Kolej będzie płacić za spóźnienia pociągów?

Najnowsze


Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie podoba się, że przewoźnicy niezwykle łatwo mogą unikać odpowiedzialności za opóźnienia pociągów. Chce, aby Trybunał Konstytucyjny sprawdził zgodność prawa przewozowego z ustawą zasadniczą.

Aby otrzymać od przewoźnika odszkodowanie za szkody poniesione w związku z opóźnieniem pociągu, trzeba mu udowodnić umyślną winę lub rażące niedbalstwo. Tak wynika z art. 62 prawa przewozowego. Właśnie o sprawdzenie zgodności tego zapisu z konstytucją zwróci się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

W piśmie do TK Rzecznik zaznacza, że wpływają do niego skargi od podróżnych, którzy w związku z opóźnieniami pociągów ponoszą szkody i mają problemy w dochodzeniu odszkodowań od przewoźników.

Według RPO art. 62 utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia otrzymanie odszkodowania, przerzucając na nich ciężar udowodnienia przewoźnikowi winy.

Źródło: PAP/Radio Szczecin