Miliardy euro z Unii za chwilę trafią do Polski. Na co wydamy pieniądze z nowej perspektywy?

Z kraju

shutterstock.comPieniądze z Unii Europejskiej trafią do wielu regionów. Pomogą m.in. w budowie dróg, czy połączeń kolejowych

Uruchomienie programów operacyjnych dotyczących wydawania pieniędzy unijnych w latach 2014-2020 to główny cel wizyty komisarz UE ds. polityki regionalnej w Warszawie. Corina Cretu ma spotkać się w czwartek m.in. z premier Ewą Kopacz i szefową MIR Marią Wasiak.

Jak podkreślono w komunikacie Komisji Europejskiej, unijna komisarz będzie rozmawiać także z marszałkami województw.

Plan inwestycji

- Cretu będzie uczestniczyć w symbolicznej uroczystości otwarcia perspektywy finansowej 2014-2020, z udziałem premier Ewy Kopacz. Tematami rozmów z przedstawicielami polskich władz będą również uproszczenie polityki spójności oraz Plan Inwestycyjny Junckera. Komisarz Cretu wspomni także o oczekiwaniach, które Komisja Europejska stawia wobec Polski w nowym okresie programowania - poinformowała KE.

KE przyjęła w połowie ub.r. umowę partnerstwa z Polską dotyczącą wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE w latach 2014-2020. "To pozwoliło na rozpoczęcie negocjacji pomiędzy KE a polskim rządem w sprawie poszczególnych programów operacyjnych. Programy operacyjne były stopniowo akceptowane przez KE pomiędzy grudniem 2014 r. a lutym 2015 r., dzięki czemu możliwe jest uruchomienie przyznanych Polsce funduszy" - zaznaczyła KE.

Ile do wydania?

Chodzi o 77,6 mld euro z polityki spójności. To największy krajowy przydział pieniędzy UE spośród 28 krajów członkowskich. Pieniądze mają trafić m.in. na badania naukowe, budowę dróg, koleje, transport publiczny, rozwój przedsiębiorczości czy infrastruktury szerokopasmowego internetu oraz aktywizację zawodową bezrobotnych. Dodatkowo na rozwój obszarów wiejskich Polska otrzyma 8,6 mld euro.

KE zaakceptowała już wszystkie krajowe programy operacyjne. "Polska Cyfrowa" była pierwszym z polskich planów wydawania unijnych pieniędzy na latach 2014-2020, przyjętym przez Komisję. Cały budżet programu sięga 2,17 mld euro. Z pieniędzy tych będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy, w tym szczególnie firmy telekomunikacyjne, administracja publiczna, uczelnie, fundacje, stowarzyszenia, państwowe instytucje kultury oraz samorządy. Do 2020 r. każdy Polak powinien mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e-usług.

Na co?

Największym źródłem funduszy dla Polski, przeznaczonym na inwestycje, jest wart 27,4 mld euro program "Infrastruktura i Środowisko". Będzie on wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną oraz przedsięwzięcia związane z ochroną zdrowia i kulturą.

KE zatwierdziła również program "Wiedza Edukacja Rozwój", z którego ok. 4,7 mld euro trafi m.in. na aktywizację zawodową młodych i dopasowanie programów edukacyjnych do potrzeb rynku. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w zakresie zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Gdzie trafią?

Województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie będą mogły skorzystać z przyjętego przez KE programu "Polska Wschodnia". Jest on wart 2 mld euro. Jego najważniejsze cele określone przez rząd to wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw działających w Polsce Wschodniej, a także rozwój połączeń transportowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, w ramach komunikacji miejskiej oraz infrastruktury kolejowej.

Z kolei ponad 700 mln euro z programu "Pomoc Techniczna" trafi m.in. do instytucji zajmujących się obsługą pieniędzy unijnych z nowej perspektywy i na promocję tychże funduszy.

Co jeszcze?

Natomiast budżet programu "Inteligentny Rozwój" to ponad 8,7 mld euro. Ma być w części wykorzystany m.in. na projekty badawczo-rozwojowe, prowadzone przez przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe (ok. 3,85 mld euro), a w części na przedsięwzięcia innowacyjne w firmach (ok. 2,2 mld euro).

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzały około 40 proc. funduszy polityki spójności. To ponad 31 mld euro.

"Zainwestują je poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013" - podkreśliła KE.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com