Rodzina 500 plus po zmianach. Minister podaje nowe dane

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/23

We wrześniu blisko 6,5 miliona dzieci miało przyznane świadczenie z programu Rodzina 500 plus - poinformowała szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa. Resort podał, że po rozszerzeniu programu do świadczenia uprawnionych może być nawet 6,8 miliona dzieci.

Obecnie w ramach programu Rodzina 500 plus świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

"Realne wsparcie dla rodzin"

- Trzy miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500 plus w rozszerzonej formule to dowód na to, że świadczenie wychowawcze jest zaprojektowane tak, by stanowić realne wsparcie dla rodzin – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W sumie w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania programu 500 plus w rozszerzonej formule rodziny złożyły 4,3 mln wniosków, w zdecydowanej większości przypadków gminy wydały już informację o przyznaniu świadczenia.

W efekcie we wrześniu blisko 6,5 mln dzieci było uprawnionych do świadczenia. Według szacunków resortu po rozszerzeniu programu 500 plus do świadczenia uprawnionych może być nawet 6,8 mln dzieci. - Cieszy nas, że wsparcie trafia już do większości dzieci – podkreśla Borys-Szopa. W okresie od 1 lipca do 30 września najwięcej wniosków o świadczenie wpłynęło do gmin w województwach: mazowieckim (670,6 tys.), śląskim (493,4 tys.), wielkopolskim (427,1 tys.) i małopolskim (389,5 tys.). Najmniej wniosków rozpatrywały samorządy w województwie opolskim (95,7 tys.) i lubuskim (109,1 tys.).

Dobry Start

W przypadku programu Dobry Start, jak poinformowała minister, zostało złożonych ponad 3 miliony wniosków, a wypłaconych zostało 4,2 mln świadczeń.

Świadczenie z programu Dobry Start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Szefowa MRPiPS przypomniała, że wnioski o przyznanie świadczenia można jeszcze składać do końca listopada. Zapewniła, że gminy dysponują wystarczającą kwotą środków finansowych na wypłaty świadczeń.

Wnioski na oba programy można składać drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia i platformy usług elektronicznych ZUS) lub papierową (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).

Autor: mp / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości