Kolej będzie płacić za spóźnienia pociągów?


Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie podoba się, że przewoźnicy niezwykle łatwo mogą unikać odpowiedzialności za opóźnienia pociągów. Chce, aby Trybunał Konstytucyjny sprawdził zgodność prawa przewozowego z ustawą zasadniczą.

Aby otrzymać od przewoźnika odszkodowanie za szkody poniesione w związku z opóźnieniem pociągu, trzeba mu udowodnić umyślną winę lub rażące niedbalstwo. Tak wynika z art. 62 prawa przewozowego. Właśnie o sprawdzenie zgodności tego zapisu z konstytucją zwróci się do TK Rzecznik Praw Obywatelskich.

W piśmie do TK Rzecznik zaznacza, że wpływają do niego skargi od podróżnych, którzy w związku z opóźnieniami pociągów ponoszą szkody i mają problemy w dochodzeniu odszkodowań od przewoźników.

Według RPO art. 62 utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia otrzymanie odszkodowania, przerzucając na nich ciężar udowodnienia przewoźnikowi winy.

Źródło: PAP/Radio Szczecin

Pozostałe wiadomości