Tańszy gaz dla większej liczby firm. Propozycje Senatu

Autor:
mp/dap
Źródło:
PAP
Steinhoff: Obajtek obniża cenę gazu dla przedsiębiorców - jak to możliwe, by zrobić obniżkę o 50 proc.
Steinhoff: Obajtek obniża cenę gazu dla przedsiębiorców - jak to możliwe, by zrobić obniżkę o 50 proc.TVN24
wideo 2/6
TVN24Steinhoff: Obajtek obniża cenę gazu dla przedsiębiorców - jak to możliwe, by zrobić obniżkę o 50 proc.

Senat zgłosił w środę poprawki do ustawy rozszerzającej grupę firm uprawnionych do tańszego gazu. Z pomocy będą mogły skorzystać również spółdzielnie, w przypadku których działalność piekarnicza nie jest główną ani nie jest największym źródłem ich przychodów.

Chodzi o nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, rozszerzającą grupę firm uprawnionych do tańszego gazu dla piekarni.

W uchwalonej przez Sejm na początku lutego noweli przewidziano, że pomocą zostaną objęte podmioty, których podstawową działalnością jest produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Jeśli natomiast działalność piekarnicza jest poboczną dla przedsiębiorcy, to aby otrzymać wsparcie, przychody z wyrabianego pieczywa muszą sięgnąć 50 proc.

Poprawki Senatu

Podczas środowego posiedzenia plenarnego senatorowie zgłosili do ustawy 3 poprawki.

Dwie z nich likwidują przyjęte w ustawie kryteria możliwości zastosowania ceny maksymalnej paliwa gazowego w odniesieniu do spółdzielni prowadzących działalność piekarniczą. Tym samym z pomocy będą mogły skorzystać również spółdzielnie, w przypadku których działalność piekarnicza nie jest główną działalnością ani nie jest największym źródłem ich przychodów.

Inna poprawka, za którą opowiedział się Senat, ma charakter doprecyzowujący. Jej celem jest wprowadzenie efektywnego sposobu raportowania o wydatkowaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na wypłaty rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych w rozliczeniach z podmiotami z branży piekarniczej.

Przychylności senatorów nie zyskała natomiast poprawka zakładająca, że z zakupu gazu po regulowanej cenie 200,17 zł za MWh mogłyby skorzystać też piekarnie niespełniające warunku tzw. kryterium kodu podstawowego i bez zastosowania kryterium procentowego udziału kosztów związanych ze sprzedażą pieczywa i wyrobów cukierniczych w całej działalności podmiotu.

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ma na celu usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności oraz wprowadzenia rozwiązań, które umożliwiają przymusowe dochodzenie należności związanych z VAT, rozliczanym w procedurach szczególnych. Chodzi zwłaszcza o sytuację, kiedy miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, poddawanego procedurze egzekucyjnej, jest inne państwo niż Polska.

Ustawa przewiduje dodanie do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej również deklaracji wykazującej należność pieniężną z tytułu podatku od towarów i usług złożonej w państwie członkowskim identyfikacji. Zaproponowano również wyłączenie uzależnienia wszczęcia egzekucji administracyjnej od obowiązku zamieszczania w tych deklaracjach pouczenia, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Odwrócone obciążenie VAT-em

W uchwalonym akcie prawnym zapisano także stosowanie odwróconego obciążenia podatkiem VAT gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Odwrócone obciążenie VAT-em w tych branżach będzie stosowanej od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2025 r.

Ustawa ma usprawnić korzystanie z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego uzyskiwania danych przez podmioty uprawnione oraz rezygnacji z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

Zgodnie z ustawą w celu uproszczenia etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego obowiązków o charakterze pieniężnym przewiduje się rezygnację z nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej i przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wykonania. Ponadto umożliwia się automatyczną weryfikację danych zawartych w tytule wykonawczym z danymi zawartymi w KRS.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości