Kontroluje przetargi, wydaje opinie, tworzy prawo. Czym jest Urząd Zamówień Publicznych?

Najnowsze

tvn24Na czele Urzędu Zamówień Publicznych stoi prezes

Sprawdza, tworzy prawo, edukuje - Urząd Zamówień Publicznych. To instytucja, która w założeniach ma stać na straży przestrzegania prawa przy przetargach publicznych. Jakie ma uprawnienia, jakie możliwości działania?

Urząd zamówień publicznych został powołany ustawą, z 29 stycznia 2004 r., o prawie zamówień publicznych i działa w jej ramach.

Zadaniem UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych. Dzięki temu powinni mieć dostęp do zamówień publicznych bez ograniczeń, które mogłyby je "dyskryminować".

Prezes i premier

Urząd jest jednostką budżetową, na której czele stoi prezes. Szef UZP jest centralnym organem administracji rządowej, powoływanym przez premier spośród osób wyłonionych w konkursie. Premier sprawuje też nadzór nad prezesem Urzędu.

Co ważne, szef UZP nie dokonuje zamówień w imieniu podmiotów, nie zatwierdza i nie unieważnia przeprowadzanych przetargów oraz umów. Do jego zadań należy m.in. przygotowywanie projektów aktów prawnych i kontrola systemu.

Przy prezesie

W strukturę Urzędu Zamówień Publicznych wchodzi Departament Prawny, Departament Kontroli Doraźnej, Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych, Departament Odwołań, Biuro Organizacyjno - Finansowe i Audyt Wewnętrzny.

Organem doradczym i opiniodawczym prezesa UZP jest Rada Zamówień Publicznych. Przy Urzędzie działa też Krajowa Izba Odwoławcza orzekająca w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Autor: mn / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24