Karuzela w NBP

 
TVN CNBC BIZNESKaruzela w NBP

Piotr Wiesiołek jest kandydatem na stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - poinformowało w piątek w komunikacie biuro prasowe NBP. Jego kandydatura została zgłoszona prezydentowi. Wcześniej dotychczasowy wiceprezes Jerzy Pruski złożył rezygnację ze stanowiska, bo "nie ma możliwości dalszego, faktycznego sprawowania funkcji w efektywny sposób".

Jak poinformował Narodowy Bank Polski w swoim komunikacie, Pruski złożył w czwartek na ręce szefa NBP Sławomira Skrzypka pismo, w którym zrzeka się funkcji wiceprezesa. Oznajmił jednocześnie, że wysyła je wraz z pełnym uzasadnieniem prezydentowi, premierowi oraz ministrowi finansów.

- Tego rodzaju działanie należy potraktować jako próbę włączenia przywołanych tu najwyższych urzędów państwowych w sprawy dotyczące funkcjonowania banku centralnego w sposób bezpośrednio godzący w jego konstytucyjnie gwarantowaną niezależność - czytamy w komunikacie NBP.

Janusz Jankowiak o sytuacji w NBP
Janusz Jankowiak o sytuacji w NBPTVN CNBC BIZNES

"Brak możliwości sprawowania funkcji"

Jerzy Pruski, dotychczasowy wiceprezes NBP, wśród powodów rezygnacji wymienił decyzje prezesa NBP i zarządu dotyczące m.in. przyjętej strategii zarządzania rezerwami walutowymi, rozwiązań organizacyjnych oraz benchmarku strategicznego na 2008 rok, sposobu przyjmowania przez zarząd NBP planu finansowego na 2008 rok, prognoz, które niedoszacowują ryzyka wzrostu inflacji, a także zmiany ustroju organizacyjnego NBP i regulaminu funkcjonowania zarządu NBP dotyczące sposobu sporządzania protokołów z jego posiedzeń.

Kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem zgłaszałem zastrzeżenia oraz sprzeciw wobec decyzji Prezesa NBP i Zarządu NBP. Dawałem temu wyraz w stanowisku prezentowanym na posiedzeniach Zarządu NBP, a w kwestiach najważniejszych byłem zmuszony zgłosić zdanie odrębne do decyzji Zarządu NBP lub przedstawić pisemne stanowisko Prezesowi NBP i członkom Zarządu NBP Kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem zgłaszałem zastrzeżenia oraz sprzeciw wobec decyzji Prezesa NBP i Zarządu NBP.

- Kierując się swoją wiedzą i doświadczeniem zgłaszałem zastrzeżenia oraz sprzeciw wobec decyzji Prezesa NBP i Zarządu NBP. Dawałem temu wyraz w stanowisku prezentowanym na posiedzeniach Zarządu NBP, a w kwestiach najważniejszych byłem zmuszony zgłosić zdanie odrębne do decyzji Zarządu NBP lub przedstawić pisemne stanowisko Prezesowi NBP i członkom Zarządu NBP - napisał Pruski.

"Pruski mówi nieprawdę"

Z kolei NBP uważa, że przedstawione przez Pruskiego uzasadnienie zrzeczenia się funkcji "zawiera szereg informacji i ocen niezgodnych z prawdą, rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym". Wcześniej prezes NBP Sławomir Skrzypek powiedział, że jest kandydat na nowego wiceprezesa NBP, dlatego zrzeczenie się funkcji przez Pruskiego nie spowoduje perturbacji w funkcjonowaniu banku.

Kim jest następca Pruskiego?

Piotr Wiesiołek od 1999 r. jest wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Od kilku lat jest odpowiedzialny m.in. za Departament Skarbu, a także pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami. W latach 1996-99 był wiceprezesem zarządu Polsko-Kanadyjskiego Banku Św. Stanisława. W NBP w latach 1992-96 zajmował się analizą dochodowości i zarządzaniem portfelami papierów wartościowych. Kandydat na stanowisko wiceprezesa NBP ukończył studium podyplomowe Wydziału Ekonomii UW na kierunku "Pieniądz i Bankowość", a także departament anglistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Skrzypek: Rezygnacja Pruskiego nie jest zaskoczeniem
Skrzypek: Rezygnacja Pruskiego nie jest zaskoczeniemTVN CNBC BIZNES

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES

Pozostałe wiadomości