Program luzowania ilościowego. EBC obniżył skalę o połowę

Ze świata

Aktualizacja:
ECB European Central Bank / FlickrDecyzja EBC zostanie ogłoszona w czwartek o 13.45

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o wydłużeniu programu skupu aktywów od stycznia do września 2018 roku. Zgodnie z oczekiwaniami, EBC pozostawił bez zmian podstawowe stopy procentowe.

Jednocześnie zdecydowano o obniżeniu luzowania ilościowego QE do 30 mld euro z 60 mld euro miesięcznie.

Poluzowanie polityki pieniężnej określane jako luzowanie ilościowe (ang. quantitative easing, QE) prowadzi do zwiększania podaży pieniądza w obiegu. Standardowy instrument służący do regulacji podaży pieniądza to stopa procentowa banków centralnych.

"Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio, 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,40 proc. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym poziomie przez dłuższy okres, zdecydowanie przekraczający horyzont czasowy zakupów aktywów netto" - napisano w komunikacie.

Obniżka

Zakupy aktywów netto mają być prowadzone na obecnym poziomie 60 mld euro miesięcznie do końca grudnia 2017 roku. Od stycznia do września QE będzie prowadzony na poziomie 30 mld euro miesięcznie. Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu QE i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia. Analitycy spodziewali się, że EBC obniży QE do 30 mld euro miesięcznie na okres od stycznia do września lub dłużej w razie potrzeby i utrzyma stopy procentowe bez zmian.

Spłata kapitału

Równolegle z zakupami netto reinwestowane będą spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów. Proces ten odbywać się będzie "przez dłuższy czas" po zakończeniu programu QE lub tak długo jak będzie to konieczne. Polityka ta ma wesprzeć "sprzyjające otoczenie płynnościowe oraz właściwe nastawienie w polityce monetarnej" - wynika z komunikatu.

Autor: tol/gry / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: ECB European Central Bank / Flickr