Nastroje w górę

Najnowsze

Maciej WężykPolacy optymistycznie oceniają gospodarkę

W czerwcu został przełamany spadek nastrojów konsumenckich Polaków obserwowany od końca 2011 roku - takie wyniki przynosi najnowsze badania istytutu Ipsos. Zdaniem autorów badań taki wynik może mieć to związek z większym zaufaniem do gospodarki oraz z mistrzostwami EURO 2012, którymi przez czerwiec żyła znaczna część Polaków.

Według najnowszego badania instytutu Ipsos już drugi miesiąc z kolei notowany jest wzrost Wskaźnika Optymizmu Konsumentów (WOK). W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ten wzrósł w czerwcu aż o 8,5 pkt, osiągając poziom 87,5 pkt. Z badania wynika, że więcej, niż co trzeci Polak uważa, że sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym kierunku (34 proc.), co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego miesiąca. Zmniejszeniu uległ również odsetek osób obawiających się o naszą gospodarkę i jej stan w perspektywie najbliższych 12 miesięcy (z 39,8 proc. w maju - spadek do 33,6 proc. w czerwcu).

Dobrze dzieje się w gospodarce

Jak wynika z badań najbardziej poprawiła się w czerwcu Ocena Klimatu Gospodarczego, zawierająca ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju i oczekiwań względem jej zmian. Wskaźnik ten wzrósł o 13,9 pkt, do 76,6 pkt. Zdecydowanie poprawił się również wskaźnik ogólnej oceny sytuacji bieżącej - zarówno oceny sytuacji krajowej gospodarki, jak i sytuacji materialnej gospodarstw domowych (Wskaźnik Bieżący wzrósł o 12 pkt, osiągając poziom 77,7 pkt).

Mamy większą skłonność do zakupów

W czerwcu zrósł też wyraźnie wskaźnik Skłonności do Zakupów osiągając poziom 94,8 pkt, a różnica w porównaniu do maja wyniosła +4,9 pkt. Mimo, że Polacy lepiej oceniają swoją sytuację materialną, tylko nieznacznie wzrósł odsetek osób twierdzących, że obecny okres jest dobry na kupowanie przedmiotów trwałego użytku (z 17,1 proc. w maju - wzrost do 19,9 proc. w czerwcu). Zwiększyła się natomiast grupa osób twierdząca, że w obecnej sytuacji warto odkładać pieniądze (do 66,8 proc., co stanowi wzrost o 5,5 punktów proc. w stosunku do maja) oraz że w ciągu najbliższego roku uda jej się odłożyć jakąś sumę (w czerwcu odsetek ten wyniósł 21 proc., a wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca wyniósł 4,4 punkty proc).

Z optymizmem w przyszłość

Analitycy Ipsos zwracają uwagę na to, że pozytywne opinie na temat sytuacji obecnej i przyszłej przekładają się także na wzrost Wskaźnika Oczekiwań względem przyszłości - w stosunku do maja wzrósł on o 7,1 pkt (osiągając poziom 92,7 pkt). W ostatnim roku sytuacja materialna Polaków częściej pogorszyła się (28,7 proc.) niż poprawiła (11,8 proc.), jednak oczekujemy, że w przyszłym roku nasza sytuacja materialna będzie lepsza (21,7 proc.) lub przynajmniej taka sama jak w obecnym (53,3 proc.). Jedynie 17,1 proc. Polaków przewiduje pogorszenie swojej sytuacji materialnej.

Badania przeprowadzono między 11 a 18 czerwca na reprezentatywnej grupie 1003 Polaków, którzy ukończyli 15 lat. Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przybierać wartości z przedziału od 0 do 200 punktów. Ipsos w Polsce jest częścią międzynarodowej grupy badawczej obecnej w 84 krajach świata. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, satysfakcji i lojalności klientów oraz w badaniach opinii.

Autor: km/fac / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Wężyk