Za papierosy już tylko więcej i więcej

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huPalaczy czeka siedem chudych lat

Ciężkie czasy nadchodzą dla palaczy. Od 2011 r. do 2018 r. ceny papierosów będą systematycznie rosły. Resort finansów planuje dostosowanie naszych stawek do określonych w dyrektywie minimów unijnych. I tak minimalna stawka na papierosy wzrośnie w tym czasie z obecnych 64 euro do 90 euro za 1000 sztuk.

Resort finansów opublikował na swojej stronie internetowej projekt założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Pisze w nim o czekających palaczy podwyżkach podatku od wyrobów tytoniowych, w tym papierosów. W 2011 r. wzrost będzie uzależniony od poziomu inflacji, potem zaczniemy dostosowywać stawki do wymogów UE.

Celem projektu zmian w ustawie o akcyzie jest wdrożenie do końca tego roku postanowień dyrektywy UE, zmieniającej regulacje dotyczące minimalnych stawek akcyzy na tytoń.

Co się zmieni?

Zgodnie z proponowanymi przepisami zniesiona zostanie tzw. najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC) papierosów, która jest używana jako punkt odniesienia do minimalnego podatku akcyzowego i udziału kwotowego akcyzy w całej kwocie podatku od papierosów. NKC zostanie zastąpiona tzw. średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży (ŚWDCS).

Zniesione zostaną też ograniczenia dla wprowadzania minimalnej stawki akcyzy. Ponadto państwa będą mogły bardziej elastycznie stosować udział tzw. kwotowego składnika podatku w całkowitej akcyzie na wyroby tytoniowe. Aktualnie składnik ten nie może być mniejszy niż 5 proc. lub większy niż 55 proc. kwoty całej akcyzy zawartej w cenie papierosów. Od 1 stycznia 2014 r. wzrośnie on odpowiednio do 7,5 proc. i 76,5 proc.

Akcyza ostro w górę

Przede wszystkim jednak wzrośnie minimalne obciążenie akcyzą wyrobów tytoniowych. Zgodnie z obecnymi przepisami unijnymi minimalna stawka podatku dla papierosów wynosi co najmniej 57 proc. NKC, ale nie mniej niż 64 euro za 1000 sztuk.

Nowa dyrektywa przewiduje, że w 2014 r. akcyza ma wynosić co najmniej 60 proc. (ŚWDCS), nie mniej jednak niż 90 euro za 1000 sztuk.

Polska podniesie ceny stopniowo

Resort finansów tłumaczy, że Polska uzyskała zgodę, by nowe przepisy zacząć stosować dopiero od 2018 r., więc do unijnego minimum będziemy dochodzić stopniowo.

- Do 2018 r. ceny papierosów będą systematycznie rosły wraz ze stopniowym wzrostem wysokości podatku akcyzowego. Jednak w 2011 r. resort finansów proponuje jedynie wzrost "inflacyjny" - poinformował Krzysztof Flis, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Dodał, że potem podwyżki będą wyższe i w dużym stopniu będą zależały od kursu złotego do euro. Jeżeli euro będzie drożeć, to akcyza będzie musiała wzrastać w większym stopniu niż przy taniejącej wspólnej walucie. - Kurs euro będzie oddziaływał na to jak duża skala podwyżek akcyzy będzie musiała być przeprowadzona - wyjaśnił doradca z MDDP.

Według niego nie będziemy mieć problemu ze spełnieniem "warunku procentowego" (60 proc.) opodatkowania akcyzą papierosów, bowiem teraz podatek ten stanowi już 68,35 proc. ceny NKC. - Jeżeli spełnimy kryterium 90 euro, to na pewno spełnimy kryterium procentowe - uważa Flis.

Droższe skręty i cygara

Resort finansów planuje także zbliżenie minimalnych stawek na drobno krojony tytoń, przeznaczony do skręcania papierosów, do minimalnych stawek za papierosy - co oznacza ich wzrost.

Poza tym zwiększony ma być również minimalny podatek akcyzowy na inne tytonie do palenia oraz na cygara i cygaretki.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu