Ostatni dzień, by skorzystać z ulgi

Dla firm

Premier Morawiecki o tzw. małym ZUS plustvn24
wideo 2/2

W lutym weszły w życie zmiany w Małym ZUS-ie dla przedsiębiorców. Osoby, które chcą od lutego korzystać z ulgi i spełniają warunki, mają czas, by się zgłosić do 2 marca - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lutego 2020 r. weszły w życie zmiany w Małym ZUS-ie dla przedsiębiorców. To tak zwany Mały ZUS plus. Przed tym terminem z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. zł. Składka była ustalana w oparciu o przychód.

Od początku lutego kwota przychodu wzrosła do 120 tys. zł, jednocześnie pojawił się dochód jako podstawa obliczania składki. Rząd uważa, że z nowej formuły programu może skorzystać 320 tys. przedsiębiorców, a składka na ZUS w stosunku do podstawowej (1431,48 zł) będzie niższa o kilkaset złotych.

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już od stycznia 2020 r. korzystają z Małego ZUS-u na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować opłacanie niższych składek. Oni nie muszą się przerejestrowywać. Wszyscy, którzy korzystali z Małego ZUS-u w lutym, muszą złożyć na początku marca dokumenty rozliczeniowe za luty, w których przekażą informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania działalności gospodarczej.

Pod koniec lutego ZUS informował, że do Małego ZUS-u zgłosiło się od 2019 roku ponad 240 tys. przedsiębiorców.

Mały ZUS i Mały ZUS plus - podstawowe różnice:

Mały ZUS plus

Jak wyjaśniła kilka dni temu minister rozwoju Jadwiga Emilewcz, w przypadku Małego ZUS-u plus przedsiębiorca decyduje, czy chce opłacać niższe składki, czy też wybrać większe, licząc na wyższe emerytury w przyszłości.

Przypomnijmy, że Mały ZUS plus jest skierowany do najmniejszych przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Ale jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku.

Jak skorzystać

Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus trzeba złożyć w ZUS dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu ulgi na start (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata).

Na Małym ZUS-ie plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.

Z Małego ZUS-u plus nie mogą skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT, oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (na przykład jako wspólnik spółki jawnej). Ministerstwo Rozwoju wyjaśniło, że z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Autor: kris / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock