Dobre dane z gospodarki. Rośnie sprzedaż i produkcja

Z kraju

opel.comGUS poinformował również, że w czerwcu wzrosła sprzedaż detaliczna

Dobre dane z polskiej gospodarki. Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu wzrosła o 7,6 proc. w ujęciu rocznym - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła też sprzedaż detaliczna.

Ekonomiści szacowali, że produkcja sprzedana przemysłu wyniesie 6,7 proc. w ujęciu rocznym i 3,6 w ujęciu miesięcznym.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w maju o 2,8 proc. w ujęciu rocznym, a budowlano-montażowa o 1,3 proc.

Jest wzrost

W okresie od stycznia do czerwca produkcja sprzedana przemysłu była o 4,6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 4,3 proc. Z kolei produkcja budowlano-montażowa była o 1 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 9,8 proc. - napisał GUS w komunikacie.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 5 działach. GUS podał też, że po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 3,3 proc. niż w czerwcu ub. roku i o 4,2 proc. w porównaniu z majem tego roku. W stosunku do czerwca 2014 roku spadek poziomu zrealizowanych robót odnotowano w firmach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 8,6 proc. oraz w firmach których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 4,9 proc., natomiast wzrost produkcji wystąpił w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 7,7 proc. - podał GUS.

Dobry wynik

GUS poinformował również, że w czerwcu wzrosła sprzedaż detaliczna. Była ona wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku o 6,6 proc., a w porównaniu z majem wzrosła o 1 proc. - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści szacowali, że sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 3,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,5 proc. "W czerwcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,6 proc. (wobec wzrostu o 4,7 proc. przed miesiącem oraz o 1,8 proc. w czerwcu ub. roku). W porównaniu z majem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1 proc. (wobec spadku przed rokiem o 0,8 proc.)" - napisano w piątkowym komunikacie GUS. Urząd statystyczny zaznaczył, że w czerwcu br. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się w większości grup.

Większa sprzedaż

Urząd statystyczny zaznaczył, że w czerwcu br. wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku utrzymał się w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 25 proc. wobec spadku przed rokiem o 7 proc.) oraz w jednostkach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 8,5 proc. wobec wzrostu o 4,8 proc. przed rokiem). W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 19,3 proc.) oraz „tekstylia, odzież, obuwie” (o 17,6 proc.) "Spadek sprzedaży wykazały podmioty zaklasyfikowane do grupy „pozostałe” (o 6,3 proc.). W okresie styczeń-czerwiec br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 3,9 proc. (wobec wzrostu o 5,3 proc. w 2014 r.)" - podał GUS.

Autor: msz/mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: opel.com