Ministerstwo publikuje strategię. Tanie lokale, opieka przekonają do rodzenia dzieci?

Z kraju

ShutterstockJak zachęcić Polaków do posiadania dzieci?

Lepsze warunki opieki i kształcenia dzieci, wsparcie opieki zdrowotnej oraz zwiększenie dostępności mieszkań to narzędzia, które pomogą walczyć ze spadkiem liczby ludności w Polsce i zaowocują poprawą współczynnika dzietności - wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która dziś została opublikowana na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Jak czytamy w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), jednym z wyzwań dla rozwoju kraju jest poprawa sytuacji demograficznej.

Polska ma jeden najniższych współczynników dzietności na świecie - 212 miejsce (w 2014 roku). Ponadto w naszym kraju spada liczebność osób w wieku produkcyjnym. W końcu 2014 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym wynosiła 24,2 mln osób i stanowiła około 63 proc. całej populacji. Z prognoz GUS wynika, że w 2050 roku grupa ta będzie liczyła około 19 mln, czyli 56 proc.

Problemy z demografią

"W nadchodzących latach Polskę czeka więc wyraźny spadek liczby ludności" - czytamy w strategii. Według prognoz GUS do 2020 roku populacja zmniejszy się o około 280 tys. w porównaniu z 2015 rokiem, a do 2030 roku prawie o milion. Najgwałtowniejszy spadek dotyczyć będzie osób w wieku produkcyjnym "mobilnym", czyli pomiędzy 18. a 45. rokiem życia.

"Z punktu widzenia gospodarki to właśnie ta część zasobów pracy jest szczególnie cenna, ponieważ są to osoby zdolne szybko zmieniać zawód/sektor, przekwalifikować się, a także podejmować zatrudnienie w innych rejonach kraju czy również poza nim" - napisano w strategii. Z analizy prognoz Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego wynika, że największy spadek podaży pracy w Polsce w perspektywie do 2025 roku wystąpi w kategorii wiekowej 15–24 oraz 25–34 i wyniesie odpowiednio 22,5 proc. oraz 21,5 proc. Przyczyny postępujących zmian demograficznych, w tym w szczególności niskiej dzietności, tkwią zarówno w czynnikach zewnętrznych (zmiana stylu i sposobu życia), jak i w związanej z kondycją gospodarki niepewności młodych pokoleń co do swojej przyszłości i posiadanych warunków socjalno-bytowych do zakładania rodziny. Dla części rodzin jest to także problem niepłodności. W Polsce dotyczy on ok. 1,5 mln par. Co najmniej połowa z nich korzysta z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej, a ok. 60 proc. wymaga specjalistycznego postępowania lekarskiego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują także, że rośnie liczba par, które nie mogą doczekać się potomstwa.

Jak zwiększyć dzietność

W SOR wskazano, że są potrzebne m.in. lepsze warunki opieki i kształcenia dzieci, zapewnienie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego (co spowoduje obniżenie liczby par bezdzietnych oraz poprawę trendów demograficznych), wsparcie opieki zdrowotnej, zwiększenie dostępności taniego mieszkalnictwa. Jak wynika z dokumentu, państwo będzie wspierało rodziny z dziećmi, m.in. poprzez zapewnienie państwowej opieki nad małymi dziećmi (do lat 3) oraz program zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej.

Kolejny projekt - "Zdrowa Mama" - zakłada działania szkoleniowe i informacyjne, mające na celu m.in. poprawę wiedzy społeczeństwa na temat zdrowia prokreacyjnego, poprawę kwalifikacji i umiejętności lekarzy i położnych, zapewnienie dostępu do diagnostyki i leczenia niepłodności, a także rozwój profilaktyki dla kobiet w ciąży oraz matki i dziecka po jego urodzeniu. Z kolei program "Za życiem" będzie dotyczył wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. Dostępność do tanich mieszkań ma zapewnić Narodowy Program Mieszkaniowy. W strategii przypomniano także o działającym już programie Rodzina 500 Plus, który jest wsparciem finansowym dla rodzin z dwójką lub większą liczbą dzieci.

Zobacz: Elżbieta Rafalska o liczbie urodzeń w 2017 roku (Film z 08.02.2017)

Elzbieta Rafalska o liczbie urodzeń w 2017 rokuRMF FM

Autor: azb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock