SKOK-i chwalą się zyskiem. Ale 80 proc. z nich do naprawy

Najnowsze

tvn24SKOK-i chwalą się zyskiem. Ale 80 proc. z nich do naprawy

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe zarobiły w 2013 r. ponad 252 mln zł. Mimo, że 12 kas zanotowało stratę, aktywa wszystkich przekroczyły 19 mld zł.

Na konferencji prasowej we wtorek prezes Kasy Krajowej SKOK Rafał Matusiak wyjaśnił, że podane przez niego wyniki finansowe, są na razie wstępnymi danymi za ubiegły rok. Kasa Krajowa SKOK pełni funkcję nadzorczą wobec poszczególnych SKOK-ów. Niemniej już teraz wiadomo, że liczba członków kas przekroczyła 2 mln 600 tys. osób. W 2013 r. depozyty wynosiły 17 mld zł, a kredyty i pożyczki ponad 12 mld zł.

Na minusie

Matusiak dodał, że mimo zawirowań prawnych związanych z sytuacją SKOK-ów, wynik finansowy netto w 2013 r. wyniósł ponad 252 mln zł. Zgodnie ze wstępnymi wynikami 12 kas zanotowało w ubiegłym roku stratę. Prezes ocenił, że 2014 rok SKOK-i powinny zamknąć większym zyskiem niż w zeszłym roku. Podczas konferencji poinformowano, że w 2012 roku wynik netto SKOK-ów był ujemny i wynosił ponad 56 mln zł.

Od października 2012 roku państwowy nadzór nad SKOK-ami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

80 proc. kas do naprawy

W Polsce działa 55 SKOK-ów, które dysponują blisko dwoma tysiącami placówek. Na 44 kasy nałożono obowiązek stworzenia programów naprawczych. 35 kas otrzymało pozytywną decyzję o zatwierdzeniu ich statutu. W przypadku 22 wydano postanowienia administracyjne o ustanowienie zarządcy komisarycznego, a w trzech SKOK-ach wprowadzono takiego zarządcę. Nowelizacja ustawy o SKOK-ach z 2013 r. ustanowiła obowiązkowy system gwarantowania depozytów zgromadzonych w SKOK-ach, w formie odrębnego funduszu własnego BFG, finansowanego z wnoszonych przez SKOK-i obowiązkowych opłat rocznych. System Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - w którym banki wpłacają składki do BFG - zapewnia zwrot całej ulokowanej w kasie sumy do równowartości 100 tys. euro, która ma być wypłacana, jeśli dany bank utraciłby płynność finansową.

Autor: rf/klim/ / Źródło: PAP