Poczta pod ostrzałem

TVN24 Biznes

TVN CNBC BIZNESKlienci Poczty Polskiej czują się pokrzywdzeni

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciw Poczcie Polskiej za opóźnienia i inne błędy w dostarczaniu przesyłek. Nieterminowość oraz zaginięcia zawartości paczek i listów może Pocztę Polską kosztować aż 10 proc. jej ubiegłorocznego przychodu.

UOKiK podejrzewa, że Przedsiębiorstwo Państwowe Poczta Polska dopuszcza się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów: chodzi o nieterminowe dostarczanie przesyłek w obrocie krajowym.

- Powodem wszczęcia postępowania były liczne skargi pochodzące od klientów Poczty Polskiej - powiedziała rzecznik UOKiK Małgorzata Cieloch.

Rzecznik dodała, że jeżeli zarzuty wobec firmy się potwierdzą, UOKiK będzie mógł nałożyć na Pocztę karę w wysokości 10 proc. jej ubiegłorocznych obrotów.

Błędy i wypaczenia

ZAREKLAMOWANE USŁUGI POCZTOWE 2005 r.-157 629 2006 r.-168 368 2007 r.- 244 457 ZAREKLAMOWANE USŁUGI POCZTOWE

Problem niedostarczanych na czas przesyłek widać w liczbie złożonych reklamacji, która rośnie z roku na rok.

Liczba reklamowanych usług pocztowych rośnie lawinowo. W 2005 roku Polacy zgłosili niecałe 160 tysięcy nieprawidłowości w działaniu Poczty. W 2006 roku było ich o 10 tysięcy więcej.

W zeszłym roku liczba reklamacji wzrosła do rekordowej liczby 244 tysięcy.

Czego dotyczą reklamacje? Ponad 170 tysięcy reklamacji jest związanych z listami poleconymi. Prawie 32 tysiące dotyczy przekazów pocztowych. Problemy z przesyłkami listowymi i paczkami z zadeklarowaną wartością stały się przyczyną prawie 3000 reklamacji. Ponad 2000 reklamacji dotyczyło paczek pocztowych.

Marek Borowicz: Podejmujemy szereg działań, żeby poprawić sytuację.TVN CNBC BIZNES

Kontrola

Urząd Komunikacji Elektronicznej od kwietnia do maja 2008 roku prowadził kontrolę bezpieczeństwa obrotu paczkami.

Według UKE, proces rekrutacji pracowników Poczty nie zapewnia zatrudnienia wyłącznie osób przygotowanych i z odpowiedzialnym podejściem do pracy.

Kontrola wykazała również, że organizacja pracy przy rozładunku przesyłek sprzyja popełnianiu błędów (np. w liczeniu przyjmowanych przesyłek).

System monitoringu w wielu stacjach tzw. "ekspedycyjno-rozdzielczych" nie pokrywa swoim zasięgiem całej powierzchni obiektów, a ponadto nie jest w pełni wykorzystywany - napisał UKE w komunikacie.

CO REKLAMOWANO NAJCZĘŚCIEJ? listy polecone - 170 646 przekazy pocztowe - 31 747 przesyłki listowe i paczki z zadeklarowaną wartością - 2 926 paczki pocztowe do 10 kg/20 kg - 2 101 CO REKLAMOWANO NAJCZĘŚCIEJ?

Zastrzeżenia budzi też stan oświetlenia obiektów pocztowych. UKE zalecił także opracowanie systemu doboru pracowników pod kątem "specyfiki pracy z powierzonym mieniem". Co to w praktyce oznacza? Między innymi kontrolę szafek odzieżowych i śniadaniowych pracowników i doraźne kontrole osobiste pracowników opuszczających teren sortowni. Zdaniem urzędu należy też jak najszybciej wprowadzić jednolity system informatyczny wykorzystywany do śledzenia przesyłek oraz wyrywkową kontrolę ilości wywożonych ładunków przy bramach wyjazdowych.

Jak kamfora

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", z paczek przesyłanych za pośrednictwem Poczty "jak kamfora" znikają rzeczy, a z listów zawartość. Giną też całe przesyłki. W 2007 roku Poczta zgubiła 200 tys. przesyłek, ale zdaniem "GW" skala zaginięć może być kilkakrotnie albo nawet kilkunastokrotnie wyższa. Wielu zaginięć klienci bowiem nie zgłaszają.

lad ram

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES