Związkowcy proszą ministra o ratowanie państwowej spółki. Firma odpowiada

Z kraju

Ministerstwo CyfryzacjiRewolucja w dowodach osobistych

Związkowcy proszą ministra spraw wewnętrznych "o pomoc w ratowaniu" Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. "Spółka potrzebuje natychmiastowego wsparcia ze strony rządu i powrotu kompetentnych fachowców, jeśli ma realizować ważne państwowe projekty" - napisali w liście. Władze spółki Skarbu Państwa nie zgadzają się zarzutami przedstawionymi przez związkowców i wskazują na szereg podjętych działań.

Pismo związkowców "z prośbą o pomoc w ratowaniu spółki" trafiło m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. Pod dokumentem podpisali się Leszek Wierzbowski, przewodniczący zakładowej rady Związku Zawodowego Poligrafów oraz Mariusz Worek z Solidarności. Związkowcy piszą między innymi o braku rozmów w sprawie rozwiązania sporu zbiorowego, dużych ruchach kadrowych w spółce, a także łamaniu porozumień dotyczących wypłacania premii.

Jakie zastrzeżenia

"Od czasu przyjścia do PWPW Piotra Woyciechowskiego łamany jest obowiązek uzgodnienia ze związkami zawodowymi wysokości funduszu premiowego na dany rok obrotowy" - czytamy.

W październiku ubiegłego roku Piotr Woyciechowski pożegnał się wprawdzie z fotelem prezesa, jednak (zdaniem związkowców) kolejne zmiany na tym stanowisku nic nie dały. Na przestrzeni ostatnich miesięcy funkcję prezesa zarządu pełnili kolejno Jakub Skiba, Robert Malicki, w marcu rada nadzorcza oddelegowała do pełnienia obowiązków prezesa Tomasza Karusewicza.

"Liczyliśmy na zmianę podejścia do problemów (...) Niestety jesteśmy do tej pory mocno zaskoczeni i rozczarowani brakiem jakiejkolwiek rozmowy ze związkami" - piszą Wierzbowski i Worek.

Związkowcy zwrócili uwagę, że ostatnie spotkanie rady pracowników miało miejsce 7 lutego, choć jak wskazują, konsultacje powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu. "Od tego czasu przyjęty został budżet, zwolniono i przyjęto wielu pracowników, dokonano zmiany struktury organizacyjnej" - wskazano w piśmie.

Ponadto - zdaniem związkowców - nierozwiązana pozostaje podwyżka wynagrodzeń dla pracowników za 2017 rok, "która jest jednym z postulatów trwającego sporu zbiorowego". Mają też zastrzeżenia w kwestii wypłacanych zapomóg i pożyczek udzielanych z funduszu świadczeń specjalnych.

"Panie Ministrze! Spółka potrzebuje natychmiastowego wsparcia ze strony rządu i powrotu kompetentnych fachowców, jeśli ma zrealizować ważne państwowe projekty między innymi eID, integracje z systemem CEPiK i nowy paszport w założonym terminie" - piszą związkowcy do Joachima Brudzińskiego.

Stanowisko ministerstwa

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. PWPW zajmuje się drukiem banknotów i najważniejszych dokumentów w państwie.

Postanowiliśmy zatem zapytać o tę sprawę przedstawicieli resortu Joachima Brudzińskiego. Ministerstwo nie chciało jednak komentować sprawy i odesłało nas do czwartkowego oświadczenia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Podjęte działania

Władze spółki nie zgadzają się z zarzutami przedstawionymi w liście związkowców. W oświadczeniu przesłanym tvn24bis.pl PWPW tłumaczy, że od 2 marca, czyli dnia, w którym rada nadzorcza spółki oddelegowała Tomasza Karusewicza do czasowego wykonywania czynności prezesa, "podjęto szereg działań zmierzających do poprawienia sytuacji pracowników".

Chodzi między innymi o zawarte 8 marca porozumienie pomiędzy pracodawcą a działającymi w firmie organizacjami związkowymi. Według zapewnień firmy protokół wprowadził zasady określające zakres i wysokość świadczeń udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2018.

Jak wskazano - dzięki zawartej umowie - do 26 kwietnia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacono pracownikom świadczenia na łączną sumę 1 602 346,17 zł. Jednocześnie zapewniono, że wypłata kolejnych w kwocie 70 204,64 zł jest obecnie realizowana i zostanie sfinalizowana w najbliższych dniach.

Ponadto, jak możemy przeczytać w komunikacie, nie były to jedyne środki przyznane pracownikom spółki. "Zatrudnieni w PWPW S.A. regularnie otrzymują również darowizny finansowe na cele związane z leczeniem i rehabilitacją. Dotyczy to zarówno samych pracowników PWPW S.A., jak i członków ich rodzin. Od stycznia 2018 roku na rzecz pracowników przyznane zostały darowizny w kwocie 53 000,00 zł" - wskazano.

Dodatkowo zarządzeniem Tomasza Karusewicza zostały wprowadzone nowe zasady oprocentowania pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które - według zapewnień spółki - są niższe niż w latach poprzednich.

"Postępowaniem skrajnie cyniczne"

Odnosząc się do zarzutu rzekomego wstrzymania rozmów dotyczących rozwiązania sporu zbiorowego, PWPW informuje, że zgodnie z decyzją obecnego prezesa została powołana Komisja ds. Rozwiązania Sporu Zbiorowego.

Związkowcy mieli także zastrzeżenia do wypłaty zapomogi dla pracowników i innych osób rekomendowanej przez komisję socjalną w styczniu i w lutym, która została ostatecznie wypłacona 10 kwietnia. "Niestety jedna z osób, której pieniądze były bardzo potrzebne na leczenie nie doczekała się wypłaty i zmarła" - czytamy w piśmie.

W opinii władz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych wykorzystywanie przez przedstawicieli strony związkowej śmierci 86-letniej emerytowanej pracownicy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w kontekście opisanej sytuacji "jest postępowaniem skrajnie cynicznym i niegodnym".

"Sugerowanie jakiegokolwiek związku pomiędzy rzekomym zaniedbaniem lub niepodjęciem działania ze strony PWPW S.A. a śmiercią poważnie i przewlekle chorej osoby w podeszłym wieku wyczerpuje wszelkie znamiona manipulacji" - podkreślono w oświadczeniu do pisma związkowców.

Jako pierwszy o liście związkowców napisał portal Fakt24.pl.

Autor: mb//sta / Źródło: tvn24bis.pl