Najnowsze

Moody's: Wszystkie kraje Unii Europejskiej zagrożone

Najnowsze


Gwałtowne pogłębienie kryzysu zadłużenia w strefie euro stanowi zagrożenie dla ocen wiarygodności kredytowej wszystkich krajów Unii Europejskich - ostrzegła w poniedziałek amerykańska agencja ratingowa Moody's.

W specjalnym komunikacie na temat krajów europejskich agencja oświadczyła, że "w przypadku braku znaczących inicjatyw politycznych w najbliższej przyszłości, które mogłyby w krótkim czasie ustabilizować rynki kredytowe, albo w razie stabilizacji tych rynków z innego powodu", konieczna może być weryfikacja ocen wiarygodności "w strefie euro i być może w innych krajach UE". "Moody's spodziewa się zakończenia takiej weryfikacji w pierwszym kwartale 2012 roku" - napisano w komunikacie.

Scenariusz podziału strefy euro miałby negatywne konsekwencje dla wszystkich państw strefy euro i UE. komunikat Moody's

"O ile strefa euro jako całość dysponuje ogromną siłą ekonomiczną i finansową, słabość jej instytucji w dalszym ciągu powstrzymuje wypracowanie rozwiązania kryzysu i zaciąży na ratingach krajów członkowskich" - napisano.

"Napęd polityczny w celu wdrożenia skutecznego rozwiązania może pojawić się dopiero po serii szoków, które mogą sprawić, że więcej krajów straci dostęp do rynków finansowych na dłuższy czas" - ocenia Moody's.

Rozpad strefy euro?

Negatywny scenariusz agencji zakłada wzrost prawdopodobieństwa opuszczenia strefy euro przez jeden lub więcej krajów. Scenariusz "podziału strefy euro miałby negatywne konsekwencje dla wszystkich państw strefy euro i UE" - twierdzi agencja.

Już w połowie października ta sama agencja ostrzegła Francję, że po upływie trzech miesięcy może obniżyć jej najwyższy rating. Tydzień temu potwierdziła, że nadal możliwe jest obniżenie oceny wiarygodności kraju, bo jego model społeczny może być nie do utrzymania.

W czwartek agencja Moody's poinformowała, że obniżyła rating węgierskich obligacji z Baa3 do Ba1, czyli do poziomu "śmieciowego", z negatywną perspektywą.

Źródło: PAP