UOKiK o agencjach nieruchomości

TVN24 Biznes


Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ponad połowa skontrolowanych biur pośrednictwa oraz zarządców nieruchomości łamie prawo. Kontrolę na zlecenie UOKiK przeprowadziła Inspekcja Handlowa.

Jak wykazała kontrola, ok 40 proc. zawieranych między agencjami a klientami umów ograniczała prawa konsumentów lub zawierała zapisy znajdujące się w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych.

Główne zastrzeżenia, według UOKiK, dotyczą przedsiębiorców, którzy zastrzegali sobie otrzymanie wynagrodzenia, nawet jeśli transakcje zostały sfinalizowane w wyniku osobistych starań zleceniodawcy. Agenci wprowadzali również rażąco wygórowane kary za np. rezygnację z kontraktu lub dokonanie transakcji z kimś, kogo nie wskazał pośrednik.

Część biur nie była też ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Potrzebne ono jest na wypadek, gdyby klient z powodu niedopełnienia obowiązków przez agencję nieruchomości poniósł straty finansowe. W niektórych agencjach konsumentom utrudniano możliwość porównywania ofert różnych pośredników. Zachodziły też nieprawidłowości formalne - brak nazwiska czy numeru licencji pośrednika na umowie.

Wobec łamiących prawo przedsiębiorców UOKiK może wszcząć postępowanie administracyjne i nałożyć karę finansową w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu.

Jednak większość agencji już podczas kontroli dostosowywało się do zaleceń Inspekcji. Na 124 skontrolowane agencje w 22 IH nakazała usunięcie nieprawidłowości. Do sądu skierowała 6 wniosków o ukaranie przedsiębiorców, w jednym przypadku zawiadomiła prokuraturę, zaś na 12 skontrolowanych agencji nałożyła mandaty karne.

Źródło: PAP