Przybywa zwolenników elektrowni atomowej w Polsce. A ile o niej wiemy?

Z kraju

Elektrownia jądrowa w Polsce? Budowa ma ruszyć w 2020 roku

58 proc. respondentów opowiada się za budową w Polsce elektrowni jądrowej, 35 proc. jest przeciwko, a 7 proc. nie ma zdania na ten temat - to wyniki sondażu nt. energetyki jądrowej przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. To ten resort odpowiada za projekt postawienia pierwszej w kraju elektrowni atomowej.

Resort gospodarki, który zaprezentował w poniedziałek wyniki sondażu podkreślił, że to najwyższy poziom poparcia spośród wszystkich przeprowadzonych do tej pory badań na zlecenie MG.

55 proc. przeciw budowie

W badaniu po 29 proc. respondentów opowiedziało się zdecydowanie za i raczej za budową w Polsce elektrowni jądrowych, 17 proc. było raczej przeciw, a 18 proc. - zdecydowanie przeciw. 41 proc. spośród zwolenników podtrzymało swoje poparcie dla budowy elektrowni w miejscu ich zamieszkania, natomiast przeciwko było 55 proc. 61 proc. wszystkich respondentów uznało, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej - jako niskoemisyjnego źródła energii - jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Przeciwnego zdania było 30 proc. ankietowanych.

Liczba zwolenników rośnie

Ministerstwo Gospodarki podkreśliło, że w porównaniu z badaniem sprzed roku, odsetek zwolenników wzrósł o 8 pkt., a przeciwników - spadł o 7 pkt. Zaś o 3 pkt. wzrósł odsetek uważających atom w Polsce za dobry sposób na walkę ze zmianami klimatycznymi. 68 proc. uczestników badania uważa z kolei, że własne elektrownie jądrowe są sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, 27 proc. oceniło, że tak nie jest. Według MG, na postawy ankietowanych miał wpływ konflikt na Ukrainie i związany z nim wzrost obaw o bezpieczeństwo energetyczne kraju. Swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej w skali 1 do 6 15 proc. respondentów oceniło jako bardzo dobrą lub celującą, 31 proc. - jako dobrą, 32 proc. jako dostateczną. Niedostatecznie lub miernie oceniło ją 21 proc.

Dwie atomówki

Sondaż został zrealizowany przez Instytut Millward Brown SMG/KRC w listopadzie br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie respondentów liczącej 2 tys. uczestników. Jak podkreśliło MG, badanie miało na celu porównanie wyników z pomiarami z 2013 r. i 2012 r. Według planów rządu, ok. 2020 r. powinna zacząć się budowa pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, który miałby ruszyć z końcem 2024 r. W rządowym programie do 2030 r. Polska powinna mieć dwie elektrownie jądrowe o mocy ok. 3 tys. MW każda. Przygotowaniem projektu jądrowego zajmuje się spółka PGE EJ1, która pokieruje również budową i eksploatacja elektrowni. W 2015 r. PGE EJ1 ma rozpocząć postępowanie zintegrowane - rodzaj złożonego przetargu, w którym ma być wyłonione konsorcjum firm, które będzie odpowiedzialne m.in. za wybór technologii, budowę, uruchomienie i finansowanie budowy elektrowni. Przetarg ma być rozstrzygnięty do końca 2016 r., a w 2017 r. rząd powinien formalnie podjąć zasadniczą decyzję co do budowy elektrowni.

Autor: pp / Źródło: PAP