Z kraju

Służba zdrowia po nowemu. Sześć rzeczy, które musisz wiedzieć

Z kraju

Rząd zapowiada likwidację NFZ i wzrost nakładów na ochronę zdrowia
tvn24Rząd zapowiada likwidację NFZ i wzrost nakładów na ochronę zdrowia

Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i powrót do finansowania z budżetu, wzrost nakładów na służbę zdrowia i prawo do leczenia w publicznym systemie dla wszystkich - to główne założenia reformy zdrowia, którą przedstawił minister Konstanty Radziwiłł.

We wtorek minister Konstanty Radziwiłł przedstawił rządowi "strategię zmian systemu ochrony zdrowia". Zgodnie z założeniami reformy, od 2018 roku opiekę zdrowotną w Polsce ma zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Co jeszcze znajdzie się w reformie?

1. Likwidacja NFZ

Od stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zastąpiony "systemem administrowanym przez struktury ministra zdrowia i Wojewódzkich Urzędów Zdrowia". Wojewódzkie Urzędy Zdrowia będą zorganizowane w systemie zależności pionowej od ministra zdrowia, przy wojewodach. - Minister zdrowia będzie sprawował nadzór nad działaniem całego systemu świadczeń zdrowotnych, będzie zarządzał refundacją leków, kontraktowaniem świadczeń wysokospecjalistycznych, a także nadzorem nad Wojewódzkim Urzędami Zdrowia - tłumaczył Radziwiłł. Minister zdrowia miałby także kreować ogólnopolskie warunki zawierania świadczeń. Radziwiłł podkreślił, że Wojewódzkie Urzędy Zdrowia będą pełniły wiele zadań związanych z bezpośrednim kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych, będą działać na zupełnie innych zasadach niż wojewódzkie oddziały NFZ.

2. Ubezpieczenie dla wszystkich

Dostęp do świadczeń zdrowotnych w publicznym systemie ochrony zdrowia według zamysłu resortu "będzie uprawnieniem obywatelskim albo nawet szerzej - rezydenckim". Co to oznacza? Że każda osoba, która będzie potrzebować pomocy medycznej, ją bezpłatnie otrzyma. Nie będzie musiała być ubezpieczona, tak jak obecnie. Służba zdrowia będzie zatem dostępna także np. dla osób pracujących na tzw. umowach śmieciowych, które nie płacą składek.

3. Więcej pieniędzy na ochronę zdrowia - z budżetu

Minister zapowiedział także zmianę sposobu finansowania służby zdrowia. Środki na jej funkcjonowanie zostaną zabezpieczone na rachunku Państwowego Funduszu Celowego "Zdrowie". Będzie on częścią budżetu państwa, a jego środkami będzie dysponował minister zdrowia. Radziwiłł wyjaśnił, że takie rozwiązanie zagwarantuje, że środki przeznaczone na służbę zdrowia nie będą zagrożone. Minister zapowiedział też systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na służbę zdrowia. - Projektujemy, aby wzrost nakładów na ochronę zdrowia (...) rozpoczął się od 2018 r., a skończył w 2025 r. - powiedział. Jak wskazano w komunikacie resortu, w 2025 r. mają one osiągnąć 6 proc. PKB. Radziwiłł zaznaczył, że terminy prac nad projektami ustaw mogą się zmienić w efekcie planowanych konsultacji.

4. Nowy system finansowania szpitali

Nowy sposób finansowania będzie dotyczył także szpitali, które częściowo zostaną "zabudżetowane" – zamiast dotychczasowego finansowania pojedynczych hospitalizacji i procedur otrzymają ryczałt na leczenie pacjentów w określonych zakresach. Szpitale zostaną podzielone na trzy stopnie działalności, tworząc sieć placówek o różnych poziomach wykonywanych zakresów świadczeń. Szpital pierwszego stopnia będzie odpowiadał kilkuoddziałowemu szpitalowi powiatowemu, natomiast trzeci stopień będą tworzyły szpitale kliniczne i specjalistyczne. Radziwiłł zaznaczył, że szpital odpowiedniej kategorii będzie miał gwarancję uzyskania kontraktu na określony zakres świadczeń pod warunkiem zapewnienia także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Wyjaśnił, że w praktyce z prawie 30 mld zł przeznaczanych obecnie na świadczenia szpitalne i AOS ok. 78 proc. będzie przekazywanych placówkom na zasadzie ryczałtowej, a tylko 22 proc. poprzez konkursy. Podkreślił, że szpitale będą musiały sprawozdawać się ze swojej działalności. - Szpital będzie musiał pokazać, że wykonuje to, co wykonywał w poprzednich latach, czy w poprzednim roku. Jeśli okaże się że wykonuje tych świadczeń więcej z jakiegoś powodu i jest to uzasadnione, to w następnym roku budżet będzie skorygowany, podwyższony - powiedział Radziwiłł. Przekazał, że nakłady na szpitale będą szacowane po zsumowaniu tego, co dotychczas otrzymywały w postaci kontraktu wraz z nadwykonaniami. - Planujemy że dla niektórych rodzajów świadczeń - porody i niektóre operacje np. ortopedyczne czy zaćmy prawdopodobnie sposób finansowania będzie zmodyfikowany i wynagradzanie będzie za wykonanie procedur - dodał.

5. Nowy urząd

Jednym z elementów reformy będzie także utworzenie Urzędu Zdrowia Publicznego, mającego integrować system zarządzania zdrowiem publicznym. W jego skład weszłyby m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Urząd Zdrowia Publicznego odpowiadałby także za realizację Narodowego Programu Zdrowia.

6. Zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej

Resort planuje też zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Utworzone mają być zespoły POZ, w ramach których będą współpracować ze sobą lekarz, pielęgniarka, położna, pielęgniarka szkolna i dietetyk. Zespoły POZ mają także koordynować poruszanie się pacjentów po systemie opieki zdrowotnej i zbierać informacje na temat historii leczenia pacjentów, którzy uzyskali pomoc w szpitalach czy w gabinetach opieki specjalistycznej. Minister zapowiedział także odejście od dotychczasowego systemu wynagradzania pracowników POZ. Stawka kapitacyjna (za każdego pacjenta) ma być modyfikowana dodatkiem motywacyjnym za udzielnie świadczeń z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz za opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi. Zespół będzie dysponował także budżetem na badania diagnostyczne i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Ponadto przewidziana jest także premia za wyniki. Minister poinformował, że rozwiązania dot. podstawowej opieki zdrowotnej wejdą w życie już w połowie 2017 r. - Od 1 lipca 2017 r. mamy nadzieję wprowadzenia nowych zasad kontraktowania; przypominam, że obecne są aneksowane właśnie do połowy przyszłego roku - dodał.

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości