym roku podatkowym miały dochód do 8 000 zł, nie muszą odprowadzić ani grosza podatku. Oznacza to, że przy najniższej stawce podatku PIT, która w tym momencie wynosi 17 proc., wysokość podatku została pomniejszona o 1360 zł - tyle wynosi kwota zmniejszająca podatek (czyli 17 proc. z 8 000 zł).

Dla osób, które w danym roku miały dochody powyżej 8 000 do 13 000 tysięcy zł zarówno kwota wolna od podatku, jak i kwota obniżająca podatek, są inne niż w przypadku osób o niższych zarobkach. W miarę wzrostu zarobków, kwota wolna od podatku się zmniejsza, a co za tym idzie niższa jest też kwota zmniejszająca podatek.

Kwota wolna od podatku wynosi od 8 000 zł (dla 8 000 zł dochodu) do 3 091 zł (dla 13 000 zł dochodu).

Kwota zmniejszająca podatek spada z 1360 zł (przy 8000 zł dochodu) do 525,12 zł (dla 13 000 zł dochodu).

W przypadku zarobków powyżej 13 000 zł, a do 85 528 zł kwota wolna od podatku jest stała i wynosi 3 091 zł. Kwota obniżająca również się nie zmienia - 525,12 zł.

Dla dochodów powyżej 85 528 zł do 127 000 zł kwota wolna od podatku będzie ponownie maleć - od 3 091 zł do 1 zł. Podobnie kwota zmniejszająca podatek będzie się zmniejszać - od 525,12 zł do 0 zł.

Osoby, których roczne zarobki będą wyższe niż 127 000 zł nie będą uprawnione do kwoty wolnej od podatku i nie będą mogły zmniejszyć kwoty, która powędruje do fiskusa.

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości