Najnowsze

Prezes NBP: Stopy procentowe bez zmian. Ożywienie wpłynie na rynek pracy

Najnowsze

Konferencja prezesa NBP, Marka Belki w sprawie stóp procentowcyh
TVN24 Biznes i Świat | TVN24 Biznes i ŚwiatKonferencja prezesa NBP, Marka Belki w sprawie stóp procentowcyh

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego będzie nadal wynosić 2,5 proc. w skali rocznej. - Stopy powinny być niezmienione co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku - twierdzi prof. Marek Belka, prezes NBP.

W uzasadnieniu do tej decyzji Rada Polityki Pieniężnej oceniła, że w najbliższych kwartałach koniunktura będzie się stopniowo poprawiać, a presja inflacyjna pozostanie ograniczona.

Ożywienie sprzyja

Zdaniem RPP najnowsze dane gospodarcze potwierdzają kontynuację stopniowego ożywienia wzrostu w Polsce. W pierwszych miesiącach roku nastąpiło przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. W lutym zwiększyła się także produkcja budowlano-montażowa. - Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na sytuację na rynku pracy. Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia - mówi prof. Marek Belka, szef NBP.

Jak długo bez zmian?

Rada Polityki Pieniężnej oceniła, że w najbliższych kwartałach prawdopodobna jest kontynuacja stopniowej poprawy koniunktury. - Rada ocenia, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione w dłuższym okresie, czyli co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku - przekonuje prof. Belka. RPP twierdzi również, że obniżenie stóp procentowych w pierwszym półroczu ubiegłego roku oraz utrzymywanie ich na niezmienionym poziomie w kolejnych kwartałach sprzyja ożywieniu krajowej gospodarki. - A także stabilizacji na rynkach finansowych - mówi prof. Belka.

Marcin Mróz, główny ekonomista Grupy Copernicus komentuje dezyzję RPP, dotyczącą stóp procentowych
Marcin Mróz, główny ekonomista Grupy Copernicus komentuje dezyzję RPP, dotyczącą stóp procentowychTVN24 Biznes i Świat | TVN24 Biznes i Świat

Zgodnie z oczekiwaniami

Decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Szacowali oni, że RPP pozostawi poziom stóp procentowych bez zmian. Zdecydowana większość ekonomistów oczekuje zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce dopiero w I kwartale 2015 roku. Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 2,50 proc., lombardowa 4,00 proc., depozytowa 1,00 proc., zaś redyskonta weksli 2,75 proc.

Komentarz po konferencji prezesa NBP
Komentarz po konferencji prezesa NBPTVN24 Biznes i Świat | TVN24 Biznes i Świat

Autor: msz/klim/ / Źródło: PAP, TVN24 BiS

Pozostałe wiadomości