Można budować bez zezwolenia i projektu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNES1302BUDOWA2.avi

Bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę niektórych obiektów, ale też bez możliwości legalizacji robót prowadzonych niezgodnie z prawem - m.in. takie zmiany w prawie budowlanym uchwalił Sejm. Dzięki nowelizacji prowadzenie inwestycji ma stać się łatwiejsze.

Zmiany wprowadzają ułatwienia w prowadzeniu inwestycji. Chodzi m.in. o zastąpienie uproszczoną procedurą wpisu do rejestru robót budowlanych, zamiast dotychczasowego obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy. Nowelizacja określa też listę budów, które nie wymagają rejestracji i tych, które pomimo rejestracji, nie muszą mieć projektu budowlanego.

Mniej decyzji, więcej legalności

Nowe przepisy nie przewidują obowiązku zatwierdzenia projektu budowlanego w drodze decyzji administracyjnej i konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Organ nadzoru budowlanego nadal będzie miał prawo skontrolować budowę i w razie nieprawidłowości żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.

Nowela ustawy likwiduje m.in. możliwość legalizacji robót prowadzonych niezgodnie z prawem. Organ nadzoru będzie miał 14 dni na skontrolowanie zakończonej budowy, przed dopuszczeniem do użytkowania. Z przepisów ma zniknąć nakaz rozbiórki budowli niezagrażających bezpieczeństwu.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.

W czasie prac nad nowelizacją posłowie koalicji wspierali projekt, uznając zmiany za potrzebne i ułatwiające życie osobom decydującym się na budowę. Opozycja zgłaszała zastrzeżenia do propozycji wielu nowych rozwiązań.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES