Smog w Legionowie, Suwałkach i Żyrardowie. Jakość powietrza także w innych miejscach nie jest dobra

[object Object]
Smog zagraża dzieciomPiŚ
wideo 2/30

Przed południem mieszkańcy niektórych regionów Polski oddychali powietrzem o niezdrowej i złej jakości. Następnie jego stan się poprawił, jednak wieczorem ponownie się pogorszył. Miejscami jest fatalnie.

SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA W SWOIM MIEŚCIE

O powietrzu dobrej jakości mówimy, gdy stężenia szkodliwych pyłów nie przekraczają:

- w przypadku pyłu PM10 - 60 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3);

- w przypadku pyłu PM2,5 - 36 µg/m3;

- w przypadku benzenu - 10 µg/m3.

W czwartek po godzinie 20 dobowe normy stężenia pyłów szkodliwych dla naszego zdrowia są przekroczone.

Powietrzem najgorszej jakości oddychali mieszkańcy Legionowa. Tamtejsza stacja pomiarowa wykazała stężenie pyłu PM10 na poziomie 145 µg/m3. Oznacza to 241 procent normy dobowej, a powietrze takiej jakości określa się jako złe. Stężenie pyłu PM2,5 wyniosło tam 127 µg/m3 (352 proc. normy). To fatalna jakość powietrza.

Powietrzem złej jakości oddychali również mieszkańcy Suchej Beskidzkiej i Żywca, gdzie stężenie pyłu PM10 odnotowano na poziomie kolejno kolejno 145 µg/m3 i 143,97 µg/m3 (241 proc. normy i ponad 239 proc. normy). Jeżeli chodzi o stężenie pyłu PM2,5 to jego największą wartość wykazały stacje pomiarowe w Nisku - 116,63 µg/m3 (prawie 324 proc. normy) i Suwałkach - 113 µg/m3 (prawie 314 proc. normy). Złą jakość powietrza panowała w Żyrardowie i Krasnobrodzie. Odnotowano tam odpowiednio 104,5 µg/m3 (290 proc. normy) i 86,2 (239 proc. normy).

W wielu miastach Polski południowej, wschodniej oraz miejscami centralnej i północnej powietrze miało średnią jakość.

Stężenie pyłu PM10 o godzinie 20 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ
Stężenie pyłu PM2,5 o godzinie 20 (tvnmeteotvnmeteo.pl za GIOŚ

Co to jest PM10?

PM10 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów. Jej występowanie związane jest między innymi z procesami spalania stałych i ciekłych paliw.

Co to jest PM2,5?

PM2,5 to mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 2,5 mikrometrów. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwym dla człowieka zanieczyszczeniem atmosferycznym. Dociera nie tylko do układu oddechowego, lecz także do układu krwionośnego. Dużo dłużej zostaje w naszym organizmie.

Co to jest benzen?

Benzo(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie.

Autor: dd,ps/aw,map / Źródło: tvnmeteo.pl za GIOŚ

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości