Od Nowego Roku podwyżka dla 1,5 miliona Polaków

Najnowsze

Rafalska o 500 plus: bierzemy pod uwagę zmianę kryterium dochodowego
wideo 2/3

Od nowego roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka podwyżka. W 2019 roku najniższe pensje krajowe wzrosną do 2250 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 14,70 złotych.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że najniższą pensję krajową zarabia 1,5 miliona Polaków. W 2018 roku wynosiła ona 2100 złotych, przy minimalnej stawce godzinowej 13,70 złotych.

1634 na rękę

Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 złotych, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r. Pracownicy na rękę dostaną zatem minimum około 1634 złotych przy umowie o pracę i około 1743 złotych przy umowie-zleceniu. Nowa stawka oznacza, że najniższa pensja krajowa w 2019 r. wzrośnie o 150 złotych w porównaniu do 2018 r. Będzie też wynosiła o 500 złotych więcej niż w 2015 r., kiedy to minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 1750 złotych brutto.

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska tłumaczyła we wrześniu, że zaproponowana kwota 2250 zł pozwala zachować relacje minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego. - W sytuacji, kiedy rosną wynagrodzenia, jesteśmy we wzroście gospodarczym, nie chcemy, żeby przeciętne wynagrodzenie uciekało – mówiła Rafalska.

Płaca minimalna na przestrzeni ostatnich lattvn24

Minimalna a 500 plus

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uspokaja, że podwyżka płacy minimalnej od nowego roku nie skutkuje weryfikacją przyznanych świadczeń, m.in. "500 plus".

W nowym roku rząd ma się też zająć propozycją zmian w ustawie, które zakładają wyłączenie tzw. dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę. Projekt ustawy został w grudniu przekazany do konsultacji publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru jedynie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączny przychód pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu. Dlatego poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze, w tym również dodatek przysługujący za staż pracy. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego już teraz nie są wliczane m.in.: nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Wyłącznie tak zwanego dodatku stażowego miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Autor: mp//bgr / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock