"Zdecydowaliśmy się zmienić prognozę stóp procentowych. Jest kilka powodów"

Autor:
jr/dap
Źródło:
PAP
Prezes NBP Adam Glapiński o inflacji
Prezes NBP Adam Glapiński o inflacjiTVN24
wideo 2/5
TVN24Prezes NBP Adam Glapiński o inflacji

Do końca 2024 roku ze względu na sytuację makroekonomiczną i czynniki polityczne stopy procentowe w Polsce pozostaną bez zmian - ocenił Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Polska. Trzeci kwartał 2023 roku w polskiej gospodarce wyznaczył prawdopodobnie koniec tak zwanego "miękkiego lądowania" i początek ożywienia.

- Po listopadowej decyzji zdecydowaliśmy się zmienić prognozę stóp procentowych. Obecnie zakładamy brak zmian do końca 2024 roku - stwierdził Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Polska.

- Jest kilka powodów, dlaczego zakładamy taki właśnie scenariusz. Po pierwsze sama projekcja inflacji – która nie odbiega istotnie od naszego scenariusza makroekonomicznego – jest bardzo poważnym argumentem, żeby nie robić nic ze stopami procentowymi w najbliższych kwartałach. Według niej w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, czyli do końca 2025 roku inflacja nie zbiega do celu, dotyka tylko górnej granicy odchylenia od celu - wyjaśnił.

Powody utrzymywania stóp procentowych bez zmian

Jak dodał, "w zasadzie bank centralny, który już nie ma do czynienia ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego - bo w 2024 i 2025 roku będziemy mieli wyraźne ożywienie – będzie miał trudność w budowaniu narracji, że trzeba pobudzić popyt i obniżać stopy".

- Rok 2025 będzie bardzo specyficzny. Będziemy mieć wówczas do czynienia z kumulacją wydatków w ramach KPO. Będzie duża presja, żeby te pieniądze wydać, a to będzie oddziaływało w kierunku znacznego wzrostu aktywności inwestycyjnej firm i sektora publicznego, co z kolei będzie oddziaływało w kierunku zwiększenia popytu na pracę i wzrostu presji inflacyjnej. Profil wykorzystania KPO jest zatem bardzo istotny - zaznaczył.

Jak wskazał Borowski, dla prognoz inflacji jest sporo czynników ryzyka w górę, które są przede wszystkim związane z tarczami antyinflacyjnymi.

- My w pewnym stopniu mamy je wpisane w nasz scenariusz makroekonomiczny. Według projekcji NBP inflacja średniorocznie wyniesie 4,6 proc. w 2024 r., a my prognozujemy ją na poziomie 5,2 proc. W naszej prognozie uwzględniamy przywrócenie VAT-u na żywność od stycznia i wzrost nośników energii o 10 proc. w ujęciu miesięcznym w styczniu - wytłumaczył.

Zdaniem ekonomisty, kolejnym argumentem, przemawiającym za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian do końca 2024 r., jest wpływ sytuacji politycznej na nastawienie w polityce pieniężnej.

- Uważam, że w świetle wypowiedzi prezesa NBP sprzed wyborów, które miały pewne zabarwienie polityczne, należy przyjąć, że gotowość większości członków Rady do wspierania nowego rządu, poprzez łagodzenie polityki pieniężnej, będzie teraz mniejsza - wskazał Borowski.

Narastające napięcie na linii prezes NBP - nowy rząd

Jak zaznaczył, drugim argumentem politycznym, wskazującym na brak zmiany stóp procentowych do końca przyszłego roku, jest narastające napięcie na linii prezes NBP - nowy rząd.

Podkreślił, że "nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja w zakresie działań zmierzających do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu".

– Takie sygnały płyną ze strony różnych środowisk politycznych. Nie chcę wchodzić w dyskusję, czy jest to uzasadnione lub czy to ostatecznie się wydarzy – to są decyzje polityczne i w tej sprawie powinni wypowiadać się konstytucjonaliści i specjaliści od prawa unijnego, w szczególności od funkcjonowania TSUE, bo jeżeli taka procedura zostałaby rozpoczęta, to zapewne skończyłaby się w TSUE. Niemniej z punktu widzenia ścieżki stóp ostatnia konferencja zarządu NBP wskazała na narastające napięcie pomiędzy prezesem NBP a nowym obozem władzy. Takie napięcie generalnie nie będzie sprzyjać łagodzeniu polityki pieniężnej - ocenił.

Podsumował, że mamy zatem cztery argumenty przemawiające na utrzymaniem stóp procentowych bez zmian do końca 2024 roku. - Dwa o charakterze ekonomicznym, w tym projekcja inflacji i ryzyka związane z tarczami antyinflacyjnymi oraz dwa o charakterze politycznym, czyli brak chęci wspierania polityki gospodarczej nowego rządu przez RPP i rosnące napięcie na linii prezes NBP-nowa władza. Kluczowe są oczywiście argumenty o charakterze ekonomicznym - dodał.

Niewielka obniżka stóp procentowych możliwa w 2025 roku

W ocenie głównego ekonomisty Credit Agricole, w 2025 r. może pojawić się przestrzeń do niewielkich obniżek stóp procentowych.

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia ze stopniowym wygaszaniem elementów tarczy antyinflacyjnej, to w przypadku inflacji w 2025 roku pojawią się efekty bazy, które będą spychać CPI w kierunku celu. Moim zdaniem pojawi się wówczas pewna przestrzeń do niewielkich obniżek stóp procentowych, przy założeniu, że nie doświadczymy żadnych istotnych wstrząsów, gospodarka będzie szła po ścieżce ożywienia, z pewną umiarkowaną presją płacową i będziemy mieć zacieśnianą politykę fiskalną - wymienił Borowski.

Jak wskazał, można sobie też wyobrazić scenariusz, w którym globalne ożywienie w 2025 roku będzie jeszcze silniejsze niż teraz zakładamy. - A wojna w Ukrainie zakończy się w przyszłym roku i ryzyka z tym związane wygasną. Wówczas nie można wykluczyć, że jakaś nieznaczna korekta stóp w górę w 2025 roku będzie miała miejsce. Na razie jednak wydaje się to mało prawdopodobne - dodał.

Największą zagadką są ceny nośników energii

Jakub Borowski prognozuje, że inflacja CPI osiągnie dołek na poziomie 4,4 proc. w kwietniu przyszłego roku, a na koniec 2024 r. wskaźnik ten wzrośnie do 4,9 proc.

- Nasz scenariusz makroekonomiczny zakłada, że inflacja CPI (konsumencka) osiągnie dołek na poziomie 4,4 proc. rok do roku w kwietniu 2024 r., później wskaźnik będzie rósł. Górkę na poziomie 5,7 proc. zobaczymy zapewne w październiku, ze względu na efekty bazy. Na koniec 2024 r. inflacja wyniesie naszym zdaniem 4,9 proc. To wciąż będzie inflacja, która dwukrotnie przekracza cel inflacyjny NBP - powiedział ekonomista.

Analitycy Credit Agricole Polska zakładają, że inflacja bazowa przez najbliższe miesiące będzie dalej obniżać się, potem ustabilizuje się w okolicy 3,3-3,5 proc. W przypadku żywności istotny będzie powrót stawki VAT, to będzie hamowało mocniejszy spadek tempa wzrostu cen żywności. W przypadku paliw w dłuższej perspektywie zakładamy wzrost – choć w najbliższych miesiącach dynamiki rdr pozostaną ujemne, to w drugiej połowie 2024 r. będą ponownie dodatnie ze względu na efekt bazy.

Ekonomista zaznacza, że największym ryzykiem dla ścieżki inflacji są decyzje polityczne dotyczące ewentualnego przedłużenia lub wycofania tzw. tarcz antyinflacyjnych.

- Największą zagadką są ceny nośników energii – tu decyzja jest w rękach polityków. Na dziś w naszej prognozie zakładamy 10-procentowy wzrost cen nośników ogółem w styczniu 2024 roku i o 11,4 procent średniorocznie w 2024 roku. Jesteśmy gotowi na rewizję scenariusza, gdy zapadną już decyzje polityczne. Niemniej z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jeśli w pierwszej połowie 2024 roku wzrosty cen nośników w oczekiwanej przez nas skali nie nastąpią, to pojawią się one zapewne w drugiej połowie roku - podkreślił.

Jak dodał, tu ważny jest cykl polityczny – istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na ścieżkę wychodzenia z tarcz są wybory, zarówno samorządowe jak i europejskie. Z tego punktu widzenia mamy zatem pewne ryzyko w dół dla naszej prognozy.

W ocenie Borowskiego, inflacja CPI może zejść do celu NBP w 2026 r., choć bardziej prawdopodobne jest to, że wskaźnik znajdzie się trochę powyżej celu, niż że będzie w jego pobliżu.

- Stąd przestrzeń do obniżek stóp w 2025 roku będzie niewielka. Jeżeli zakładamy globalne ożywienie, odbudowę zapasów, napływ środków Unii Europejskiej do Polski i duże wydatki związane z transformacją energetyczną, to trudno wyobrazić sobie znaczące obniżki stóp. Istotna będzie też polityka migracyjna – kraje europejskie zaczynają usztywniać swoje stanowisko - powiedział ekonomista.

Wskazał, że jeśli chodzi o nowy rząd w Polsce, "to niewiele wiemy w tej sprawie". – W umowie koalicyjnej ten temat nie został podjęty, ale sądzę, że tu będzie pewna ostrożność. Zatem choć napięcia na rynku pracy będą się obniżać, to nie znikną, głównie ze względu na tendencje demograficzne, co spowoduje znaczne zmniejszenie się podaży pracy w najbliższych latach. Będzie to czynnikiem proinflacyjnym, tym bardziej w warunkach ożywienia - dodał.

Koniec tak zwanego "miękkiego lądowania" gospodarki

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, PKB Polski w III kw. wzrósł o 0,4 proc. rdr i o 1,4 proc. w ujęciu kdk.

- Poziom odsezonowanego PKB w III kw. 2023 r. nie zmienił się w porównaniu z pierwszego kwartału 2022 roku. Jednocześnie trzeci kwartał wyznaczył najprawdopodobniej koniec tzw. 'miękkiego lądowania' gospodarki – wzrost w ujęciu kwartał do kwartału był już mocno na plusie i wyznaczył początek ożywienia. Jeżeli kolejne kwartały też przyniosą wzrost PKB w ujęciu kwartał do kwartału, to będziemy mogli mówić o trwałym ożywieniu - wytłumaczył.

Credit Agricole prognozuje, że w całym 2023 r. polska gospodarka urośnie o 0,5 proc. a w 2024 r. wzrost przyspieszy do 2,8 proc., głównie za sprawą mocniejszej konsumpcji.

- Nasza prognoza zakłada, że polska gospodarka w 2023 roku urośnie o 0,5 proc., jest to tożsame z dość wyraźnym przyspieszeniem w IV kw. – tu głównym źródłem wzrostu będzie konsumpcja. Niższa inflacja, przy określonej dynamice płac, będzie czynnikiem poprawiającym nastoje konsumenckie i umożliwi zwiększenie wydatków w ujęciu realnym. W 2024 roku wzrost przyspieszy do 2,8 proc., tu głównym czynnikiem będzie zdecydowanie konsumpcja – ponad połowę wzrostu w przyszłym roku będzie generować wzrost konsumpcji, która przyspieszy z -0,3 proc. rok do roku w 2023 r. do 3,1 proc. w 2024 roku - prognozuje Borowski.

Jak dodaje, z kolei inwestycje zapewne wyraźnie spowolnią – w tym roku spodziewamy się wzrostu inwestycji o 8,0 proc. rok do roku, a w 2024 r. o 2,7 proc., głównie ze względu na spadek inwestycji publicznych.

- Jest to nieuniknione w sytuacji, gdy zamyka się wieloletnia perspektywa finansowa w tym roku, a w przyszłym się jeszcze nie rozkręca. Wkład eksportu netto spadnie z 1,5 proc. w 2023 r. do -0,4 proc. w 2024 r., bo ożywienie popytu krajowego zacznie napędzać ponownie import, który będzie rósł szybciej niż eksport - wskazał.

Jak podkreślił Borowski, głównym czynnikiem ryzyka dla prognozowanego scenariusza makroekonomicznego jest przede wszystkim sytuacja zewnętrzna.

- Zakładamy, że od pierwszego kwartału 2024 r. zobaczymy już monotoniczny wzrost PKB w strefie euro i w Niemczech, czyli u naszych głównych partnerów handlowych, który z kwartału na kwartał będzie przyspieszał. Natomiast obserwując to, co dzieje się w gospodarce niemieckiej, w szczególnie w sektorze przetwórczym, to na razie nie widać poprawy. Rośnie zatem ryzyko, że stagnacja gospodarcza w Niemczech przedłuży się na pierwszy kwartał 2024 roku. Jeżeli to się zmaterializuje, będzie to czynnik ryzyka dla wzrostu gospodarczego w Polsce, niemniej nie podważy to scenariusza mocnego odbicia w przyszłym roku - zauważył.

