Zwolnienie na dziecko. Ile dni, komu przysługuje?

Źródło:
TVN24 Biznes
Polacy boją się brać zwolnienia na chore dziecko
Polacy boją się brać zwolnienia na chore dziecko
TVN24
Polacy boją się brać zwolnienia na chore dziecko TVN24

Zwolnienie na dziecko – każdy pracownik, który jest rodzicem, ma prawo z tego skorzystać. Ile dni wolnych na opiekę nad dzieckiem przysługuje w ciągu roku? Czy można z nich skorzystać tylko w sytuacji, gdy dziecko jest chore?

● Każdemu pracującemu rodzicowi przysługuje prawo do dodatkowego zwolnienia z pracy na opiekę nad dzieckiem. ● Zwolnienie na dziecko może być wzięte z prawem do wynagrodzenia lub z prawem do zasiłku opiekuńczego. ● Zwolnienie z prawem do zasiłku może maksymalnie trwać od 14 do 60 dni w roku kalendarzowym. ● Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, np. dotychczasowego przeciętnego wynagrodzenia.

Kwestię dodatkowych dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także Kodeks pracy. 

Zwolnienie na dziecko – rodzaje

Według przepisów funkcjonują dwa odmienne rodzaje zwolnień na dziecko

Pierwszy to opieka na dziecko do lat 14 z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W ciągu roku każdy pracownik może skorzystać z dwóch dni albo 16 godzin takiego wolnego, bez konieczności przedstawiania żadnego uzasadnienia. 

Drugi rodzaj to zwolnienie od pracy z prawem do zasiłku opiekuńczego. Z takiego zwolnienia skorzystać można jedynie w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. O zasiłek mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, czyli m.in. zatrudnieni na umowę o pracę, dobrowolnie opłacający składkę, studenci i emeryci.

Zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem

Wypłata zasiłku opiekuńczego jest możliwa w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem zdrowym. Prawo do zwolnienia z prawem do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli pracownik musi zostać w domu, by opiekować się:

dzieckiem o ósmego roku życia, ponieważ:  - niespodziewanie zamknięto jego żłobek, przedszkole, szkołę albo klub dziecięcy;  - zachorowała niania, z którą ma się podpisaną umowę uaktywniającą (zwykle do ukończenia przez dziecko 3. roku życia); - inspektor sanitarny ma podejrzenie, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, i zadecydował o jego izolacji; - drugi małżonek lub rodzic dziecka, który dotąd się nim zajmował, jest chory lub przebywa w szpitalu; - matka nie może się nim opiekować z powodu porodu.

dzieckiem niepełnosprawnym do 18. roku życia, ponieważ:

- drugi małżonek lub rodzic dziecka, który dotąd się nim zajmował, jest chory lub przebywa w szpitalu; - matka nie może się nim opiekować z powodu porodu.

W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, musi ono posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki. 

Ile może trwać zwolnienie z prawem do zasiłku opiekuńczego? 

Maksymalna długość wypłacania zasiłku opiekuńczego zależy od konkretnego przypadku. W przypadku dzieci zdrowych wynosi ona: - maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad dzieckiem do lat ośmiu; - maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od ośmiu do 18 lat.

Należy pamiętać, że podane maksymalne okresy wypłaty zasiłku to łączna liczba dni do wykorzystania w danym roku kalendarzowym przez oboje rodziców, na wszystkie zasiłki opiekuńcze i bez względu na liczbę posiadanych dzieci.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko

Uzasadnieniem dla ubiegania się o zasiłek opiekuńczy będzie również sytuacja, w której dziecko jest chore. Wówczas, aby starać się o świadczenie, konieczne będzie posiadanie zwolnienia lekarskiego.

W przypadku dzieci chorych zasiłek wypłacany jest przez: - maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do lat 14; - maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat; - maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad chorym niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od 14 do 18 lat.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku konieczności opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Jego wymiar wynosi wówczas maksymalnie 14 dni w roku.

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem nie zostanie natomiast wypłacony, jeżeli w rodzinie, z którą mieszka wnioskodawca, są inne osoby, które mogłyby opiekować się dzieckiem. Wyjątek od tej zasady stanowi opieka nad chorym dzieckiem do lat dwóch.

Druk Z-15A a zwolnienie na dziecko

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub u swojego płatnika składek, czyli – w większości przypadków – swojego pracodawcy.

Wymagane w tym przypadku dokumenty to: - wniosek o zasiłek opiekuńczy (druk Z-15A), - dokument potwierdzający konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem – w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły dziecka wystarczy samodzielnie napisane oświadczenie, - zaświadczenie płatnika składek.

W przypadku składania wniosku o zasiłek na opiekę nad dzieckiem chorym, potwierdzeniem konieczności sprawowania tej opieki będzie wystawione zwolnienie lekarskie.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz?

Dokumenty o zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym lub chorym dzieckiem należy złożyć jak najszybciej. Dopuszczalne jest jednak również złożenie ich z opóźnieniem. Można to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia, za który przysługiwał ten zasiłek. 

Warto pamiętać, że także lekarz może wystawić zwolnienie z opóźnieniem, czyli wstecz. O ile? Co do zasady zwolnienie lekarskie może zostać wystawione na maksymalnie trzy dni przed dniem wizyty u lekarza i pod warunkiem, że z przeprowadzonego badania wynika, że ubezpieczony był już w tym czasie niezdolny do pracy.

Zwolnienie na dziecko – ile płatne?

Wysokość zasiłku opiekuńczego jest stała niezależnie od przypadku, który kwalifikuje do ubiegania się o niego. Wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku i wyliczany jest przez ZUS lub przez płatnika składek – w zależności od tego, kto będzie go wypłacał. 

W przypadku pracowników oznacza to, że zasiłek będzie wynosił 80 proc. ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy przed okresem zasiłku. W pozostałych przypadkach zasiłek będzie wynosił 80 proc. przeciętnego miesięcznego przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed okresem zasiłku, pomniejszone o 13,71 proc.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Funkcjonuje ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy w sytuacji, w której matka pobierająca zasiłek macierzyński w ciągu ośmiu tygodni po porodzie nie jest w stanie opiekować się nowo urodzonym dzieckiem. Wówczas dodatkowy zasiłek przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu członkowi najbliższej rodziny, który z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przerwał zatrudnienie lub inną działalność zarobkową.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można ubiegać się, gdy pobierająca zasiłek macierzyński matka: - przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej i nie może sama opiekować się dzieckiem, - posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i nie może przez to sprawować opieki nad dzieckiem, - porzuciła swoje dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może przysługiwać maksymalnie do ukończenia przez nowo urodzone dziecko ósmego tygodnia życia. Czas trwania tego zasiłku nie jest natomiast wliczany do rocznych limitów czasu przysługiwania zasiłku opiekuńczego.

Akty prawne: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Nowym prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju zostanie Piotr Matczuk - ogłosiła w środę spółka. Rekrutacja na to stanowisko trwała od grudnia ubiegłego roku.

Nowy prezes PFR wybrany. Jest decyzja rady nadzorczej

Nowy prezes PFR wybrany. Jest decyzja rady nadzorczej

Źródło:
PAP

Marek Balawejder i Artur Osuchowski zostali powołani do zarządu Orlenu - podała w środę spółka. Balawejder od 1 sierpnia 2024 roku będzie członkiem zarządu do spraw Handlu Hurtowego i Logistyki, zaś Artur Osuchowski od 13 czerwca 2024 roku członkiem zarządu do spraw Energetyki i Transformacji Energetycznej.

Nowi członkowie zarządu Orlenu. Kim są?

Nowi członkowie zarządu Orlenu. Kim są?

Źródło:
PAP

Zmiana dotycząca pomp ciepła, którą wprowadza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to gwarancja wyboru urządzenia o potwierdzonej jakości - podkreślił w rozmowie z tvn24.pl Robert Gajda, wiceprezes NFOŚiGW. Dodał, że "ma to się przełożyć na tańsze ogrzewanie polskich domów i poprawę jakości". 

Zmiany w programie Czyste Powietrze. Wiceprezes funduszu wyjaśnia

Zmiany w programie Czyste Powietrze. Wiceprezes funduszu wyjaśnia

Źródło:
tvn24.pl

Fed pozostawił stopy procentowe w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 procent - podano w komunikacie po posiedzeniu. Amerykański bank centralny powtórzył, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w USA

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w USA

Źródło:
PAP

Auchan wycofuje partię produktu ze względu na zagrożenie pojawienia się bakterii Listeria - podała sieć w komunikacie. Dodała, że chodzi o produkt Pecenica polędwica 90g.

Auchan wycofuje partię produktu. Apel o niespożywanie

Auchan wycofuje partię produktu. Apel o niespożywanie

Źródło:
tvn24.pl

Od 1 lipca 2024 roku prosumenci rozliczający się w net-billingu będą mogli zmienić system rozliczeń - tak zakłada projekt noweli o odnawialnych źródłach energii (OZE). Skusić do tego ma możliwość zwiększenia wartości zwrotu tak zwanej nadpłaty do 30 procent.

Tak mogą wyglądać nowe zasady rozliczania prosumentów

Tak mogą wyglądać nowe zasady rozliczania prosumentów

Źródło:
PAP

Ceny paliw samochodowych spadają kolejny tydzień z rzędu - poinformował w środę portal e-petrol. Według analityków spadek cen autogazu na rynkach hurtowych sprawił, że obecnie gaz na stacjach jest tak tani, jak przed napaścią Rosji na Ukrainę.

Kolejny tydzień spadku cen paliw

Kolejny tydzień spadku cen paliw

Źródło:
PAP

Do 19 milionów zgonów rocznie na świecie przyczyniają się tylko cztery gałęzie przemysłu - donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). - Te same duże podmioty komercyjne blokują regulacje, które chroniłyby społeczeństwo przed szkodliwymi produktami - uważa dr Hans Henri P. Kluge z tej organizacji. Raport jest jednocześnie wezwaniem do podjęcia działań przez władze państw.

Cztery branże odpowiedzialne za najwięcej zgonów

Cztery branże odpowiedzialne za najwięcej zgonów

Źródło:
PAP

Import chińskich samochodów na teren Unii Europejskiej zostanie objęty tymczasowym cłem od 4 lipca, jeśli nie dojdzie do porozumienia z władzami Chin - poinformowała Komisja Europejska. "Subsydia stwarzają zagrożenie dla unijnych producentów." - oceniła Komisja. Władze Chin sprzeciwiają się tej decyzji i wzywają KE do "właściwego" rozwiązywania sporów gospodarczych.

Bruksela nakłada cła na chińskie elektryki. Pekin sprzeciwia się "protekcjonizmowi"

Bruksela nakłada cła na chińskie elektryki. Pekin sprzeciwia się "protekcjonizmowi"

Źródło:
PAP

Elon Musk nieoczekiwanie postanowił wycofać sprawę sądową przeciwko OpenAI oraz jej szefowi Samowi Altmanowi, któremu zarzucał porzucenie pierwotnej misji na rzecz zysku - przekazało BBC. Decyzja zapadła dzień przed tym, jak sąd miał zadecydować o przyszłości tej sprawy.

Zaskakująca decyzja Muska. To koniec sporu o sztuczną inteligencję

Zaskakująca decyzja Muska. To koniec sporu o sztuczną inteligencję

Źródło:
BBC

Zarządca targowiska ponosi odpowiedzialność za to, że na jego terenie handlarze sprzedają podrobiony towary. Nie tylko sprzedawcy - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie, o czym informuje "Dziennik Gazeta Prawna". To precedens. - Sprzedaż podróbek na targowiskach odbywa się za zgodą właścicieli - komentuje mecenas Jakub Kozak.

Francuska firma kontra polski bazar. Precedensowy wyrok w sprawie handlu podróbkami

Francuska firma kontra polski bazar. Precedensowy wyrok w sprawie handlu podróbkami

Źródło:
"Dziennik Gazeta Prawna"

W tym roku zapłacimy mniej niż przed rokiem za truskawki, botwinkę, kapustę, czy młodą marchew  - wynika z analizy ekspertów aplikacji PanParagon. Ta ostatnia jest tańsza o blisko 23 procent.

Nowalijki tańsze niż przed rokiem

Nowalijki tańsze niż przed rokiem

Źródło:
tvn24.pl

W polskim marzeniu o atomie mają pomóc Amerykanie, którzy zdobywali doświadczenie przez dziesiątki lat. Według nich "bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo narodowe". Reporter Maciej Zalewski odwiedził z kamerą jedyny reaktor atomowy w Polsce. Pytał ekspertów także tych zza oceanu o technologie, bezpieczeństwo, współpracę i plany. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Jedyna taka Maria w Polsce kończy w tym roku 50 lat

Jedyna taka Maria w Polsce kończy w tym roku 50 lat

Źródło:
TVN24

Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin zaoferował Polsce produkcję rakiet GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS - podał we wtorek portal Defense News, powołując się na przedstawiciela firmy. Jak informuje sam koncern, prowadzi rozmowy w sprawie produkcji tych rakiet przez polskie zakłady Mesko.

Media: propozycja amerykańskiego koncernu zbrojeniowego dla Polski

Media: propozycja amerykańskiego koncernu zbrojeniowego dla Polski

Źródło:
PAP

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska w zorganizowanej akcji charytatywnej Top Charity 2024 zebrali łącznie 45 mln 917 tys. zł. Najwyżej wylicytowanym dziełem była rzeźba Torso alato, 1985 Igora Mitoraja, za którą nabywcy zapłacili 6,8 miliona złotych. Z kolei "Tydzień Metamorfozy z Ewą Chodakowską" w Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives uzyskał kwotę 5,1 miliona złotych.

