Innowacja się opłaci. Sprawdź, co mogą zyskać firmy

Z kraju

shutterstock.comW projekcie znalazły się zapisy dotyczące ulg podatkowych i ułatwień dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową

Ulgi podatkowe i ułatwienia dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz zmiany przepisów dot. komercjalizacji badań na uczelniach przewiduje projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności, którą we wtorek Sejm przekazał do dalszych prac w sejmowej komisji.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej - po wtorkowej dyskusji w Sejmie - skierowano do dalszych prac w komisjach.

Ulgi i ułatwienia

W przygotowanym przez resort nauki projekcie znalazły się zapisy dotyczące ulg podatkowych i ułatwień dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Przewidziano też zmiany przepisów dotyczące komercjalizacji badań na uczelniach publicznych. Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński zaznaczył we wtorek w Sejmie, że projekt nowej ustawy ma ułatwić przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje i rozwój. Witold Czarnecki (PiS) przypomniał postulat zawarty w strategii Europa 2020, zgodnie z którym nakłady na badania i rozwój we wszystkich krajach unijnych w 2020 r. mają osiągnąć poziom 3 proc. PKB. - Rząd Polski - uwzględniając wcześniejsze mizerne finansowanie na B+R - wynegocjował w 2010 r. zwiększenie nakładów poniżej tego poziomu, do pułapu 1,7 proc. PKB do 2020 - zwrócił uwagę poseł. Podsumował również, że w ostatnich pięciu latach nakłady na badania i rozwój w Polsce wzrosły nieznacznie, z 0,74 proc. PKB do 0,94 proc. PKB.

- Celem projektowanej ustawy jest uruchomienie całego szeregu instrumentów, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności, a co za tym idzie - do większej konkurencyjności polskiej gospodarki i wzrostu gospodarczego - powiedział. Zapewnił, że klub parlamentarny PiS popiera projekt ustawy. - Celem ustawy jest zwiększenie nakładów finansowych na badania i rozwój. Główny cel to osiągnięcie poziomu 1,7 proc. PKB. To jest bardzo ambitny cel i cel bardzo trudny do osiągnięcia - podkreślił wiceminister nauki Piotr Dardziński. Joanna Borowiak (PiS) pytała, czy rząd widzi "cień nadziei", że do 2020 r. Polska osiągnie poziom nakładów na B+R równy 1,7 proc. PKB. - Wydaje się, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia - ocenił wiceminister finansów Leszek Skiba. Przyznał jednak, że będzie do tego potrzebne zwiększenie wydatków z sektora prywatnego. To zaś mają ułatwiać działania ministerstwa nauki, w tym projekt małej ustawy o innowacyjności.

To nie wszystko

Dardziński zaznaczył, że mała ustawa o innowacyjności to nie wszystko: trwają już prace nad drugą, dużą ustawę z tego zakresu. Wiceminister zapowiedział, że kolejny projekt ma trafić do konsultacji społecznych na początku 2017 roku. Pozytywnie oceniając projekt małej ustawy o innowacyjności Włodzimierz Nykiel (PO) powiedział, że to projekt "ważny i potrzebny". Przyznał jednak, że potrzebne są dalsze prace nad unormowaniami. Rafał Wójcikowski (Kukiz'15) również mówił, że projekt ustawy zmierza w dobrym kierunku. - My w klubie Kukiz'15 będziemy popierać wszystkie działania, które mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom korzystanie z innowacyjności oraz (...) działania, które obniżają podstawę opodatkowania dla przedsiębiorców. To mała ustawa o innowacyjności, czekamy na dużą - dodał. - Klub Nowoczesna z uznaniem patrzy na ten pierwszy krok w dziedzinie pobudzenia innowacyjności - wtórował poseł Paweł Pudłowski (Nowoczesna). Zapowiedział jednak, że jego klub złoży do projektu poprawki.

Co jeszcze w projekcie?

Projekt nowelizacji zakłada m.in. zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Lista kosztów podlegających odpisowi zostanie rozszerzona, wzrosną też kwoty maksymalnego odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych na badania i rozwój. Poza tym z 3 do 6 lat wydłużono okres, w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową. Przewidziano też zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw (start-upów) prowadzących działalność B+R. Zmodyfikowano też procedurę "uwłaszczenia naukowców", czyli nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków. Procedura uwłaszczeniowa (jako opcja) ma być stosowana przez uczelnie wyłącznie wtedy, kiedy naukowiec zgłaszający wyniki badań poinformuje o zainteresowaniu uwłaszczeniem. W projekcie nowelizacji usunięto także ograniczenie czasowe, w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: shutterstock.com