Jak wskazał, ryzykiem pozostaje też wciąż geopolityka. - Ukraina – to czynnik istotny dla kursu złotego i dla perspektyw wzrostu gospodarczego w regionie, oraz Bliski Wschód – sytuacja tam jest czynnikiem ryzyka dla inflacji poprzez wpływ na ceny surowców - podkreślił Jakub Borowski.

Czytaj też: Co dalej ze sztandarowym programem rządu PiS. "Nabór zostanie automatycznie wstrzymany"

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:jr/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Okres świąteczny jest grą psychologiczną między konsumentem, producentem i handlowcem. Jeśli on wie, że mamy pieniądze i nie zawahamy się ich użyć, to będzie te ceny podwyższał - powiedział na antenie TVN24 Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. Zauważył, że z badań i sondaży wynika, że Polacy nie są chętni do zaciskania pasa. - Raczej będziemy starali się utrzymać obecny poziom życia, nawet kosztem oszczędności - wyjaśnił.

Święta w cieniu drożyzny? "Producenci i handlowcy będą to uwzględniać w cenach"

Święta w cieniu drożyzny? "Producenci i handlowcy będą to uwzględniać w cenach"

Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Mam poczucie niesprawiedliwości - stwierdził w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Marek Kołodziejczyk, ofiara działań firmy windykacyjnej. - Nagle ktoś do nas dzwoni, twierdząc, że na jakiejś podstawie mamy dług i że musimy oddać pieniądze - opowiada Katarzyna Kujawa, prawniczka z kancelarii adwokackiej Rynkowski. - Skala tego procederu jest bardzo duża i dotyczy kilku milionów ludzi w Polsce - dodaje Tomasz Parol, szef kancelarii Direct.

"Nękają mnie już sześć lat". Prawnik zaleca jedno działanie

"Nękają mnie już sześć lat". Prawnik zaleca jedno działanie

Autor:
Joanna
Rubin
Źródło:
tvn24.pl

Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów. Kilkoro parlamentarzystów nie wykazało w nich żadnych oszczędności. "Nie posiadam" - napisał w oświadczeniu majątkowym poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Nie brakuje też przypadków, w których oszczędności nie przekraczają 1 tysiąca złotych.

Posłowie w "klubie zero". Ci parlamentarzyści nie wykazali żadnych oszczędności

Posłowie w "klubie zero". Ci parlamentarzyści nie wykazali żadnych oszczędności

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Szykują się zmiany w opłacie cukrowej. Nowelizacja ustawy zakłada wyłączenie z opłaty napojów, w których składzie są tylko cukry zawarte naturalnie w użytym do ich produkcji soku i nektarów z owoców o wysokiej kwasowości, których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Opłata cukrowa do zmiany? Opublikowano projekt ustawy

Opłata cukrowa do zmiany? Opublikowano projekt ustawy

Autor:
jr/ToL
Źródło:
PAP

W 2019 roku podczas prezentacji elektrycznego pick-upa Cybertruck doszło do poważnej wpadki. Główny projektant Tesli Franz von Holzhausen rzucił metalową kulą w rzekomo nietłukącą się pancerną szybę i... ją rozbił. Teraz koncern postanowił na tym zarobić.

Tesla zarabia na wstydliwej wpadce. Produkt został wyprzedany

Tesla zarabia na wstydliwej wpadce. Produkt został wyprzedany

Autor:
/ToL
Źródło:
CNN

Francuski rząd zatwierdził pierwszy projekt na poszukiwanie białego (geologicznego) wodoru, który ma pomóc w procesie dekarbonizacji przemysłu i transportu - poinformowało AFP francuskie ministerstwo transformacji ekologicznej.

Poszukiwanie białego wodoru. Jest zielone światło

Poszukiwanie białego wodoru. Jest zielone światło

Autor:
jr/ToL
Źródło:
PAP

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ma ponad 311 tysięcy złotych oszczędności. Spłaca też pożyczkę. Lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro poinformował o sprzedanych udziałach w domu rodzinnym i posiadanej broni. Z kolei jeden z liderów Platformy Obywatelskiej Borys Budka jest właścicielem, wraz z żoną, domu i dwóch mieszkań. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy ma między innymi jacht motorowy, obrazy i wyroby ze złota, których łączna wartość przekracza 200 tysięcy złotych. Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe liderów partii zasiadających w Sejmie.

Broń Ziobry, pożyczka Kaczyńskiego, kryptowaluty Bosaka. Majątki liderów partii

Broń Ziobry, pożyczka Kaczyńskiego, kryptowaluty Bosaka. Majątki liderów partii

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Michał Kołodziejczak, lider Agrounii, ma ponad 529 tysięcy złotych oszczędności. Poseł Koalicji Obywatelskiej zarządza gospodarstwem rolnym o wartości 3,1 miliona złotych. Na stronach Sejmu opublikowano oświadczenie majątkowe Michała Kołodziejczaka.