Rekord na Wielkiej Aukcji Charytatywnej Top Charity 2024

Rekord na Wielkiej Aukcji Charytatywnej Top Charity 2024

Źródło:
tvn24.pl

W przypadku garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym zastosowanie będzie miała stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych - wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Zmiana przepisów oznacza niższy podatek w przypadku części osób, konieczne będzie jednak złożenie wcześniej w urzędzie gminy nowej informacji o posiadanych nieruchomościach.

Ważna zmiana w podatku od nieruchomości. Jest zapowiedź rządu

Ważna zmiana w podatku od nieruchomości. Jest zapowiedź rządu

Źródło:
PAP

- To jest bardzo ogólne pojęcie i moim zdaniem ciut niebezpieczne. Niewątpliwie potrzebujemy odbudowy przemysłu zbrojeniowego. Czy to oznacza, że cała gospodarka powinna funkcjonować na nadzwyczajnych warunkach? Nie wydaje mi się być to uzasadnione - mówił w programie "Fakty po Faktach" Jerzy Hausner, ekonomista, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, były wicepremier i szef resortu pracy, odnosząc się do słów wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczących przestawienia gospodarki w tryb zagrożenia wojną.

Gospodarka w trybie wojennym? "Ciut niebezpieczne"

Gospodarka w trybie wojennym? "Ciut niebezpieczne"

Źródło:
TVN24

Rośnie kumulacja w Lotto. We wtorek nie padła główna wygrana. W Lotto Plus również nikt z grających nie puścił zwycięskiego kuponu. W najbliższym losowaniu w Lotto będzie można wygrać 4 miliony złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 11 czerwca 2024 roku.

Wyniki Lotto z 11 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Lotto z 11 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w związku z rozpoczętym właśnie okresem świadczeniowym konieczne jest złożenie nowego wniosku. - Jeśli rodzice dostarczą dokumenty po końcu czerwca, nie otrzymają wyrównania za ten miesiąc - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Ogromna liczba rodziców nie złożyła wniosku. Pieniądze mogą przepaść

Ogromna liczba rodziców nie złożyła wniosku. Pieniądze mogą przepaść

Źródło:
PAP

Resort kultury Grecji poinformował we wtorek, że podczas budowy lotniska na Krecie odkryto wyjątkowe znalezisko z czasów kultury minojskiej. Ministerstwo podkreśliło, że obiekt o powierzchni około 1800 metrów kwadratowych musi zostać dokładnie zbadany, by określić jego znaczenie.

Niezwykłe odkrycie w Grecji. Rząd zwołał posiedzenie

Niezwykłe odkrycie w Grecji. Rząd zwołał posiedzenie

Źródło:
PAP

Zmiany w zakazie handlu w niedziele będą skutkować umocnieniem się trendu zamykania lokalnych sklepów. Apelujemy o utrzymanie obecnych regulacji - mówi prezes Polskiej Izby Handlu Maciej Ptaszyński. To kolejny głos krytykujący projekt, który trafił do Sejmu.

Ryzyko "umocnienia się trendu zamykania lokalnych sklepów". Apel branży

Ryzyko "umocnienia się trendu zamykania lokalnych sklepów". Apel branży

Źródło:
tvn24.pl

Złoty tracił podczas wtorkowych notowań w stosunku do głównych walut. Zdaniem ekonomistów w krótkim terminie kurs euro do złotego może dojść do poziomu 4,35-4,36.

Złoty traci moc. "Mamy nerwowy dzień"

Złoty traci moc. "Mamy nerwowy dzień"

Aktualizacja:
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rada nadzorcza Polregio odwołała prezesa spółki Adama Pawlika. Stanowisko stracił również dotychczasowy wiceprezes Marcel Kalinowski.

Prezes kolejowej spółki stracił stanowisko

Prezes kolejowej spółki stracił stanowisko

Źródło:
PAP

Platforma streamingowa Max zadebiutowała w Polsce. - Przynosimy coś bardzo unikatowego na polski rynek - mówił na antenie TVN24 JB Perrette, CEO i Prezydent Global Streaming and Games Warner Bros. Discovery. Dodał, że "dokonujemy mariażu niesamowitego lokalnego kontentu" z "najlepszym międzynarodowym".

JB Perrette o debiucie platformy Max w Polsce. "Coś bardzo unikatowego"

JB Perrette o debiucie platformy Max w Polsce. "Coś bardzo unikatowego"

Źródło:
tvn24.pl