"Milion w portfelu", 13.06

Najnowsze

TVN24 Biznes i Świat"Milion w portfelu", 13.06

Po dwóch odsłonach Marcin Wiński, manager portfeli FW Raiffeisen, uzyskał łącznie 1,42 proc. wzrost. Zobacz, co miało wpływ na obecny wynik uczestnika "Miliona w portfelu"?

Komentarz Marcina Wińskiego:

Strategia pozostaje bez zmian. Portfel kontynuuje wzrost wartości przy niskiej zmienności. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z eksperymentalnym poluzowaniem polityki monetarnej w strefie euro. Jakkolwiek w krótkim okresie wydźwięk powinien być pozytywny, tak osobiście niepokoi mnie taki stan rzeczy w dłuższym okresie. Ingerencja polityczna w mechanizmy rynkowe doprowadziła do sytuacji, w której okazuje się, że wiarygodność kredytowa kraju takiego jak Hiszpania jest aktualnie wyższa niż Stanów Zjednoczonych (patrząc na rentowności obligacji). Po raz kolejny w takiej sytuacji mam wątpliwości czy jest to odpowiedni stan rzeczy. Dlatego nie próbując jeszcze grać przeciwko rynkowi proponuję utrzymanie dotychczasowej polityki inwestycyjnej wierząc, że w aktualnym środowisku będzie przynosić ona wyższą rentowność. Ryzyko portfela jest systematycznie podnoszone z uwagi na poziom akumulowanego zysku. Zmiany w portfelu dotyczą głównie przeklasyfikowania instrumentów w grupach aktywów. Dwa fundusze akcji polskich zostały zamienione na ETF na WIG20, aby skoncentrować się głównie w segmencie największych spółek. Zwiększeniu ulega ekspozycja na rynek obligacji, oraz wprowadzona zostaje nowa pozycja akcji zagranicznych z sektora medycznego. W klasie surowcowej złoto zostaje zamienione na ropę (z dźwignią).

Autor: red. / Źródło: TVN24 Biznes i Świat

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat