Grecja zwolni z pracy 30 tys. osób. W ramach oszczędności

Najnowsze


Redukcję 30 tys. pracowników sektora publicznego przewiduje projekt budżetu na 2012 rok, który w niedzielę przyjął grecki rząd. Zwolnieni trafią najpierw do "rezerwy pracowniczej".

Projekt budżetu, który już w poniedziałek zostanie przedstawiony parlamentowi, jako jedno z posunięć oszczędnościowych planuje przesunięcie do końca tego roku "do rezerwy pracowniczej" 30 tys. urzędników i innych pracowników sektora publicznego. Przez rok będą pobierali tylko część wynagrodzenia, po czym zostaną zwolnieni.

- Decyzja o stworzeniu "rezerwy pracowniczej" została przyjęta przez gabinet jednomyślnie - powiedział dziennikarzom wiceminister, który uczestniczył w posiedzeniu rządu, ale chciał zachować anonimowość.

Deficyt większy, niż myśleli

Według Ministerstwa Finansów, deficyt Grecji w 2011 roku wyniesie 8,5 proc. PKB, to jest 18,69 miliarda euro, podczas gdy rząd zakładał, że będzie to 7,8 proc., czyli 17,1 miliarda euro.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że wynika to z głębszej niż się spodziewano recesji, wskutek której grecka gospodarka skurczy się w tym roku o 5,5 proc., a nie o 3,8 proc., jak zakładano w maju.

- Gdyby nie zastosowano dodatkowych posunięć oszczędnościowych - twierdzi Ministerstwo Finansów - deficyt na koniec roku byłby jeszcze głębszy.

Źródło: PAP