TVN24 Biznes | Dla firm

Podatek minimalny budzi kontrowersje. Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu

TVN24 Biznes | Dla firm

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes
Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego ŁaduTVN24
wideo 2/5
TVN24Kuczyński o zmianach podatkowych z Polskiego Ładu

Minimalny podatek dochodowy, który znalazł się w projekcie ustawy podatkowej Polskiego Ładu, budzi kontrowersje. Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o rezygnację z proponowanej daniny i rozpoczęcie procesu szerokich konsultacji rozwiązań uszczelniających podatek CIT.

Według Rady Przedsiębiorczości "konstrukcja tego podatku jest wadliwa". "Sprawia ona, że podatek ten będą płacić firmy, które nie stosują schematów agresywnej optymalizacji podatkowej, lecz osiągają niski dochód ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonują lub z powodu wahań poziomu rentowności związanych z cyklem koniunkturalnym" - czytamy.

Radę Przedsiębiorczości tworzą organizacje biznesowe: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Podatek minimalny - Polski Ład

Rada Przedsiębiorczości wskazała - zgodnie z proponowaną konstrukcją daniny - "aby firma została nowym podatkiem wystarczy, że w danym roku podatkowym będzie miała stratę lub dochód nieprzekraczający 1 proc. sumy przychodów". "Podstawa opodatkowania nową daniną uwzględnia nie tylko tzw. wydatki pasywne, potencjalnie mogące mieć związek z działaniami optymalizacyjnymi, lecz również 4 proc. przychodów przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podatek minimalny obciąży firmy mające stratę niezależnie od przyczyny jej powstania" - ocenili przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości.

Jednocześnie wskazali, że "wbrew zapewnieniom strony rządowej, minimalny podatek nie będzie daniną obciążającą wyłącznie wielkie, globalne korporacje, ponieważ nie został określony próg kwoty obrotu, po przekroczeniu którego firma może zostać objęta dodatkowym podatkiem". "Jedynym kryterium różnicującym jest struktura własnościowa spółki, jednak ze względu na rygorystyczne kryteria, wiele małych i średnich polskich przedsiębiorstw również znajdzie się w grupie obciążonych nową daniną" - zwrócono uwagę w środowym komunikacie.

Rada Przedsiębiorczości podała, że w przypadku wejścia w życie nowego podatku w praktyce wyeliminowany zostanie mechanizm automatycznego stabilizatora koniunktury w polskim systemie podatkowym. "Do tej pory, firmy których dochód spadał lub ponosiły stratę, automatycznie płaciły niższy podatek, co stabilizowało ich kondycję finansową i pomagało wyjść z kryzysu. Po wprowadzeniu planowanych zmian, system podatkowy w Polsce nie będzie miał już takiego bezpiecznika" - wyjaśniono. Dlatego też - jak dodano - "proponowany mechanizm podatku minimalnego będzie zwiększał ryzyko obrotu gospodarczego w Polsce oraz podnosił prawdopodobieństwo upadłości firm, które ponoszą straty".

Podatek minimalny - autopoprawka

We wtorek na stronach Sejmu zamieszczono autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

"Sami autorzy projektu, który powstał w Ministerstwie Finansów, musieli przyznać, że opracowane przez nich rozwiązanie jest wadliwe" - skomentowała Rada Przedsiębiorczości. Zgodnie z autopoprawką, z podatku minimalnego mają zostać wyłączone branże, w których ceny są regulowane na podstawie przepisów ustaw oraz firmy z sektora górnictwa oraz transportu lotniczego i morskiego.

"Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do autopoprawki, zwolnienie tych branż z podatku jest konieczne ze względu na fakt, iż poziom ich rentowności zależy od polityki regulacyjnej państwa oraz podlegających dużym wahaniom cen na światowych rynkach. To samo można jednak powiedzieć również o szeregu innych branż – nie tylko górnictwie, energetyce i przewozach lotniczych, lecz również sektorze handlowym, usługowym i produkcyjnym" - podkreśliła Rada Przedsiębiorczości.

Rada Przedsiębiorczości - apel do rządu

Rada Przedsiębiorczości oceniła w środowym komunikacie, że "zamiast w dalszym ciągu usiłować poprawiać wadliwy mechanizm podatku przychodowego, strona rządowa powinna odstąpić od wprowadzania tego rozwiązania, które zostało dodane do projektu ustawy Polskiego Ładu bez konsultacji z partnerami społecznymi oraz środowiskami eksperckimi – z wyjątkiem jednej organizacji, czyli Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jak wyraźnie wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy".

Zaznaczono przy tym, że wbrew deklaracjom Ministerstwa Finansów, "proponowane rozwiązanie nie jest wzorowane na najlepszych praktykach systemów podatkowych krajów rozwiniętych, w tym m.in. USA, ponieważ rozwiązania zachodnie nie powodują opodatkowania firm ponoszących stratę niezależnie od przyczyny jej powstania".

Podkreślono, że Rada nie kwestionuje potrzeby wprowadzania rozwiązań zapobiegających unikaniu opodatkowania w Polsce. "Wprost przeciwnie, są one konieczne" - zaznaczono. Dlatego Rada zaapelowała do rządu o wycofanie projektowanych przepisów w tym zakresie oraz rozpoczęcie procesu szerokich konsultacji rozwiązań uszczelniających podatek CIT.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP