Szczepienia w zakładach pracy nie tylko dla pracowników. Oto wytyczne

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes
Michał Dworczyk o szczepieniach w zakładach pracyTVN24
wideo 2/5
TVN24Michał Dworczyk o szczepieniach w zakładach pracy

W szczepieniach przeciwko COVID-19 w zakładach pracy będą mogli wziąć także udział członkowie rodzin pracowników. Do programu będą mogły się także zgłaszać szkoły wyższe. Tak wynika z wytycznych dotyczących organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy, które opublikowano na rządowych stronach.

W komunikacie wyjaśniono, że wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy zostały opracowane przez zespół Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Główny Inspektorat Sanitarny i Centrum e-Zdrowia. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa zostały sporządzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Gdzie będą się odbywały szczepienia?

Zgodnie z wytycznymi, w programie szczepień będą mogli wziąć udział: pojedyczny pracodawca, grupa pracodawców (np. grupa kapitałowa), samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe. Ponadto w programie szczepień w zakładach pracy będą mogły wziąć udziały szkoły wyższe. Chodzi zarówno o pracowników, jak i studentów, którzy ukończyli 18. rok życia.

Szczepienia będą odbywały się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgłoszonym do udziału do oddziału Narodowego Funduszu jako punkt szczepień.

Szczepienia organizowane przez pracodawcę mogą być przeprowadzane na terenie zakładu pracy lub poza nim (np. w placówce medycznej).

Kto może wziąć udział w szczepieniu?

Z wytycznych wynika, że zakład pracy będzie mógł zgłosić następujące osoby:

- pracowników zakładów pracy,

- członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,

- osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),

- studentów, którzy ukończyli 18 lat (zgłasza szkoła wyższa),

- członków rodzin wyżej wymienionych osób.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy będzie musiał wypełnić formularz na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz ma być dostępny od 4 maja.

Jak zaznaczono, zakład pracy będzie mógł wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie. Będzie musiało ono spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, w formularzu będzie trzeba podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).

Po drugie, liczba osób zgłoszonych do szczepienia musi wynosić co najmniej 300 osób. "W formularzu należy wskazać liczbę chętnych do zaszczepienia pracowników bez podawania ich danych osobowych" - czytamy w wytycznych. Nie będzie górnego limitu. Zwrócono uwagę, że w przypadku dużych zgłoszeń, powyżej 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek.

Po trzecie, "pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych)".

W wytycznych zaznaczono, że zgłoszenie przez formularz powinno zostać wysłane dopiero po uzgodnieniu logistyki wykonywania szczepień z wybranym PWDL (miejsce szczepień i sposób jego przygotowania).

Co ważne, w przypadku dużej liczby zgłoszonych osób lub potrzeby uruchomienia szczepień w kilku lokalizacjach, w akcji szczepień zgłoszonych pracowników uczestniczyć mogą inne PWDL. "W formularzu należy zgłosić jeden, wiodący PWDL" - wyjaśniono.

Kiedy ruszą szczepienia?

W komunikacie wyjaśniono, że data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. Jak wskazano, w maju i w czerwcu mają być sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień.

Co ważne, o kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek.

"Terminy rozpoczęcia szczepień w danym zakładzie będą wskazywane przez RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych), poprzez zwiększenie oferty w Systemie Dystrybucji Szczepionek (SDS) dla obsługującego PWDL" - wyjaśniono.

Rodzaj szczepionki ma zależeć od dostępności w danym terminie w punkcie szczepień.

Co w przypadku, kiedy mam dwa terminy szczepienia?

Dany pracownik oprócz zgłoszenia chęci udziału w szczepieniach w zakładzie pracy, może także dokonać indywidualnego zgłoszenia zgodnie z rządowym harmonogramem.

W takim przypadku, jeżeli uprzednio umówiony termin wypada wcześniej niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień w zakładzie pracy, pracownik jest szczepiony w punkcie szczepień zgodnie z zapisem. Nie szczepi się wówczas w zakładzie pracy.

Jeżeli uprzednio umówiony termin wypada później niż data wyznaczona do przeprowadzenia szczepień, zostanie on automatycznie anulowany w momencie wystawienia elektronicznej karty szczepień. W takim przypadku, pracownik szczepi się w zakładzie pracy.

Czy otrzymam dzień wolny?

Zgodnie z wytycznymi pracodawca może uznać nieobecność w pracy w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 za usprawiedliwioną.

"Decyzja o zwolnieniu pracownika od pracy w związku z poddaniem się szczepieniu przeciwko COVID-19 zależy od woli pracodawcy. Pracodawca może zwolnić pracownika od pracy bez jak i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przy czym decyzja co do zachowania wynagrodzenia należy do pracodawcy" - wyjaśniono.

Jak czytamy, przed udaniem się na szczepienie pracownicy powinni wydrukować i wypełnić kwestionariusz wywiadu przed szczepieniem. Należy także pamiętać, że podczas szczepienia należy mieć osłonięte maseczką usta i nos.

Punkt szczepień na terenie zakładu pracy

Jak czytamy, punkt szczepień na terenie zakładu pracy powinien zapewnić odpowiednie osoby do obsługi i szczepienia pacjentów. Chodzi o osoby: z uprawnieniami do kwalifikowania i wykonywania szczepień; przygotowujące dokumentację pacjentów (m.in. wypełnianie e-kart szczepień) i wykonujące czynności administracyjne; nadzorujące stan pacjentów w miejscu szczepienia na terenie zakładu pracy.

Zgodnie z wytycznymi, szczepienia w punktach szczepień na terenie zakładu pracy będą przeprowadzane przez zespoły szczepiące. W skład jednego zespołu wchodzą 1-4 osoby"

- 1-2 osoby kwalifikujące i wykonujące szczepienia (kwalifikacja i szczepienie mogą być wykonywane przez tę samą osobę),

- 0-2 osoby w administracji. Jak zaznaczono, w każdym punkcie szczepień musi być dostępna osoba z doświadczeniem w udzielaniu pierwszej pomocy: lekarz lub ratownik medyczny – co najmniej jeden lekarz lub ratownik medyczny na 4 zespoły szczepiące.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Tagi:
Raporty: