Zwolnienie na dziecko. Ile dni, komu przysługuje?

Źródło:
TVN24 Biznes
Polacy boją się brać zwolnienia na chore dziecko
Polacy boją się brać zwolnienia na chore dziecko
TVN24
Polacy boją się brać zwolnienia na chore dziecko TVN24

Zwolnienie na dziecko – każdy pracownik, który jest rodzicem, ma prawo z tego skorzystać. Ile dni wolnych na opiekę nad dzieckiem przysługuje w ciągu roku? Czy można z nich skorzystać tylko w sytuacji, gdy dziecko jest chore?

● Każdemu pracującemu rodzicowi przysługuje prawo do dodatkowego zwolnienia z pracy na opiekę nad dzieckiem. ● Zwolnienie na dziecko może być wzięte z prawem do wynagrodzenia lub z prawem do zasiłku opiekuńczego. ● Zwolnienie z prawem do zasiłku może maksymalnie trwać od 14 do 60 dni w roku kalendarzowym. ● Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru, np. dotychczasowego przeciętnego wynagrodzenia.

Kwestię dodatkowych dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także Kodeks pracy. 

Zwolnienie na dziecko – rodzaje

Według przepisów funkcjonują dwa odmienne rodzaje zwolnień na dziecko

Pierwszy to opieka na dziecko do lat 14 z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W ciągu roku każdy pracownik może skorzystać z dwóch dni albo 16 godzin takiego wolnego, bez konieczności przedstawiania żadnego uzasadnienia. 

Drugi rodzaj to zwolnienie od pracy z prawem do zasiłku opiekuńczego. Z takiego zwolnienia skorzystać można jedynie w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. O zasiłek mogą ubiegać się osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym, czyli m.in. zatrudnieni na umowę o pracę, dobrowolnie opłacający składkę, studenci i emeryci.

Zasiłek na opiekę nad zdrowym dzieckiem

Wypłata zasiłku opiekuńczego jest możliwa w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem zdrowym. Prawo do zwolnienia z prawem do zasiłku będzie przysługiwać, jeżeli pracownik musi zostać w domu, by opiekować się:

dzieckiem o ósmego roku życia, ponieważ:  - niespodziewanie zamknięto jego żłobek, przedszkole, szkołę albo klub dziecięcy;  - zachorowała niania, z którą ma się podpisaną umowę uaktywniającą (zwykle do ukończenia przez dziecko 3. roku życia); - inspektor sanitarny ma podejrzenie, że dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, i zadecydował o jego izolacji; - drugi małżonek lub rodzic dziecka, który dotąd się nim zajmował, jest chory lub przebywa w szpitalu; - matka nie może się nim opiekować z powodu porodu.

dzieckiem niepełnosprawnym do 18. roku życia, ponieważ:

- drugi małżonek lub rodzic dziecka, który dotąd się nim zajmował, jest chory lub przebywa w szpitalu; - matka nie może się nim opiekować z powodu porodu.

W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, musi ono posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki. 

Ile może trwać zwolnienie z prawem do zasiłku opiekuńczego? 

Maksymalna długość wypłacania zasiłku opiekuńczego zależy od konkretnego przypadku. W przypadku dzieci zdrowych wynosi ona: - maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad dzieckiem do lat ośmiu; - maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od ośmiu do 18 lat.

Należy pamiętać, że podane maksymalne okresy wypłaty zasiłku to łączna liczba dni do wykorzystania w danym roku kalendarzowym przez oboje rodziców, na wszystkie zasiłki opiekuńcze i bez względu na liczbę posiadanych dzieci.

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko

Uzasadnieniem dla ubiegania się o zasiłek opiekuńczy będzie również sytuacja, w której dziecko jest chore. Wówczas, aby starać się o świadczenie, konieczne będzie posiadanie zwolnienia lekarskiego.

W przypadku dzieci chorych zasiłek wypłacany jest przez: - maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad chorym dzieckiem do lat 14; - maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad chorym dzieckiem, które ma więcej niż 14 lat; - maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym w przypadku opieki nad chorym niepełnosprawnym dzieckiem w wieku od 14 do 18 lat.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku konieczności opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Jego wymiar wynosi wówczas maksymalnie 14 dni w roku.

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem nie zostanie natomiast wypłacony, jeżeli w rodzinie, z którą mieszka wnioskodawca, są inne osoby, które mogłyby opiekować się dzieckiem. Wyjątek od tej zasady stanowi opieka nad chorym dzieckiem do lat dwóch.