Lider Agrounii w Sejmie. Michał Kołodziejczak pokazał majątek

Lider Agrounii w Sejmie. Michał Kołodziejczak pokazał majątek

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

W sobotnim losowaniu Lotto padły dwie szóstki. Główną wygraną odnotowano także w losowaniu Lotto Plus. Oto wyniki Lotto oraz Lotto Plus z 2 grudnia 2023 roku.

Padły trzy szóstki w Lotto. Jakie liczby wylosowano 2 grudnia 2023?

Padły trzy szóstki w Lotto. Jakie liczby wylosowano 2 grudnia 2023?

Autor:
jr/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację solidnych wzrostów głównych indeksów. Dow i S&P500 są na najwyższych poziomach od początku 2023 roku. Inwestorzy z optymizmem przyjęli wystąpienie szefa Fed, chociaż zasygnalizował on, że oczekiwania na złagodzenie polityki monetarnej są przedwczesne.

Amerykańskie indeksy giełdowe najwyżej od początku roku

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - poinformowała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu pozostała stabilna.

Jest decyzja w sprawie ratingu Polski

Jest decyzja w sprawie ratingu Polski

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Aleksandra Karolina Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej ma oszczędności przekraczające 386 tysięcy złotych. Jak poinformowała w oświadczeniu majątkowym, jest też właścicielką mieszkania o wartości około 1,3 miliona złotych. Aleksandra Karolina Wiśniewska jest córką polskiego przedsiębiorcy Radosława Wiśniewskiego, założyciela Redan SA, twórcy marki odzieżowej Top Secret.

Oszczędności, dwa mieszkania i samochód. Majątek córki polskiego biznesmena

Oszczędności, dwa mieszkania i samochód. Majątek córki polskiego biznesmena

Autor:
mb/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Podczas szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju część rządów poparło kolejną inicjatywę, która ma pozwolić na odejście od paliw kopalnych jako źródła energii. Jak poinformowano, 118 krajów zobowiązało się do potrojenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Jest zobowiązanie 118 krajów

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Jest zobowiązanie 118 krajów

Autor:
mb/ToL
Źródło:
PAP, Reuters

Z powodu intensywnych opadów śniegu lotnisko w Monachium wstrzymało w sobotę rano pracę. Przerwa w operacjach lotniczych potrwa prawdopodobnie do godziny 12.00 - poinformował agencję dpa rzecznik lotniska. Na liście odwołanych lotów znalazły się również rejsy z Polski.

Atak zimy sparaliżował niemieckie lotnisko. Odwołano loty z Polski

Atak zimy sparaliżował niemieckie lotnisko. Odwołano loty z Polski

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP

Abonament RTV jest nie do uratowania - uważa członek Rady Mediów Narodowych Robert Kwiatkowski. Jego zdaniem oczekiwania i praktyka ostatnich lat spowodowały, że abonament nie powinien być podstawową formą finansowania mediów publicznych. 

Co dalej z abonamentem RTV? "Nie do uratowania"

Co dalej z abonamentem RTV? "Nie do uratowania"

Autor:
kris/dap
Źródło:
PAP, RMF FM, tvn24.pl

Na stronie Sejmu opublikowane zostało oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Były premier i były szef Rady Europejskiej złożył je w związku z początkiem kadencji Sejmu. Tusk jest kandydatem na premiera ugrupowań, które mają większość w parlamencie.

Jest oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Jest oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Autor:
kris/dap
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Szymon Hołownia do oświadczenia majątkowego wpisał między innymi dom, mieszkanie, siedlisko wiejskie oraz dwa kredyty hipoteczne. Jako składniki mienia ruchomego marszałek Sejmu wymienił współczesną ikonę i obraz.

Dom, mieszkanie i kredyty marszałka Sejmu

Dom, mieszkanie i kredyty marszałka Sejmu

Autor:
/dap
Źródło:
tvn24.pl

3,3 miliona złotych oszczędności i nieruchomości warte około 63 milionów złotych znalazły się w oświadczeniu majątkowym posła PiS Andrzeja Guta-Mostowego. Dokument został opublikowany w piątek na stronie Sejmu.

