Resort finansów podał wyniki. "Well done Mateusz :)"

Ze świata


Po listopadzie deficyt budżetu państwa wyniósł 24 mld 771,6 mln zł, co stanowi 52,1 proc. dopuszczonego w tym roku deficytu w wysokości 47 mld 505,1 mln zł - wynika z opublikowanych w poniedziałek szacunków Ministerstwa Finansów. Dane te skomentował na portalu społecznościowym były wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Poprzednik Mateusza Szczurka tak na Twitterze ocenił zaprezentowane wyniki.

Deficyt po listopadzie był o ok. 2,5 mld zł niższy od październikowego, kiedy wyniósł 27 mld 248,6 mln zł. Harmonogram dochodów i wydatków budżetu w 2014 r. przewiduje, że po listopadzie deficyt miał wynieść 45 mld 559 mln 60 tys. zł, co stanowiłoby 95,9 proc. planowanego w tym roku deficytu.

Wydatki państwa

Zgodnie z komunikatem MF wydatki budżetu państwa wyniosły po listopadzie 285 mld 83,1 mln zł, co stanowi 87,6 proc. z zaplanowanych w tym roku wydatków budżetu w wysokości 325 mld 287,4 mln zł. Dochody po październiku wyniosły 260 mld 311,5 mln zł, co stanowi 93,7 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 277 mld 782,2 mln zł. Wpływy z podatków pośrednich (VAT, akcyza) sięgnęły po listopadzie 173 mld 360,7 mln zł, tj. 96,8 proc. planu rocznego ustalonego w wysokości 179 mld 30 mln zł. Dochody z PIT wyniosły po listopadzie 38 mld 765,5 mln, co stanowi 88,7 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów w wysokości 43 mld 700 mln zł. Natomiast wpływy z CIT wyniosły po listopadzie 21 mld 408,2 mln zł - 92,1 proc. z zaplanowanych w tegorocznym budżecie wpływów z tego tytułu w wysokości 23 mld 250 mln zł. Co prawda tegoroczna ustawa budżetowa dopuszcza deficyt w wysokości 47 mld 505,1 mln zł, niemniej przygotowując projekt budżetu na przyszły rok resort finansów założył jednak, że tegoroczny deficyt nie przekroczy 34 mld zł.

Obsługa zadłużenia

Jednocześnie resort finansów poinformował w poniedziałek, że w listopadzie w ramach obsługi zadłużenia Skarbu Państwa MF zapłaciło równowartość 196 mln euro (827,7 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 60,5 mln euro (255,2 mln zł) odsetek. Stan środków walutowych w dyspozycji ministra finansów na koniec października 2014 roku wyniósł łącznie 5 mld 919,2 mln euro (24 mld 750,4 mln zł).

Autor: tol / Źródło: PAP