Bezrobocie znowu spadło. Coraz mniej mężczyzn bez pracy

Z kraju

TVN 24Bezrobocie w trzecim kwartale 2015 roku niższe niż w poprzednim kwartale

Stopa bezrobocia w trzecim kwartale 2015 r. liczona według zasad BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) spadła w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,3 proc. i wyniosła 7,1 proc. - wynika z środowych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wykorzystywana w BAEL międzynarodowa metodologia badania bezrobocia obejmuje osoby w wieku 15-74 lat, które nie pracowały w okresie badania, aktywnie poszukiwały pracy i były gotowe ją podjąć w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania.

Spada liczba bezrobotnych

W III kwartale 2015 r. stopa bezrobocia według BAEL wyniosła 7,1 proc. Oznacza to spadek odsetka osób bezrobotnych zarówno w porównaniu do II kwartału br. (7,4 proc.), jak i do analogicznego okresu w poprzednich latach (8,2 proc. w 2014 i 9,8 proc. w 2013 r.). Liczba bezrobotnych w III kwartale br. wyniosła 1,232 mln, podczas gdy w II kwartale było ich 1,281 mln. W analogicznych okresach 2014 i 2013 r., liczba bezrobotnych liczonych metodą BAEL wyniosła kolejno: 1,426 i 1,714 mln.

Mniej bezrobotnych wśród mężczyzn

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim kwartałem nie zmieniła się wśród kobiet - podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach wyniosła 7,5 proc. Spadł natomiast odsetek bezrobotnych mężczyzn, z 7,4 do 6,7 proc. W omawianym okresie stopa bezrobocia najbardziej spadła na wsi - o 0,4 proc. i wyniosła 7,3 proc., a nieco mniej w miastach - o 0,3 proc. do 6,9 proc.

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24