To jeden z najbogatszych posłów

To jeden z najbogatszych posłów

Autor:
kris/dap
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Bitcoiny warte niemal 5 milionów złotych, dwa domy, mieszkanie i dwa kredyty ujawnił w oświadczeniu majątkowym poseł Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji. Dokument został opublikowany na stronie internetowej Sejmu.

Król bitcoinów w polskim Sejmie. Oto majątek Sławomira Mentzena

Król bitcoinów w polskim Sejmie. Oto majątek Sławomira Mentzena

Autor:
/dap
Źródło:
tvn24.pl

Na stronie Sejmu pojawiło się oświadczenie majątkowe posła Koalicji Obywatelskiej (KO) Andrzeja Domańskiego, który według nieoficjalnych informacji, do których dotarła Arleta Zalewska z "Faktów" TVN, ma zostać ministrem finansów w przyszłym rządzie Donalda Tuska.

To ma być przyszły minister finansów. Pokazał majątek, w tym akcje żony

To ma być przyszły minister finansów. Pokazał majątek, w tym akcje żony

Autor:
kris/dap
Źródło:
tvn24.pl

Program Bezpieczny kredyt 2 procent cieszy głównie deweloperów i aktywnych inwestorów, a odcina od rynku ogromną rzeszę potencjalnych nabywców, których na nowe mieszkania po wzroście cen po prostu nie stać - stwierdził Damian Kaźmierczak, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). W piątek rząd przyjął projekt zwiększający około dwukrotnie środki na program Bezpieczny kredyt 2 procent.

Nowa zapowiedź PiS. "Dlaczego pan premier nie wspomniał o totalnej destabilizacji rynku"

Nowa zapowiedź PiS. "Dlaczego pan premier nie wspomniał o totalnej destabilizacji rynku"

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Telewizja TVN24 w listopadzie 2023 roku była najchętniej oglądanym kanałem informacyjnym, osiągając 7,2 procent udziału w widowni w grupie ogólnej (widzowie powyżej 4. roku życia) - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. To drugi najwyższy wynik w historii. Konkurencję pozostawiły w tyle także "Fakty" TVN, a w kategorii portali stacji informacyjnych - tvn24.pl.

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Doskonałe wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Nie zrobimy niczego, co podważyłoby zaufanie do państwa polskiego - zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, pytany o wniosek do Trybunału Stanu wobec prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Zaznaczył, że w tej sprawie będzie jeszcze podejmowana decyzja. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia dodał, że nad każdym takim wnioskiem trzeba się dobrze zastanowić.

Tusk zabiera głos w sprawie Glapińskiego. "Nerwowość ma swoje uzasadnienie"

Tusk zabiera głos w sprawie Glapińskiego. "Nerwowość ma swoje uzasadnienie"

Autor:
JW
Źródło:
PAP

Jak ustaliła Wirtualna Polska, tuż po wyborach w prawie wszystkich księgach wieczystych nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Daniel Obajtek, pojawiły się wpisy o zmianie statusu własności. Według dziennikarzy WP, stało się to za pośrednictwem co najmniej sześciu sądów - w 20 księgach wieczystych pojawiły się wzmianki dotyczące zmian w dziale opisującym status własności nieruchomości. Część z nich, na podstawie darowizny, trafiło do jego syna. 

Media: Daniel Obajtek pozbywa się nieruchomości. Przekazuje je synowi

Media: Daniel Obajtek pozbywa się nieruchomości. Przekazuje je synowi

Autor:
JW/ams
Źródło:
Wirtualna Polska

W październiku 2023 roku odnotowano 2081 upadłości konsumenckich - przekazał TVN24 Biznes Jarosław Nowrotek z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Jest to najwyższy miesięczny wynik w historii. Poprzedni rekord został ustanowiony w marcu 2023 roku.

Nowy rekord upadłości. "Najmłodsza osoba ma 13 lat, a najstarsza 93"

Nowy rekord upadłości. "Najmłodsza osoba ma 13 lat, a najstarsza 93"

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Jeśli zaakceptowana przez parlament ustawa zyska aprobatę prezydenta Andrzeja Dudy, zmieni się kalendarz handlowy w grudniu. Przygotowana przez posłów nowelizacja miała związek z faktem, że Wigilia w tym roku wypada w niedzielę i zgodnie z obecnymi przepisami mógłby być tego dnia prowadzony handel w większych sieciach.

Ważna zmiana w zakazie handlu. Tak ma wyglądać grudniowy kalendarz

Ważna zmiana w zakazie handlu. Tak ma wyglądać grudniowy kalendarz

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP