Rynek farmaceutyczny. UOKiK warunkowo zgadza się na przejęcie

Najnowsze

sxc.huUOKiK zgodził się na transakcję na rynku farmaceutycznym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgadza się na transakcję na rynku farmaceutycznym. Neuca może przejąć ACP Pharma. Musi jednak sprzedać jedną z hurtowni.

Urząd przypomina, że transakcja podlega zgłoszeniu, jeśli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. "Jeżeli koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na określonym rynku Prezes UOKiK zgadza się na jej dokonanie. W przeciwnym wypadku wydawany jest zakaz" - przypomina UOKiK.

Pod warunkiem

Zgoda może być wydana także po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. "Tak jest w przypadku przejęcia kontroli przez spółkę Neuca nad ACP Pharma. Przedsiębiorcy zajmują się przedhurtową i hurtową sprzedażą wyrobów farmaceutycznych. Ponadto ACP Pharma prowadzi detaliczną sprzedaż w aptekach, jednak ta część jej działalności nie wchodzi w zakres zgłoszonej transakcji. Koncentracja ma polegać na nabyciu przez Neuca 100 proc. akcji ACP Pharma. Tym samym przejmie również kontrole nad spółkami zależnymi: Cefarm Rzeszów, HealthMore i Lago" - pisze Urząd. I podaje, że w trakcie sprawdzania przeprowadził badanie rynku, którym objął 30 podmiotów hurtowo sprzedających leki do aptek i szpitali. "Analiza zebranego materiału wykazała, że w wyniku transakcji dojdzie do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku sprzedaży hurtowej wyrobów farmaceutycznych do aptek, obejmującym obszar w promieniu ok. 100 km od hurtowni ACP Pharma w Bydgoszczy. Prowadzi na nim działalność także hurtownia należąca do Neuca w Toruniu. Łączny udział obu spółek na tym rynku jest znacznie większy, niż ich konkurentów" - relacjonuje UOKiK.

Z lekkimi zmianami

W związku z taką sytuacją szef UOKiK "wydał decyzję warunkową, zgodnie z którą Neuca ma wyzbyć się wszelkich praw do hurtowni ACP Pharma w Bydgoszczy". Dodatkowo kupujący nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co Neuca i musi zostać zaakceptowany przez prezesa UOKiK. Decyzja nie jest prawomocna.

Autor: mn/klim/ / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu