Z kraju

TVN z wyższymi przychodami z reklam. W słabszym otoczeniu rynkowym

Z kraju

TVN24 Biznes i ŚwiatTVN z wyższymi przychodami z reklam

Przychody TVN zwiększyły się do 808 milionów zł w pierwszym półroczu tego roku, po wzroście o 2,7 proc. w drugim kwartale - podała spółka w komunikacie. Jak czytamy, odzwierciedla to „przede wszystkim dobre wyniki oglądalności kanałów tematycznych TVN w efekcie czego przychody związane z reklamą wzrosły o 3,6 proc.”.

„Udział portfolio kanałów TVN w całodziennej oglądalności w komercyjnej grupie docelowej wzrósł rok do roku do 22,1 proc. w drugim kwartale, przy wysokich wynikach kanałów tematycznych, które zrekompensowały mniejszą popularność głównego kanału” - podkreśla TVN.

Spółka podała też, że skorygowany wynik EBITDA za okres sześciu miesięcy wzrósł rok do roku o 0,9 proc. i wyniósł 265 milionów zł w wyniku poprawy przychodów w drugim kwartale skompensowanego z nadwyżką przez inwestycje w wiosenną ofertę programową - czytamy.

Zmiana kontroli

Spółka podaje też, że „raportowana EBITDA w drugim kwartale i w pierwszej połowie roku odzwierciedla głównie wpływ jednorazowych kosztów związanych z transakcją zmiany kontroli, które obniżyły raportowany wynik EBITDA odpowiednio o 10 proc. i 20 proc., pomimo wzrostu udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych”. Spółka podaje też wyniki strategicznej spółki stowarzyszonej TVN - nC+, która na koniec czerwca miała 2,1 miliona abonentów, z miesięcznym ARPU na poziomie 68 zł i przychodami w wysokości 1 041 milionów zł w pierwszej połowie roku. EBITDA za ten okres wyniosła 210 milionów zł, a udział TVN w zysku nC+ osiągnął 29 milionów zł. „Wynik netto zmniejszył się do 37 milionów zł w drugim kwartale ze względu na zmianę rok do roku wpływu różnic kursowych z dodatniego na ujemny, podczas gdy wynik półroczny spadł o 8 proc. do 116 milionów zł odzwierciedlając jednorazowe koszty transakcji zmiany kontroli, przewyższające poprawę wyniku finansowego netto” - informuje TVN. Na koniec ubiegłego roku poprawił się też wskaźnik długu netto do skorygowanej EBITDA spółki - do 3,6 z 3,9 na koniec ubiegłego roku. To wynik - jak czytamy - wysokich przepływów pieniężnych i korzystnej zmiany kursów walutowych.

Transakcje i finalizacja

TVN informuje też, że Scripps Networks Interactive Inc. w dniu 1 lipca sfinalizował transakcję nabycia 52,7 proc. udziałów w TVN oraz w dniu 6 lipca ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji TVN po cenie 20 zł za akcję. Zarząd TVN wydał też pozytywną opinię na temat warunków wezwania. Wezwanie potrwa od 24 lipca do 24 sierpnia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN zatwierdziło uchwałę Zarządu w sprawie dywidendy w wysokości 102 milionów zł z zysku za 2014 rok, która została wypłacona w całości w dniu 3 lipca. - Wyniki TVN w pierwszej połowie roku odzwierciedlają niższą niż oczekiwana oglądalność oferty programowej głównego kanału w połączeniu z niższą dynamiką rynku, którą przypisujemy niepewności związanej z wyborami prezydenckimi w Polsce oraz sytuacją ekonomiczną Grecji i jej potencjalnym wpływem na Unię Europejską. W takim otoczeniu rynkowym utrzymaliśmy rentowność na poziomie skorygowanej EBITDA dzięki zbilansowaniu wzrostu przychodów oraz kosztów operacyjnych, związanych głównie z dalszymi nakładami na ofertę programową. Z optymizmem rozpoczynamy drugą połowę roku, ponieważ poziom zamówień na lipiec i sierpień wskazuje na przyspieszenie wzrostu rynku, co TVN wykorzysta dzięki jesiennej ofercie programowej wprowadzając nowe programy i seriale - podkreślił Markus Tellenbach, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny TVN.

Autor: red. / Źródło: TVN

Źródło zdjęcia głównego: TVN