Druk Z-15A a zwolnienie na dziecko

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, należy złożyć komplet wymaganych dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub u swojego płatnika składek, czyli – w większości przypadków – swojego pracodawcy.

Wymagane w tym przypadku dokumenty to: - wniosek o zasiłek opiekuńczy (druk Z-15A), - dokument potwierdzający konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem – w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły dziecka wystarczy samodzielnie napisane oświadczenie, - zaświadczenie płatnika składek.

W przypadku składania wniosku o zasiłek na opiekę nad dzieckiem chorym, potwierdzeniem konieczności sprawowania tej opieki będzie wystawione zwolnienie lekarskie.

Czy lekarz może wystawić zwolnienie wstecz?

Dokumenty o zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym lub chorym dzieckiem należy złożyć jak najszybciej. Dopuszczalne jest jednak również złożenie ich z opóźnieniem. Można to zrobić w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia, za który przysługiwał ten zasiłek. 

Warto pamiętać, że także lekarz może wystawić zwolnienie z opóźnieniem, czyli wstecz. O ile? Co do zasady zwolnienie lekarskie może zostać wystawione na maksymalnie trzy dni przed dniem wizyty u lekarza i pod warunkiem, że z przeprowadzonego badania wynika, że ubezpieczony był już w tym czasie niezdolny do pracy.

Zwolnienie na dziecko – ile płatne?

Wysokość zasiłku opiekuńczego jest stała niezależnie od przypadku, który kwalifikuje do ubiegania się o niego. Wynosi on 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku i wyliczany jest przez ZUS lub przez płatnika składek – w zależności od tego, kto będzie go wypłacał. 

W przypadku pracowników oznacza to, że zasiłek będzie wynosił 80 proc. ich przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy przed okresem zasiłku. W pozostałych przypadkach zasiłek będzie wynosił 80 proc. przeciętnego miesięcznego przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed okresem zasiłku, pomniejszone o 13,71 proc.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Funkcjonuje ponadto dodatkowy zasiłek opiekuńczy w sytuacji, w której matka pobierająca zasiłek macierzyński w ciągu ośmiu tygodni po porodzie nie jest w stanie opiekować się nowo urodzonym dzieckiem. Wówczas dodatkowy zasiłek przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu członkowi najbliższej rodziny, który z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przerwał zatrudnienie lub inną działalność zarobkową.

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy można ubiegać się, gdy pobierająca zasiłek macierzyński matka: - przebywa w szpitalu lub innej placówce leczniczej i nie może sama opiekować się dzieckiem, - posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i nie może przez to sprawować opieki nad dzieckiem, - porzuciła swoje dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może przysługiwać maksymalnie do ukończenia przez nowo urodzone dziecko ósmego tygodnia życia. Czas trwania tego zasiłku nie jest natomiast wliczany do rocznych limitów czasu przysługiwania zasiłku opiekuńczego.

Akty prawne: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Po matce dostała walizkę, a w niej kilka kosmetyków, zdjęć i książek. - Drobnica, do wyceny praktycznie zero złotych - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. Mimo to na konto wchodzi komornik i zabiera dziesięć tysięcy złotych. W kolejce są następne egzekucje. - Mam już wiele nieprzespanych nocy za sobą, jestem tym okrutnie zmęczona - komentuje Maria Zapędowska, która spłaca długi po zmarłym rodzicu.

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Dostała walizkę, musi spłacać dług. "Gehenna i paranoja. Idzie się rozchorować"

Źródło:
tvn24.pl

Przez dwa miesiące w roku jest tyle pracy, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. Potem mają "szyje jak u żyrafy", wyglądając majowego weekendu, bo brakuje pieniędzy po zimie. Dla firm funkcjonujących w turystyce nie ma niczego pośrodku. Niektóre się zamykają, część szuka pomysłu, jak przetrwać w trakcie tak zwanego niskiego sezonu.

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Najpierw "ostra jazda", potem "szyja jak u żyrafy"

Źródło:
tvn24.pl

Część klientów otrzymała wysokie przedpłaty za prąd na lipiec i koleje miesiące. Stało się to zanim weszły w życie nowe regulacje mrożące ceny energii. Czy firmy energetyczne wyślą nowe, skorygowane rachunki? Zapytaliśmy o to największych sprzedawców prądu w kraju.

