Jest szansa na przewalutowanie kredytów. Zobacz, co proponuje KNF

Szef KNF o zasadach przewalutowania
Szef KNF o zasadach przewalutowania
TVN24 Biznes i Świat
Szef KNF o zasadach przewalutowaniaTVN24 Biznes i Świat

- Pomysł, by zadłużeni we frankach mogli przewalutować swoje kredyty po kursie z dnia ich zaciągnięcia, "wciąż jest na stole" - powiedział szef Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak w Sejmie. - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaproponuje bankom, aby posiadacze kredytów we frankach mogli je przewalutować i zmienić warunki ich spłaty. - Kosztowałoby to sektor bankowy około 1,2 mld złotych rocznie - powiedział we wtorek szef KNF.

Dziś w sejmie miała miejsce posiedzenie Komisja Finansów Publicznych poświęcone sytuacji "frankowiczów". Oprócz szefa KNF wzięli w nim udział także szefowie UOKiK i resortu finansów.

Andrzej Jakubiak powiedział podczas posiedzenia sejmowej komisji, że po przewalutowaniu kredyt byłby podzielony na dwie części - zabezpieczoną hipotecznie i niezabezpieczoną.

Zasady przewalutowania

1. Podział dotychczasowego kredytu wyrażonego w złotych na dwa kredyty: na kredyt zabezpieczony hipotecznie, zgodnie z wyrażoną w PLN pierwotną wartością umowy kredytowej i na kredyt niezabezpieczony hipotecznie, który w przybliżeniu odzwierciedla konsekwencje osłabienia złotówki w stosunku do franka szwajcarskiego. 2. Stan zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie odpowiada wartości, jaką posiadałby kredyt w złotych, udzielony w tym samym momencie, co kredyt we franku szwajcarskim. Kredyt powinien posiadać parametry zgodne z parametrami typowymi dla kredytów w polskim złotym w momencie ich udzielenia i przy uwzględniania typu klienta.

Oznacza to, że po przewalutowaniu kredytobiorca powinien otrzymać takie warunki umowy dotyczące stopy referencyjnej, marży, prowizji, jakie otrzymałby, gdyby w momencie udzielenia kredytu zdecydował się na kredyt w polskich złotych. 3. Wartość początkowa kredytu niezabezpieczonego hipotecznie odpowiada różnicy pomiędzy łącznym stanem zadłużenia w dniu przewalutowania a stanem zadłużenia z tytułu kredytu zabezpieczonego hipotecznie. Ostateczny termin spłaty tego kredytu jest zgodny z ostatecznym terminem spłaty kredytu zabezpieczonego hipotecznie. 4. Podział wygenerowanego ryzyka kursowego pomiędzy bank a kredytobiorcę. Oznacza to, że kredyt niezabezpieczony hipotecznie zostanie w połowie spłacony przez kredytobiorcę, a w połowie umorzony. Bank dokonuje umorzenia zgodnie z harmonogramem spłaty, co oznacza, że przedterminowa spłata całości lub części kredytu niezabezpieczonego hipotecznie nie przekłada się na konieczność dokonania analogicznego umorzenia. Oprocentowanie kredytu niezabezpieczonego hipotecznie wynosić będzie 1 proc. i będzie stałe. 5. Warunkiem dokonania przewalutowania jest pokrycie przez kredytobiorcę we franku szwajcarskim różnicy, jaka występuje pomiędzy sumą dotychczasowych rat spłaty dokonanych przez kredytobiorcę we franku a sumą rat spłaty, jaką musiałby zapłacić, gdyby posiadał kredyt w polskich złotych. Jeżeli kredytobiorca nie jest w stanie dokonać wpłaty tej kwoty jednorazowo, bank udziela dotychczasowego kredytu oprocentowanego w skali 1 proc., którego termin spłaty pokrywa się z terminem spłaty pierwotnego kredytu.

"Świat o czwartej": Recepta KNF dla "frankowiczów"
"Świat o czwartej": Recepta KNF dla "frankowiczów"TVN24 BiS

Równe ryzyko

Szef KNF podkreślił, że zarówno banki, jak i kredytobiorcy w równym stopniu ponoszą odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. - Ryzyko powinno być pokryte w równym stopniu za tą sytuację i w równym stopniu obie strony powinny ponieść koszty - dodał.

Propozycja nadzoru mówi, że przewalutowanie powinno być jednorazowe - z CHF na PLN. - Może do niego dojść tylko raz, z franka na złotówkę, na wniosek którejś ze stron. Banki i kredytobiorcy mają się ze sobą dogadać - tłumaczył Jakubiak. Oznacza to dobrowolność tej operacji. - Strony muszą dojrzeć do tego, że taką transakcję chcą zawrzeć. Mam nadzieję, że banki to zrozumieją - dodał.

Co z podatkami?

Zaznaczył, że operacja przewalutowania "powinna być prawie neutralna podatkowo dla budżetu państwa i całkowicie neutralna dla stron umowy. - To ma być zachęta, żeby chciały wejść w tą restrukturyzację - argumentował Jakubiak.

W opinii nadzoru koszty przewalutowanie nie mogą wywierać jednorazowego negatywnego efektu dla którejś ze stron, te sumy muszą być rozłożone w czasie.

Jak zaznaczył Jakubiak, koncepcja została opracowana i zweryfikowana w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. - Opiera się na wiedzy i doświadczeniu osób, które nadzorują banki i inne instytucje z sektora finansowego - dodał. - Propozycję przedstawiłem na spotkaniu z premier Ewą Kopacz. Spotkało się to z jej dużym zainteresowaniem i zrozumieniem - powiedział.

Ryzyko

Jak zaznaczył, ta propozycja eliminuje ryzyko systemowe z obu stron. - Od daty przewalutowania klient ma określoną kwotę do spłaty kredytu, a bank wie, jaką kwotę klient musi mu zapłacić - tłumaczył. - Strony umowy dzielą się tym, co zostało wygenerowane na skutek wyłącznie kursu - dodał.

Wyklucza to sytuację, w której "frankowicz" jest uprzywilejowany w stosunku do osoby, który taki sam kredyt uzyskała w złotówkach. - To propozycja, która nie daje zadowolenia wszystkim, bo taka być nie może, ale rozkłada te koszty w czasie - tłumaczył Jakubiak.

Zaznaczył, że nie dla wszystkich "frankowiczów" propozycja jest atrakcyjna. - Dlatego jednym z warunków dla kredytobiorców we frankach jest wyrównanie tego, co się zarobiło, w stosunku do osoby, która ma kredyt w złotówkach - podkreślił szef KNF.

Czyli jak?

Jak mówił Jakubiak rozwiązanie proponowane przez KNF może okazać się atrakcyjne zwłaszcza dla tej grupy, która zaciągała kredyty w latach 2007-2008. Te koszty, które byłyby do zapłacenia, są minimalne - powiedział.

Koszt dla banków wyniósłby 25 mld zł. Trzeba pamiętać, że ten koszt rozkłada się na 20 albo 25 lat. To jest maksymalnie 7 proc. wyniku finansowego banków, które uzyskały w ostatnich trzech latach. - Niektórych dotknie to mocniej, niektórych nie dotknie w ogóle, ale nie wszyscy udzielali kredytów we franku szwajcarskim na 100 proc LtV - zaznaczył Jakubiak.

Wcześniejsza propozycja

Pomysł przewalutowania Jakubiak przedstawił kilkanaście dni temu. Zgodnie z nim osoba, która zaciągnęła kredyt walutowy, mogłaby mieć prawo do przewalutowania go na złote nawet po kursie z dnia wzięcia kredytu. Powinna wtedy jednak pokryć różnicę między faktycznie poniesionym kosztem spłaty tego kredytu a tym, który poniosłaby, gdyby od początku był to kredyt złotowy.

- Kiedy mówiłem o przewalutowaniu, sugerowano, że postradałem rozum - powiedział Jakubiak. - Stoję na stanowisku, ze podstawowym warunkiem przewalutowania jest równość obciążeń z kredytobiorcami, które zaciągnęły kredyty w złotówkach. Mówiono o nich kiedyś, że wychodzą na frajerów - zaznaczył.

Maciej Krzysztoszek z Departamentu Komunikacji Społecznej KNF informował w ubiegłym tygodniu, że w KNF trwają prace nad opracowaniem szczegółów tej propozycji.

Propozycja Jakubiaka została źle przyjęta przez bankowców. Krytycznie odniósł się do niej także minister finansów Mateusz Szczurek. W jego ocenie przewalutowanie kredytów we frankach po kursie z dnia zawarcia umowy mogłoby oznaczać, że straty w systemie bankowym w ciągu roku przekraczałyby 20 mld złotych.

