Przychody Grupy TVN rosną

Najnowsze

Aktualizacja:
tvnGrupa TVN rośnie

Przychody Grupy TVN wzrosły o 8 proc. rok do roku w oparciu o poprawę rynku reklamowego i przy znaczącym udziale płatnej telewizji.

Przychody Grupy TVN wzrosły rok do roku o 39 milionów złotych wg porównywalnych danych oraz o 113 milionów złotych wg zaraportowanych danych.

Oznacza to wzrost odpowiednio o 8 proc. i 26 proc.

Przychody z "n"

Wzrost przychodów wg danych porównywalnych w większości jest efektem przychodów platformy ‘n’ wyższych o 33 milionów złotych, a także wzrostu telewizyjnych i

Świetne wyniki Grupy TVN odzwierciedlają naszą wiodącą pozycję rynkową we wszystkich obszarach biznesowych. Jesteśmy świadkami pierwszych efektów strategicznych działań w kierunku dywersyfikacji, natomiast poprawa otoczenia gospodarczego wraz ze ścisłą kontrolą kosztów pozwoliły nam na osiągnięcie wzrostu zarówno przychodów jak i wskaźnika EBITDA Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN

Zysk netto

Zysk netto przypadający akcjonariuszom TVN S.A. wyniósł 64 miliony złotych. Wynik ten zawiera 120 milionów zysku z różnic kursowych.

Dług netto wyniósł 2,25 miliarda złotych, przekładając się na jego wskaźnik w stosunku do poziomu EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków, deprecjacji i amortyzacji - red.) w wysokości 3,3. Grupa TVN utrzymuje bezpieczny poziom płynności na poziomie 697 milionów złotych gotówki i płynnych aktywów finansowych.

Telewizja i internet

Przychody segmentu telewizyjnego zmniejszyły się o 3 miliony złotych lub o 1 proc. rok do roku, będąc niewiele poniżej przedkryzysowego poziomu z I kw. 2009 roku. Na tle marginalnej poprawy całości rynku przychody reklamowe wzrosły natomiast o prawie 3 proc., co stanowi wyraźną poprawę trendu na tle spadków zanotowanych w każdym kwartale zeszłego roku.

Według szacunków firmy Starlink wartość rynku reklamy telewizyjnej w Polsce wzrosła o 0,2 proc. rok do roku, natomiast TVN wykazał się wyższą dynamiką zwiększając swój udział w tym rynku o 0,3 punktu procentowego.

Pozycja lidera jest wyraźnie widoczna we wzroście oglądalności głównego kanału w peak-time do poziomu 21.4 proc. w grupie docelowej na starcie sezonu wiosennego w marcu. Osiągnięcie to jest o 0,5 punktu procentowego ponad poziomem z marca zeszłego roku w sytuacji gdy trzy główne kanały konkurencyjne łącznie straciły 3,8 punktu procentowego.

Kanały TVN i TVN24 były ponownie podstawowymi czynnikami wyróżniającej się zyskowności segmentu TV podnosząc swoje marże EBITDA odpowiednio do poziomów 38 proc. i 47 proc.

Przychody segmentu Online poprawiły się o 6 milionów złotych czyli o 14 proc. rok do roku.

Wiodąca pozycja na rynku

- Świetne wyniki Grupy TVN odzwierciedlają naszą wiodącą pozycję rynkową we wszystkich obszarach biznesowych. Jesteśmy świadkami pierwszych efektów strategicznych działań w kierunku dywersyfikacji, natomiast poprawa otoczenia gospodarczego wraz ze ścisłą kontrolą kosztów pozwoliły nam na osiągnięcie wzrostu zarówno przychodów jak i wskaźnika EBITDA - mówi Markus Tellenbach, Prezes Grupy TVN.

Źródło zdjęcia głównego: tvn