Polscy menadżerowie oczekują wzrostu przychodów

Najnowsze

Daniel Koć, CC BY SAPo raz pierwszy od 2010 roku wzrósł w Polsce odsetek optymistów - twierdzi PwC

Odsetek firm, które oczekują wzrostu przychodów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wzrósł do 30 proc. wobec 26 proc. przed rokiem - wynika z corocznego raportu PwC.

- Po raz pierwszy od 2010 roku wzrósł w Polsce odsetek optymistów (...). W Polsce nastąpiła poprawa oczekiwań krótkookresowych (w ciągu 12 miesięcy - PAP) z 26 proc. do 30 proc. i była to tendencja lepsza niż w innych krajach naszego regionu (...). Wyraźnie poprawiają się oczekiwania polskich menadżerów dotyczące perspektyw rozwojowych firm w dłuższym okresie (3 lata - PAP). Dwa lata temu odsetek optymistów wynosił jedynie 33 proc., rok temu wzrósł on do 45 proc., by w tym roku osiągnąć 58 proc. - napisano w komentarzu do badania.

Z badania wynika, że budzącym największe obawy czynnikiem jest potencjalna niestabilność kursów walutowych, którą jako zagrożenie wskazuje 68 proc. firm. Ponadto, po 63 proc. menadżerów wymienia jako zagrożenie niepewny lub bardzo nieregularny wzrost gospodarczy oraz reakcję władzy na deficyt i dług państwowy.

Firmy będą się rozwijać

- W ubiegłym roku zwiększenie zatrudnienia planowało 27 proc. menadżerów w Polsce. W tym roku jest to 43 proc. - napisano w badaniu.

- Niestety wciąż podobna jak w zeszłym roku jest liczba menadżerów planujących redukcję liczby pracowników w swoich firmach. Odsetek w Polsce wynosi około 30 proc. - dodano.

Raport wskazuje, że polscy menadżerowie przejawiają duże zainteresowanie możliwościami rozwoju na nowych rynkach zagranicznych.

- Szans rozwojowych na nowych rynkach upatruje prawie 20 proc. ankietowanych przez nas w Polsce. Wynik ten jest w przypadku Polski wyższy niż w zeszłym roku, gdy odsetek polskich menadżerów zainteresowanych nowymi rynkami zagranicznymi wyniósł 12 proc. - napisano.

Z raportu wynika także, że 60 proc. polskich firm planuje w ciągu 12 miesięcy przeprowadzić restrukturyzację kosztów, 28 proc. planuje zawarcie nowego aliansu strategicznego lub joint venture, zaś 25 proc. planuje wprowadzić outsourcing procesu lub funkcji biznesowej.

W polskiej edycji badania, przeprowadzonego w ostatnim kwartale 2013 roku, wzięło udział 40 firm.

Autor: //gry / Źródło: PAP / Belga

Źródło zdjęcia głównego: Daniel Koć, CC BY SA