System stabilny

Już podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej komisji Szczurek mówił o innych aspektach problemu "frankowiczów". Stwierdził, że jeśli okazałoby się, że działania banków związane z wysokim kursem franka i kwestią kredytów w tej walucie (zmniejszanie spreadu, stosowanie ujemnego LIBOR-u, wakacje kredytowe, brak żądania dodatkowych zabezpieczeń - red.), były nieefektywne, wówczas będzie można rozważać działania regulacyjne.

Z kolei Jakubiak podkreślał, że "sytuacja sektora bankowego pozostaje dobra i stabilna". - Świadczy o tym szereg elementów. Po pierwsze, mamy do czynienie z silną bazą kapitałową. Finanse własne banków wyniosły na koniec września 138,8 mld zł na koniec września. Mamy dobrze skapitalizowane banki, a przez to i bezpieczne - podkreślił. - Dobra jest też sytuacja w zakresie bieżącej płynności - dodał.

- Działania państwa, nadzoru, regulatora i banków powinny się skupiać w nadchodzących latach na odwracaniu struktury źródeł dofinansowania. Więcej długoterminowego finansowania - zaznaczył.

- To, co nas bardzo cieszy, to że zwiększa się finansowanie gospodarki, jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa. Jakość kredytów pozostaje stabilna - podkreślił szef KNF. Dodał, że według danych KNF deponenci zdeponowali w polskich bankach 823 mld zł.

- Wszelkie działania w stosunku do banków mają po drugiej stronie deponenta. Ta działalność banku w 90 proc. jest finansowana z depozytów. Każde działania, które powodują zagrożenie dla depozytów, muszą się spotkać z adekwatną odpowiedzią nadzorczą. Nie możemy pozwolić sobie, żebyśmy narażali środki deponentów na ryzyko - ocenił Jakubiak.

UOKiK sprawdza banki

Szef UOKiK Adam Jasser powiedział dzisiaj, że Urząd podziela filozofię KNF. - Odpowiedzialność za tę sytuację nie może w całości być przenoszona na konsumentów - zaznaczył. Dodał także, że nadal istnieje asymetria informacji pomiędzy instytucją finansową udzielająca kredytu a konsumentem.

Jasser przypomniał, że UOKiK wszczął postępowanie dotyczące tego, jak banki zareagowały na skokową aprecjację franka i czy nie doszło do obarczenia konsumentów dodatkowymi kosztami poprzez np. jednostronne zmiany umów kredytowych.

- Na bieżąco monitorujemy sytuację, jak banki wywiązują się z deklaracji złożonymi przed Komitetem Stabilności Finansowej - powiedział. -Zbieramy także głosy od konsumentów, którzy przysyłają do nas szczegółowe relacje na temat tego jak banki realizują swoje deklaracje. Będziemy we współpracy z KNF weryfikować te kwestie - dodał.

Przyszłość emerytów

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział, że działania banków muszą zabezpieczać interesy wszystkich klientów - deponentów, kredytobiorców, podatników, ale także akcjonariuszy. - Poważnymi akcjonariuszami polskich banków są Otwarte Fundusze Emerytalne i Fundusze Inwestycyjne. Mówimy więc o przyszłości naszych emerytów.

Pokreślił, że ZBP błyskawicznie zareagował na decyzję Szwajcarskiego Banku Centralnego o uwolnieniu kursu franka i przyjął pakiet sześciu rekomendacji dla banków, m.in uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR, zmniejszenie spreadu czy rezygnacja z dodatkowego zabezpieczenia.

Autor: mn,tol//bgr,gry / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości

Za chwilę będzie tak, że dowolny filmik z osobą, która idzie ulicą, będzie mógł być szybko przerobiony tak, że zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Michał Koźbiał, badacz sztucznej inteligencji w NASK. Problem dotyczy głównie kobiet, ale narażony jest każdy. - Celem tego typu fejków mogą być szantaże, okupy, wyłudzenia – komentuje Michał Wendt, szef firmy informatycznej Elsii.

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Zagrożony jest każdy. "Zobaczymy tę samą osobę, te same ruchy, ale nagą"

Źródło:
tvn24.pl

Propozycja rządu zakładająca wzrost pensji minimalnej o 7,6 procent w 2025 roku to zła wiadomość - twierdzi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Jak dodaje, szybkie tempo podwyżek przyniesie wiele negatywnych skutków, w tym przerzucenie rosnących kosztów zatrudnienia na ceny produktów. 

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

"Zła wiadomość" w sprawie pensji minimalnej

Źródło:
PAP

Tak zwany podatek inflacyjny przekroczył w ubiegłym roku sto miliardów złotych - wynika z szacunków Najwyższej Izby Kontroli. To koszt utraty wartości oszczędności, w tym gotówki i pieniędzy na bankowych rachunkach, w związku z wysoką inflacją.

Ten podatek płacą wszyscy. Olbrzymia kwota

Ten podatek płacą wszyscy. Olbrzymia kwota

Źródło:
PAP, tvn24.pl

W sobotę nastąpiło oficjalne otwarcie brakującego fragmentu obwodnicy Koszalina oraz Sianowa w ciągu drogi S6. Ruch jednak odbywa się ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowym odcinku, gdzie trwają ostatnie prace, a także trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Procesowi budowy nowej obwodnicy towarzyszyło też wiele komplikacji.

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

"Trasa szczególnie ważna dla ruchu turystycznego". Otwarto kolejny odcinek

Źródło:
PAP

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych ostrzega, że nowe unijne cła na chińskie elektryki mogą doprowadzić do wojny handlowej, co uderzy między innymi w polski przemysł. - Ostatnie, czego potrzebujemy, to wojna handlowa, która dotknie także firmy działające w Polsce. Tego typu działania to miecz obosieczny i możemy szybko pożałować tej decyzji - mówi prezes SDCM Tomasz Bęben.

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Wojna handlowa wisi w powietrzu. "Możemy szybko pożałować tej decyzji"

Źródło:
PAP

Wells Fargo zwolnił grupę pracowników po kontroli związanej z zarzutami udawania służbowej aktywności przy komputerze. Według banku osoby te korzystały ze specjalnych symulatorów klawiatury. Firma w oświadczeniu podkreśliła, że "nie toleruje zachowań nieetycznych".

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

"Stwarzali wrażenie aktywnej pracy". Zostali zwolnieni

Źródło:
Bloomberg

Po wcześniejszych turbulencjach zwiększająca się oferta mieszkań na wynajem doprowadziła do stabilizacji cen - wynika z analizy Otodom oraz Polityki Insight. - To dobry okres dla najemców, bo stawki czynszów się zatrzymały, a oferta jest większa niż w poprzednim roku - zauważył Adam Czerniak, współautor raportu.

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Turbulencje i hamowanie. "Stawki się zatrzymały"

Źródło:
PAP

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się w piątek na objęcie przez Szymona Miderę stanowiska prezesa banku PKO BP. Zgoda KNF była warunkiem obcięcia funkcji prezesa przez Miderę, powołanego 26 marca na stanowisko wiceprezesa zarządu banku.

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Jest decyzja w sprawie prezesa największego banku w Polsce

Źródło:
PAP

Minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla portu lotniczego Warszawa-Modlin na lata 2022-2045. "Dziś, przy obecnej siatce połączeń, port jest na granicy przepustowości i pilnie wymaga rozbudowy" - podano w komunikacie.

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Lotnisko "na granicy przepustowości". "Pilnie wymaga rozbudowy"

Źródło:
PAP

Średnie wynagrodzenie w przetwórstwie przemysłowym wynosi niemal 7,8 tysiąca złotych brutto, w budownictwie ponad 8,1 tysiąca złotych, a w branży wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną jest to niemal 11,1 tysiąca złotych brutto - wynika z "Raportu wynagrodzeń w sektorze przemysłowym" przygotowanego przez Grafton Recruitment.

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Tak się zarabia w przemyśle. Raport

Źródło:
tvn24.pl

Od 14 czerwca do 14 lipca kierowców podróżujących po autostradzie A2 i przejeżdżających przez Słubice mogą czekać utrudnienia w ruchu w związku z Euro 2024 w Niemczech - ostrzega policja. "U naszych zachodnich sąsiadów będą prowadzone wzmożone kontrole podróżnych" - przypomina.

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

"Wzmożone kontrole" w Niemczech, utrudnienia na drogach. Apel policji

Źródło:
tvn24.pl

- Max pozwala nam wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe. To jest duże szczęście, to jest prezent - stwierdziła Marta Malikowska, aktorka i jurorka 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". W jego ramach odbył się panel dyskusyjny "Max is here. More stories to tell".

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Platforma Max w Polsce. "Pozwala wypłynąć na szerokie wody międzynarodowe"

Źródło:
tvn24.pl

Budowa przydomowej elektrowni wiatrowej będzie mogła zostać objęta dofinansowaniem do 30 tysięcy złotych w ramach programu "Moja Elektrownia Wiatrowa", który rusza w poniedziałek, 17 czerwca.

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Można dostać nawet 30 tysięcy złotych

Źródło:
PAP

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 150 milionów złotych. Najwyższe wygrane, które padły w Polsce, to trzy czwartego stopnia. Każda z nich po niemal 232 tysiące złotych. Oto liczby, jakie wylosowano 14 czerwca.

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Wyniki Eurojackpot z 14 czerwca 2024. Jakie liczby padły podczas ostatniego losowania?

Źródło:
tvn24.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed otwieraniem linków dołączonych do fałszywych informacji o ogromnych podwyżkach cen energii. Resort zwrócił uwagę, od 1 lipca będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Grafiki i posty z hasłem "jak uniknąć ogromnych podwyżek". Ministerstwo ostrzega

Źródło:
tvn24.pl

Polska Izba Handlu protestuje przeciw skali podwyżki płacy minimalnej w 2025 roku. Zdaniem organizacji będzie to dewastujące dla tysięcy placówek handlowych.

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

"To będzie dewastujące dla tysięcy placówek handlowych"

Źródło:
tvn24.pl

Nowy raport potwierdza odczucia wielu potencjalnych nabywców domów i określa niektóre duże miasta jako "niemożliwie niedostępne" - wskazał portal stacji CNN. Podał też listę 10 metropolii, na które z finansowego punktu widzenia praktycznie nie można sobie pozwolić.

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Te miasta są tak drogie, że są uznawane za "niemożliwie niedostępne"

Źródło:
CNN

Wszystkie stacje własne spółki MOL Polska są już po rebrandingu, tym samym 70 procent sieci operuje pod marką MOL, a kolejnym krokiem będzie rebranding przeszło stu stacji franczyzowych - poinformował MOL w komunikacie prasowym. Spółka będzie też rozwijać sieć punktów koncepcyjnych Fresh Corner z jedzeniem dla kierowców.

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

MOL przemalował niemal wszystkie stacje Lotosu

Źródło:
PAP

Inflacja w maju 2024 roku wyniosła 2,5 procent w ujęciu rocznym - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 procent. Dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS.

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Inflacja w maju 2024. O tyle wzrosły ceny

Źródło:
tvn24.pl, PAP

Udziałowcy Tesli zatwierdzili gigantyczny pakiet wynagrodzeń w wysokości 56 miliardów dolarów dla Elona Muska. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, obecnie na miejscu numer 3, powiększy swój wyceniany na 200 mld dolarów majątek. Jednocześnie po drugiej stronie Atlantyku rozgorzała burza wokół pakietu wynagrodzeń dla Kena Murphy'go, prezesa Tesco, który ma otrzymać dodatkowe 10 milionów funtów.

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Jeden się cieszy, drugi będzie musiał się tłumaczyć. Ogromne pensje prezesów wzbudzają emocje

Źródło:
Reuters, The Guardian

Chińska platforma sprzedażowa Shein może mieć problem z dostaniem się do indeksu największych spółek notowanych w Wielkiej Brytanii. To ciąg dalszy kłopotów platformy po tym, jak kolejne europejskie rządy zapowiadają regulacje, mające ukrócić jej działalność. Zajęcie się "nieuczciwą konkurencją" ze strony chińskich platform zapowiada także Polska.

Kolejne kłopoty Shein w Europie. "To byłaby zdrada wobec pracowników i planety"

Źródło:
tvn24.pl

Dopłaty do kupna używanych samochodów elektrycznych powinny ruszyć jesienią 2024 roku - podała prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak. Dodała, że na ten cel ma trafić blisko 1,6 miliarda złotych.

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Kiedy dopłaty do używanych aut elektrycznych? Prezeska funduszu podała termin

Źródło:
PAP