PKP spór z PKP

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24PKP PR gra nie fair?

Resort infrastruktury oskarża PKP Przewozy Regionalne o nieuczciwą konkurencję i szkodzenie... PKP InterCity. Minister grozi spółce Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - pisze "Rzeczpospolita".

PKP Przewozy Regionalne należy do samorządów województw i obsługuje pasażerskie przewozy regionalne. Powstała dzięki formalnemu wydzieleniu z Polskich Kolei Państwowych.

Od pewnego czasu PKP PR obsługuje też przewozy na dłuższych trasach - jej pociągi InterRegio kursują np. z Warszawy do Krakowa. Mimo, że podróż na tej trasie w IR jest jedynie 20 minut dłuższa, bilet II klasy kosztuje 40 zł - czyli o 67 zł taniej niż w konkurencyjnym InterCity (choć w IR nie ma np. miejscówek).

Dopłacają?

Właśnie to nie podoba się państwowemu PKP i Ministerstwu Infrastruktury. Juliusz Engelhardt, wiceminister ds. transportu, w liście do marszałków województw, do którego dotarła „Rz”, pisze, że zarząd PKP Przewozy Regionalne działa na szkodę PKP InterCity.

„Zachodzi również obawa, że dotacje otrzymywane na przewozy regionalne od samorządów województw są przeznaczane na finansowanie deficytu pociągów typu Interregio, co jest działaniem bezprawnym” – napisał Engelhardt do marszałków.

Zdaniem ministerstwa pociągi uruchomione przez PKP PR są w około 1/5 deficytowe. Tymczasem, jak ustaliła „Rz”, o ile część z nich faktycznie na siebie nie zarabia, to tyle inne zwracają się w ok. 200 proc.

Straszą UOKiK

Minister sygnalizuje również, że PKP InterCity może skierować sprawę do UOKiK. Wszystko dlatego, że wraz z pojawieniem się konkurencyjnych połączeń zaczęły spadać przychody PKP InterCity. Linia musi z tego powodu zlikwidować od września 72 połączenia międzywojewódzkie.

Wiceminister wyraził też zaniepokojenie długami spółki PKP Przewozy Regionalne wobec InterCity. Wynoszą one 130 mln zł. To pieniądze, których PKP PR nie przekazała za sprzedane w swoich kasach bilety na pociągi PKP InterCity.

Marszałkowie przygotowują wspólną odpowiedź dla ministra. Ma trafić na jego biurko lada dzień - pisze "Rz".

Źródło: "Rzeczpospolita"

Źródło zdjęcia głównego: TVN24