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Zamieszanie z cenami prądu. "Przyjmujemy wszystkie wnioski o korekty"

Źródło:
tvn24.pl

Rząd szykuje ograniczenie sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Część krajów Unii Europejskiej już je wprowadziło, bądź zupełnie zakazało sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach paliw. Napojów alkoholowych nie można kupić na stacjach benzynowych między innymi w Szwecji i na Litwie. Władze Francji, Słowenii i Portugalii zdecydowały o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy.

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Szykują się zmiany na stacjach paliw. Tak to wygląda w innych krajach

Źródło:
PAP

Spacery albo kąpiel w morzu bywają ograniczane przez najemców płatnych plaż. Jednak to jest działanie bezprawne - przypomina włoska Krajowa Unia Konsumentów. Nie wiedzą o tym przede wszystkim zagraniczni turyści.

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Zakazy na plaży. Tego mogą nie wiedzieć turyści

Źródło:
PAP

Wokół sztucznej inteligencji powstaje bańka inwestycyjna, która może zakończyć się katastrofą. Tak jak bańka internetowa z początku wieku - uważa analityk James Ferguson.

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Źródło:
Fortune

Donald Trump ponownie ma pełny dostęp do swoich kont na Facebooku i Instagramie - ogłosiła spółka Meta. Decyzję koncernu skomentował sztab wyborczy Joe Bidena.

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Decyzja giganta w sprawie kont Trumpa na Facebooku i Instagramie

Źródło:
PAP

Na ślubie wystąpili już Rihanna i Justin Bieber, był szklany pałac i rejs, a "najbardziej ekstrawaganckie wesele roku" jeszcze się nie skończyło - pisze "Wall Street Journal". Eksperci z branży szacują, ile to wszystko kosztowało.

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

"Najbardziej ekstrawagancki ślub roku". Ile to kosztowało

Źródło:
"The Wall Street Journal"

Darczyńcy przekazali komitetowi Super PAC, który wspiera Joe Bidena w wyścigu prezydenckim, że zamrozili wsparcie w wysokości około 90 milionów dolarów. To jeden z najbardziej wyrazistych przykładów negatywnych skutków słabego występu prezydenta Bidena w debacie pod koniec czerwca - podał "New York Times".

Darczyńcy zamrozili 90 milionów dolarów na kampanię prezydencką Bidena

Darczyńcy zamrozili 90 milionów dolarów na kampanię prezydencką Bidena

Źródło:
"New York Times"

Posłowie zdecydowali się przyjąć bez poprawek Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawę wprowadzającą jego przepisy. Ustawy trafią teraz do Senatu. - To ważny dzień, rynek telekomunikacyjny dostał dziś swoją konstytucję. To dobra wiadomość dla każdego obywatela, wprowadzamy bowiem wiele ważnych zmian, które pozytywnie wpłyną na nasze życie w kontekście wykorzystywania technologii - powiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Rewolucyjne zmiany na rynku telekomunikacyjnym. Jest decyzja Sejmu

Rewolucyjne zmiany na rynku telekomunikacyjnym. Jest decyzja Sejmu

Źródło:
PAP

Piątkowe problemy z dostępem do strony internetowej Sejmu były skutkiem ataku DDoS. Miał on doprowadzić do tego, żeby nie było łączności ze stroną Sejmu przez urządzenia korzystające z karty SIM - przekazał marszałek izby Szymon Hołownia.

Atak na stronę Sejmu. Marszałek Hołownia o "różnych siłach"

Atak na stronę Sejmu. Marszałek Hołownia o "różnych siłach"

Źródło:
PAP

W nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą oczekiwać obniżek cen paliw na stacjach - wynika z prognoz analityków portalu e-petrol.pl. Benzyna i olej napędowy oraz opałowy mogą potanieć w hurcie o kilka złotych na metrze sześciennym. Według analityków benzyna powinna kosztować 6,35-6,46 zł/l, a diesel 6,38-6,49 zł/l.

Dobre prognozy dla kierowców

Dobre prognozy dla kierowców

Źródło:
PAP

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że według jej wstępnej oceny platforma X naruszyła unijny akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych między innymi z weryfikacją kont na platformie, przejrzystością reklam i dostępem naukowców do danych.

Bruksela kontra platforma X. "Naruszyła unijny akt"

Bruksela kontra platforma X. "Naruszyła unijny akt"

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 70 milionów złotych. W Polsce odnotowano cztery wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 12 lipca 2024 roku.

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Rośnie kumulacja w Eurojackpot

Źródło:
tvn24.pl

W drugim kwartale 2024 roku ceny mieszkań na rynku wtórnym w pięciu miastach - Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu - wzrosły od 10 do 31 procent rok do roku - dowiadujemy się z raportu Barometr Metrohouse i Credipass. Wskazano przy tym, że liczba dostępnych lokali wzrosła, a zainteresowanie kupców spadło.

Mieszkania na rynku wtórnym. Tak rosną ceny w największych miastach

Mieszkania na rynku wtórnym. Tak rosną ceny w największych miastach

Źródło:
PAP

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie narażenia firmy na szkodę w wysokości 84 milionów złotych oraz wyrządzenia szkody w kwocie 2,6 miliona złotych - poinformowały w piątek Lasy Państwowe. Jak podano, chodzi o zakup i okoliczności produkcji nowych mundurów dla pracowników.

Lasy Państwowe zawiadamiają prokuraturę. Chodzi o nowe mundury

Lasy Państwowe zawiadamiają prokuraturę. Chodzi o nowe mundury

Źródło:
PAP

PKO BP, Santander, ING, mBank, Raiffeisen - klienci tych banków muszą przygotować się na utrudnienia w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w najbliższy weekend. W niektórych przypadkach lepiej wyposażyć się w zapas gotówki.

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Przerwy w bankach. Prace serwisowe w weekend

Źródło:
tvn24.pl

Z podberlińskiej fabryki Tesli zniknęło kilkadziesiąt tysięcy kubków - podają niemieckie media, powołując się na nagranie ze spotkania dyrektora zakładu z jego pracownikami. Portal tygodnika "Spiegel" odnotował, że słowa dyrektora André Thieriga, który sugerował, że pracownicy dopuszczają się kradzieży, wywołały "mieszane reakcje" wśród załogi.

"Burzliwe zebranie" w wielkiej fabryce. Zniknęło 65 tysięcy kubków do kawy

"Burzliwe zebranie" w wielkiej fabryce. Zniknęło 65 tysięcy kubków do kawy

Źródło:
Deutsche Welle, Spiegel, tvn24.pl

Pod koniec XXI wieku liczba ludności w Polsce spadnie do poziomu około 19,4 milionów osób - wynika z raportu ONZ "World Population Prospects 2024". Pierwsze oznaki rozpoczynającej się depopulacji będą widoczne już w 2030 roku. Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w tym kontekście we wpisie na platformie X zacytowała słowa hymnu Polski i przestrzegła, by "traktować te mądre słowa naszego Hymnu z najwyższą powagą".

Populacja Polski spadnie prawie o połowę. Niepokojące prognozy ONZ

Populacja Polski spadnie prawie o połowę. Niepokojące prognozy ONZ

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Prokuratura Regionalna w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez byłego ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka - poinformował w piątek prokurator Mariusz Marciniak. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, politykowi grozi utrata immunitetu.

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Minister Gróbarczyk wiedział, ale nie powiedział. Prokuratura wszczyna śledztwo

Aktualizacja:
Źródło:
PAP

Nowa podaż mieszkań zaczęła przewyższać popyt, przez co spółki coraz częściej oferują klientom bonusy oraz rabaty. Na promocje można liczyć także na rynku wtórnym - wynika z doniesień "Pulsu biznesu". W siedmiu największych miastach oferta lokali deweloperskich urosła ostatnio aż o 30 procent.

Rabaty i bonusy przy zakupie mieszkania. Deweloperzy walczą o klientów

Rabaty i bonusy przy zakupie mieszkania. Deweloperzy walczą o klientów

Źródło:
PAP

W popularnych tureckich kurortach jest w tym sezonie "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach" - donoszą lokalne media. "Branża turystyczna w regionie Morza Egejskiego zmaga się z trudnym sezonem" - pisze Türkiye Today. W rozmowie z portalem tureccy hotelarze wskazują powody, dla których klienci wybierają inny kierunek.

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

"Kolejki" na greckie wyspy. Za to tutaj "znacznie spokojniej niż w poprzednich latach"

Źródło:
euromonitor.com, Gazete Oksijen, Euronews, Türkiye Today, tvn24.pl

Po spadkach w latach 2020 i 2021 spowodowanych pandemią COVID-19 populacja Unii Europejskiej wzrosła drugi rok z rzędu, ale nie w przypadku Polski - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Odnotowaliśmy bowiem największy spadek ludności spośród wszystkich państw członkowskich. 

Ubywa nas. To najgorszy wynik spośród krajów UE

Ubywa nas. To najgorszy wynik spośród krajów UE

Źródło:
tvn24.pl