Stopy procentowe bez zmian. "Czujemy, że mamy sytuację pod kontrolą"

Najnowsze

TVN24 BiSProf. Marek Belka: niezmienianie stóp procentowych w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa NBP będzie zatem nadal wynosić 2,5 proc. w skali rocznej. RPP nie przewiduje zmian stóp do końca I półrocza.

Na środowej posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc., lombardowa 4,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,75 proc.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami. Ekonomiści byli zdania, że Rada w lutym pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Bez zaskoczenia

Zdaniem prof. Marka Belki presja inflacyjna w najbliższym czasie zostanie ograniczona. - Rada podtrzymuje ocenę, że stopy procentowe nie będą zmienione co najmniej do końca pierwszego półroczna 2014 roku - uważa prof. Marek Belka, prezes NBP.

- Mamy sytuację, o której każdy może marzyć. Gospodarka przyśpiesza, a inflacja jest na super niskim poziomie. Poprawa na rynku pracy jest bardzo stopniowa. Nie charakteryzuje jej wzrost wynagrodzeń, tylko pewien wzrost zatrudniania - nawet w IV kwartale, gdy zwykle ten poziom spada - mówi szef RPP.

- Gospodarka przyśpiesza, ale z bardzo niskiego poziomy. Mamy dziś okres uspokojenia na rynkach surowcowych i żywnościowych. To jest sytuacja, w której mogą współistnieć dwa zjawiska: przyśpieszenie gospodarcze i bardzo niska inflacja, więc nie ma potrzeby wykonywać nerwowych ruchów. Sytuacja jest dobra, aby kontynuować nasze podejście, które prezentujemy - tłumaczy prof. Belka.

Osłabienie złotego przejściowe

Prof. Belka skomentował też ostatnie zawirowania na rynku walutowym i stwierdził, że Rada Polityki Pieniężnej nie myślała o interwencji. - Zgodnie z naszymi oczekiwaniami to osłabienie złotego ma charakter przejściowy. Mamy już tendencję odrabiania strat - uważa prof. Belka. Prezes NBP twierdzi, że wyniki gospodarcze w ostatnim czasie wyglądają przyzwoicie. - Spodziewamy się dalszego przyśpieszenia wzrostu PKB w 2014 roku. Motorem wzrostu był eksport netto, a nie wiemy czy to trwały czynnik wzrostu. Popyt wewnętrzny nieznacznie, ale jednak wzrósł. Widzimy poprawę, ale tylko niektóre prognozy wskazują na silniejsze przyśpieszenie wzrostu. Ważne jest, aby wzrost miał charakter trwały i był oparty na wielu czynnikach. Nie ma powodów, aby dokonywać jakichkolwiek modyfikacji polityki pieniężnej - dodał prof. Belka.

Prof. Marek Belka: O takiej sytuacji każdy prowadzący politykę gospodarkę może marzyćTVN24 BiS

Zmiany jesienią?

W komunikacie po styczniowym posiedzeniu RPP podtrzymała ocenę, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione co najmniej do końca pierwszego półrocza. W opisie dyskusji na styczniowym posiedzeniu zaznaczono, że według członków Rady pełniejsza ocena co do dalszego horyzontu utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie będzie możliwa po zapoznaniu się przez Radę z wynikami marcowej projekcji NBP.

Co oznacza decyzja RPP?

Poziom stóp procentowych wpływa m.in. na oprocentowania kredytów i wysokość lokat. Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niskim poziomie oznacza, że osoby oszczędzające na bezpiecznych lokatach bankowych nie mogą spodziewać się wzrostu oprocentowania. Natomiast osoby spłacające kredyt zaciągnięty w złotówkach wciąż mają niższą ratę.

Prof. Marian Noga: Nie ma pewności, że w drugiej połowie roku stopy procentowe nie wzrosną TVN24 BiS

Autor: msz//gry / Źródło: TVN24 BiS, PAP