Warszawska giełda na dużym plusie

Najnowsze

Aktualizacja:
tvn24.pl / Artur TarkowskiWarszawska Giełda zarabia pieniądze

Zysk Giełdy Papierów Wartościowych w I kwartale 2011 roku wyniósł 38,6 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się wyższy od oczekiwań rynkowych.

"Istotny wzrost przychodów i stosunkowo niższy wzrost kosztów grupy w I kwartale pozwoliły na osiągnięcie wyniku operacyjnego w wysokości 38,5 mln zł, który jest wyższy od wyniku za IV kwartał 2010 r. o 128,2 proc. (21,6 mln zł) oraz o 49,8 proc. (12,8 mln zł) od wyniku za I kwartał 2010 r. Zysk przed opodatkowaniem i zysk netto grupy w I kwartale 2011 r. były istotnie wyższe niż w I i IV kwartale 2010 r. i wyniosły odpowiednio 46,5 mln zł oraz 38,6 mln zł" - napisano w komentarzu do wyników GPW.

"Główną przyczyną poprawy wyników GPW były wysokie przychody z tytułu wezwań w trybie nabycia znacznych pakietów akcji oraz wysokie obroty sesyjne na rynku akcji i instrumentów pochodnych GPW, a także niższe koszty operacyjne niż koszty poniesione w IV kwartale 2010 r. (które związane były z procesem prywatyzacji)" - dodano.

Przychody GPW w pierwszym kwartale wyniosły 69,2 mln zł (wzrost rok do roku o 28,1 proc.) i były o 1,6 proc. niższe od przewidywań analityków.

Wzrost przychodów zarząd GPW tłumaczy wzrostem przychodów z obsługi obrotu (wzrost o 13,7 mln zł) oraz przychodów z obsługi emitentów (wzrost o 0,7 mln zł).

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku (sesyjnych i pakietowych) w I kwartale 2011 r. wyniosła 67,8 mld zł, co oznacza spadek o 2,8 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2010 r. oraz wzrost o 31,2 proc. w porównaniu z I kwartałem 2010 r. Przeciętna wartość transakcji w I kwartale 2011 r., liczona, jako stosunek łącznej wartości obrotów sesyjnych i liczby transakcji sesyjnych, wyniosła 17,7 tys. zł i była wyższa niż w IV kwartale 2010 r. (17,5 tys. zł) oraz I kwartale 2010 r. (15,8 tys. zł).

Na koniec I kwartału 2011 r. na rynkach akcji GPW notowane były 622 spółki, w tym 402 na głównym rynku oraz na 220 na NewConnect. Kapitalizacja spółek na obu rynkach wyniosła łącznie 852,6 mld zł na koniec I kwartału 2011 r. Kapitalizacja spółek krajowych wyniosła w tym okresie 566,3 mld zł.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl / Artur Tarkowski