Kasa zostaje w Lasach

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huLasy Państwowe będą nadal cieszyć się oddzielną kasą

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o finansach publicznych. Przewiduje ona m.in. warunkowe podwyżki VAT, gdyby dług publiczny przekroczył poziom 55 proc. PKB. Opozycja i PSL wybroniły oddzielną kasę Lasów Państwowych, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych muszą oddać pieniądze ministrowi finansów.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 223 posłów, przeciw było 195, a 2 wstrzymało się od głosu.

Tak zwana dyscyplinująca reguła wydatkowa zakłada, że wydatki budżetu państwa będą mogły rosnąć z roku na rok nie więcej niż o 1 punkt procentowy ponad inflację. Ma ona dotyczyć wydatków elastycznych, które nie są określone w ustawach oraz nowych wydatków sztywnych (ich poziom określono w ustawach).

Reguła tak, ale nie wszędzie

Do przygotowanej przez rząd noweli Sejm wprowadził kilka poprawek. Jedna z nich przewiduje, że reguła wydatkowa nie będzie dotyczyć dotacji dla Funduszu Emerytur Pomostowych. Zgodnie z pierwotnymi propozycjami rządu reguła ta nie obejmie m.in. dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS; chodzi o pieniądze na sfinansowanie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych gwarantowanych przez państwo.

Posłowie wprowadzili też poprawki legislacyjne, doprecyzowujące przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Wzrośnie dług - wzrośnie VAT

Sejm nie zgodził się natomiast z wnioskami PiS i SLD, by wykreślić przepisy przewidujące warunkową podwyżkę VAT. Odrzucono też poprawkę PiS usuwającą przepisy dotyczące ewentualnego zmniejszenia do 30 proc. dotacji do PFRON.

Ustawa przewiduje m.in. wzrost stawek VAT w przypadku, gdyby relacja długu publicznego do PKB przekroczyła 55 proc. Jeśli stałoby się to np. w 2011 r., to w lipcu 2012 r. VAT wzrósłby o jeden punkt procentowy, a w kolejnym roku o jeszcze jeden. Potem nastąpiłby stopniowy powrót do pierwotnej stawki VAT.

Nowela zawiera też pakiet zmian związanych z oszczędnościami, dotyczącymi zarządzania długiem i płynnością środków publicznych. Wolne środki należące do jednostek sektora finansów publicznych będą lokowane na kontach resortu finansów, a nie w bankach.

Oddzielna kasa Lasów obroniona

Przeciwko objęciu tym zapisem Lasów Państwowych protestowali leśnicy, wspierało ich opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość (zarzucając, że to wstęp do prywatyzacji lasów), a także koalicyjne Polskie Stronnictwo Ludowe. Ostatecznie premier Donald Tusk zdecydował, że "nie będzie wojny o lasy" i rząd z tego rozwiązania się wycofał.

Obowiązek ten miał dotyczyć także Lasów Państwowych, bowiem resort finansów planował włączyć je do tego sektora. Komisja finansów podczas środowego posiedzenia wykreśliła jednak ten przepis i Lasy zostaną poza sektorem finansów publicznych.

Rząd planował, że nowela przyniesie państwu ok. 19 mld zł oszczędności, ale resort finansów szacuje, że po wykreśleniu z niej przepisów o Lasach będą one niższe o ok. 650-700 mln zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2011 r., ale kilka jej przepisów zacznie obowiązywać później.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu