Spółki Skarbu Państwa w rękach premier Szydło? Kowalczyk rozwiewa wątpliwości

Z kraju

Morawiecki o ustawie dotyczącej nadzoru nad spółkami Skarbu Państwatvn24
wideo 2/7

Nie ma żadnego przejmowania przez premier władztwa nad spółkami Skarbu Państwa, to jest absolutnie nieprawda; zmiana ustawy, którą przygotowałem polega na doprecyzowaniu pewnych określeń - powiedział w czwartek minister w KPRM Henrykiem Kowalczyk.

Kowalczyk był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, dlaczego premier przejmuje władzę nad spółkami Skarbu Państwa. - Absolutnie jest to nieprawda i jakieś artykuły, które dzisiaj się pokazały są całkowitym przekłamaniem, nie ma żadnego przejmowania pani premier władztwa nad spółkami Skarbu Państwa. Zostaje to, co było. Natomiast zmiana ustawy, którą przygotowałem raczej polega na doprecyzowaniu pewnych określeń, które nie do końca były jasne - wyjaśnił Kowalczyk - Nie ma żadnego przejmowania władztwa, zostaje to samo, co było (...). Tak jak do tej pory wicepremier (Mateusz) Morawiecki ma swoje spółki, minister (energii Krzysztof) Tchórzewski - te którymi się zajmuje - podkreślił Kowalczyk. Dodał, że wyniki spółek Skarbu Państwa świadczą o tym, że są dobrze zarządzane. - Pewnie znajdą się jakieś błędy, ale przez ostatnie kilka miesięcy spółki Skarbu Państwa, wszystkie zyskały wartość giełdową 20-40 proc., co jest nadzwyczajnym wynikiem - powiedział Kowalczyk.

Wcześniej w czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, pytany o ocenę projektu ustawy powiedział: - Poczekajmy na ostateczny kształt tej ustawy. Bardzo dobrze współpracujemy tutaj z ministrem Kowalczykiem i premier przy realizacji naszych zadań nadzorczych.

Nadzór właścicielski

Jak podano w wykazie prac legislacyjnych KPRM, projektowane zmiany pozwolą na usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ponadto doprecyzowano oraz uzupełniono niektórych przepisy, co pozwoli na uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej. Zgodnie z projektem wzmocniono, doprecyzowano i uzupełniono kompetencje i zadania premiera o nadzór nad spółkami Skarbu Państwa. "W odniesieniu do spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa rozszerzono zakres spraw, w których Prezes Rady Ministrów będzie zatwierdzał instrukcje do głosowania" - czytamy. Dodano, że wprowadzono wyjątek od konieczności uzyskiwania zgody Rady Ministrów na zbycie akcji Skarbu Państwa dot. spółek, w których SP ma nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego, chyba że wartość rynkowa tych akcji przekracza 200 tys. zł.

Spółki Skarbu Państwa

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, rozszerzono listę spółek, w których akcje i prawa z akcji Skarbu Państwa nie podlegają zbyciu, oraz wprowadzono wyjątek umożliwiający zbycie tych akcji w przypadku wniesienia ich na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa lub innej spółki. W projekcie skorygowano wymogi, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego oraz przepisy dotyczące Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Projekt przewiduje zmianę definicji członka organu nadzorczego. Podwyższono też wymóg dotyczący zasiadania w organach nadzorczych spółek, tak aby ukończenie studiów podyplomowych MBA umożliwiało spełnienie wymogów. Doprecyzowano także zakres zajęć, które są w sprzeczności z obowiązkami członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, albo rodzić konflikt interesów. Ponadto, wprowadzono przepisy dotyczące pytań na egzaminie dla kandydatów na członków organów nadzorczych.

Autor: MS / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 BiS