Ważny termin dla przedsiębiorców. Na wniosek o ulgę zostało kilka dni

Dla firm

Adam Abramowicz o małym ZUS
wideo 2/5

Przedsiębiorcy, którzy chcą po raz pierwszy skorzystać z prawa do niższych składek w ramach "małego ZUS-u", powinni wypełnić wniosek najpóźniej do 8 stycznia 2020 roku - przypomina rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz.

Przedsiębiorcy, którzy będą kontynuowali korzystanie z tak zwanego Małego ZUS-u, jak i ci, którzy dopiero chcą zacząć z niego korzystać od 1 stycznia 2020 roku, "powinni złożyć deklarację rozliczeniową cz. II albo imienny raport cz. II za styczeń z wykazaniem przychodu, który osiągnęli w 2019 r. (nie wyższy niż 67 500 zł) wraz z rozliczeniem należnych składek za ten miesiąc" - przypomniało Ministerstwo Rozwoju.

Mały ZUS - korekta

Resort rozwoju wyjaśnił również, że przedsiębiorca, który przypuszcza, że będzie kwalifikował się do Małego ZUS-u, powinien zgłosić chęć korzystania z tej ulgi i podać przychód na podstawie faktur, którymi dysponuje. A po 15 stycznia powinien jeszcze raz sprawdzić i ewentualnie zweryfikować przychód za 2019 r.

"Jeżeli się zmienił (przekroczył dopuszczalny próg 67 500 zł), należy wówczas dokonać korekty kodu tytułu ubezpieczenia na zasadach ogólnych (w ciągu 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości), wskazując jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 styczeń 2020 r." - informowało MR.

Mały ZUS Plus

Korzystający w styczniu z Małego ZUS-u na starych zasadach, od 1 lutego 2020 r. będą mogli opłacać składki zgodnie z zasadami Małego ZUS-u Plus, który tego dnia wejdzie w życie. Nową podstawę wymiaru składek, ustaloną na podstawie dochodu osiągniętego w 2019 r., wskażą w deklaracji rozliczeniowej cz. II albo imiennym raporcie cz. II, przekazanym wraz z rozliczeniem należnych składek za luty.

"Pozostali przedsiębiorcy, a zatem ci, których Mały ZUS Plus dopiero obejmie (ze względu na podwyższenie progu przychodu z poprzedniego roku do 120 tys. zł), mogą zgłaszać się od 1 lutego 2020 r. Będą mieli na to czas do końca lutego. Nową podstawę wymiaru składek wykażą w imiennych raportach miesięcznych albo deklaracjach rozliczeniowych składanych za luty" - wyjaśniał MR.

W kolejnych latach przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do ulgi do końca stycznia danego roku. Natomiast ci, którzy zaczną spełniać kryteria w trakcie roku, czyli rozpoczną albo wznowią działalność, bądź zakończą opłacanie preferencyjnych składek ZUS, będą mieli, jak dotychczas, 7-dniowy termin na zgłoszenie się do Małego ZUS-u Plus - wskazuje resort.

Autor: kris / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock