Udziałowcy "frankowych" banków nie zobaczą zysku? Komisja ostrzega

Z kraju

Pod koniec marca Komisja zalecała kilku bankom zatrzymanie całego zysku wypracowanego w minionym roku

Komisja Nadzoru Finansowa ostrzega właścicieli banków ze znaczącą ekspozycją na kredyty walutowe, w tym Skarb Państwa, że niezrealizowanie zaleceń w sprawie zatrzymania zysków za ubiegły rok może oznaczać "działania nadzorcze" w odniesieniu do samego banku, osób nim kierujących lub akcjonariuszy - podała KNF w komunikacie.

"Indywidualne zalecenia KNF dotyczą pokrycia dodatkowego ryzyka w bankach znacząco zaangażowanych w kredyty frankowe. Do czasu nałożenia na banki indywidualnych domiarów kapitałowych, zgodnie ze stanowiskiem całej Komisji dywidenda nie powinna być wypłacana" - przypomina nadzorca w poniedziałkowym komunikacie.

Podkreśla, że podstawą jest "równe traktowanie wszystkich banków". "Zasady są takie same zarówno dla banków z kapitałem międzynarodowym, jak i krajowym, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Bezpieczeństwo depozytów jest najistotniejsze, niezależnie od tego kto jest właścicielem banku" - precyzuje KNF.

Dobro nadrzędne

W ocenie Komisji dobro deponentów i stabilność banków jest dobrem nadrzędnym wobec krótkoterminowych korzyści dla akcjonariuszy związanych z oczekiwaniami, co do polityki dywidendowej banków.

"W przypadku nierealizowania indywidualnych zaleceń kierowanych do banków przez KNF prawo przewiduje możliwość działań nadzorczych, których zakres w odniesieniu do banku, osób nim kierujących, bądź akcjonariuszy powiązany jest ze skalą ryzyka danego banku, w tym poziomu ryzyka systemowego związanego z wielkością banku" - przypomina nadzorca.

Zalecenia KNF

Pod koniec marca Komisja zalecała kilku bankom, w tym PKO BP, zatrzymanie całego zysku wypracowanego w minionym roku, do czasu ustalenia wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego. Zalecenie było związane z posiadaniem przez banki w swoich portfelach kredytów denominowanych we franku szwajcarskim.

W poniedziałek minister skarbu Włodzimierz Karpiński pytany przez dziennikarzy, czy Skarb Państwa zamierza skompensować ewentualny brak dywidendy z PKO BP wyższymi dywidendami z innych spółek, powiedział: "nie mamy takiego zamiaru". Minister nie powiedział, czy dla resortu zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dla PKO BP oznacza brak dywidendy z tej spółki.

"Decyzja o dywidendzie zapadnie na walnym" - dodał.

Pod koniec marca zarząd PKO BP przyjął, że dywidenda będzie wypłacana z nadwyżek powyżej minimalnych wskaźników adekwatności kapitałowej, które ustalono na poziomie 12,5 proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego i 12 proc. dla współczynnika Tier 1.

Autor: mn / Źródło: PAP